Polska

Raport EWL: Co trzeci Ukrainiec planuje zostać w Polsce na dłużej

Raport specjalny z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dostarcza informacji dotyczących uchodźców przybywających do Polski. Według zebranych danych średnia wieku uchodźców wynosi 38 lat. Jedynie 5% uchodźców jest w wieku emerytalnym, 63% deklaruje, że przyjechało do Polski z niepełnoletnim dzieckiem. Ukraińcy w Polsce zazwyczaj planują zostać na dłużej. 

Ukraińcy w Polsce – co 3 planuje zostać na dłużej

Do momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą znaczą część migrantów stanowili mężczyźni. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego zmieniła się struktura płci, obecnie ok. 94% uchodźców stanowią kobiety. Zmianom nie uległa jednak struktura wieku. Wciąż najbardziej mobilną grupą pozostają osoby w wieku między 26 a 45 rokiem życia. Jak wskazują autorzy badania, może to wskazywać z jednej strony na większą odwagę dotyczącą szukania schronienia za granicą, a z drugiej strony na chęć ochrony dzieci. Według analizy prawie 2/3 uchodźców z Ukrainy przyjechało bowiem do Polski z dziećmi poniżej 18 roku życia.

Zobacz także: Polska zbuduje na granicy z Ukrainą suchy port? Trwają rozmowy dotyczące usprawnienia eksportu

Według badania prawie 1/3 uchodźców planuje zostać w Polsce na dłużej. Przed wojną Ukraińcy przybywali głównie w celach zarobkowych. Polska stała się najważniejszym kierunkiem migracji głównie ze względu na bliskość kulturową i językową.

Uchodźcy wśród powodów warunkujących wybór Polski jako kraju migracji wskazują bliskość kulturową (36%), posiadanie przyjaciół (27%) lub/i rodziny w naszym kraju (24%), a także przyjazne nastawienie Polaków do obywateli Ukrainy (19%).

Na podstawie zebranych danych większość uchodźców chce wrócić do Ukrainy, jednak co trzeci respondent chciałby pozostać w Polsce na dłużej. 12% nie planuje wracać ani na Ukrainę, ani pozostawać w naszym kraju w dłuższej perspektywie.

Migracja na tle Europy – dominują Niemcy i USA

Jako potencjalne kierunki dalszej migracji respondenci wskazywali najczęściej Niemcy (26%), USA (16%) oraz Wielką Brytanię (11%). W nieco mniejszym stopniu mówiono również o Szwecji (10%).

Zobacz także: Czy uchodźcy z Ukrainy znajdą w Polsce pracę?

Ankieterzy zadawali również pytania bezpośrednio powiązane z planami po zakończeniu wojny. 56% twierdzi, że po zakończeniu wojny jak najszybciej wróci do kraju. 7% planuje zostać w Polsce na stałe, 18% planuje pozostać na terenie naszego kraju co najmniej kilka lat, 6% – co najmniej jeden rok.

Znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym deklaruje 26% badanych. 55% respondentów twierdzi jednak, że posługuje się językiem angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Osoby, które planują pozostać w Polsce co najmniej rok, obawiają się jednak trudności związanych ze znalezieniem pracy. Obawy te wiążą się najczęściej z brakiem znajomości polskiego języka. Kolejnym problemem może być niedopasowanie profilu kandydata do oczekiwań potencjalnego pracodawcy.

Pomoc z UE dla uchodźców z Ukrainy to „kropla w morzu potrzeb”

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker