Polska

Raport EWL: Co trzeci Ukrainiec planuje zostać w Polsce na dłużej

Raport specjalny z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dostarcza informacji dotyczących uchodźców przybywających do Polski. Według zebranych danych średnia wieku uchodźców wynosi 38 lat. Jedynie 5% uchodźców jest w wieku emerytalnym, 63% deklaruje, że przyjechało do Polski z niepełnoletnim dzieckiem. Ukraińcy w Polsce zazwyczaj planują zostać na dłużej. 

Ukraińcy w Polsce – co 3 planuje zostać na dłużej

Do momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą znaczą część migrantów stanowili mężczyźni. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego zmieniła się struktura płci, obecnie ok. 94% uchodźców stanowią kobiety. Zmianom nie uległa jednak struktura wieku. Wciąż najbardziej mobilną grupą pozostają osoby w wieku między 26 a 45 rokiem życia. Jak wskazują autorzy badania, może to wskazywać z jednej strony na większą odwagę dotyczącą szukania schronienia za granicą, a z drugiej strony na chęć ochrony dzieci. Według analizy prawie 2/3 uchodźców z Ukrainy przyjechało bowiem do Polski z dziećmi poniżej 18 roku życia.

Zobacz także: Polska zbuduje na granicy z Ukrainą suchy port? Trwają rozmowy dotyczące usprawnienia eksportu

Według badania prawie 1/3 uchodźców planuje zostać w Polsce na dłużej. Przed wojną Ukraińcy przybywali głównie w celach zarobkowych. Polska stała się najważniejszym kierunkiem migracji głównie ze względu na bliskość kulturową i językową.

Uchodźcy wśród powodów warunkujących wybór Polski jako kraju migracji wskazują bliskość kulturową (36%), posiadanie przyjaciół (27%) lub/i rodziny w naszym kraju (24%), a także przyjazne nastawienie Polaków do obywateli Ukrainy (19%).

Na podstawie zebranych danych większość uchodźców chce wrócić do Ukrainy, jednak co trzeci respondent chciałby pozostać w Polsce na dłużej. 12% nie planuje wracać ani na Ukrainę, ani pozostawać w naszym kraju w dłuższej perspektywie.

Migracja na tle Europy – dominują Niemcy i USA

Jako potencjalne kierunki dalszej migracji respondenci wskazywali najczęściej Niemcy (26%), USA (16%) oraz Wielką Brytanię (11%). W nieco mniejszym stopniu mówiono również o Szwecji (10%).

Zobacz także: Czy uchodźcy z Ukrainy znajdą w Polsce pracę?

Ankieterzy zadawali również pytania bezpośrednio powiązane z planami po zakończeniu wojny. 56% twierdzi, że po zakończeniu wojny jak najszybciej wróci do kraju. 7% planuje zostać w Polsce na stałe, 18% planuje pozostać na terenie naszego kraju co najmniej kilka lat, 6% – co najmniej jeden rok.

Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym deklaruje 26% badanych. 55% respondentów twierdzi jednak, że posługuje się językiem angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Osoby, które planują pozostać w Polsce co najmniej rok, obawiają się jednak trudności związanych ze znalezieniem pracy. Obawy te wiążą się najczęściej z brakiem znajomości polskiego języka. Kolejnym problemem może być niedopasowanie profilu kandydata do oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Pomoc z UE dla uchodźców z Ukrainy to „kropla w morzu potrzeb”

Polecane artykuły

Back to top button