Gospodarka

Czy kryzys gospodarczy w 2022 roku wybuchnie? Ekonomiści rewidują prognozy w dół

Czy wybuchnie globalny kryzys gospodarczy w 2022 roku? Trudno jest to ocenić, ale z całą pewnością światowa gospodarka spowolni. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał rewizji prognoz gospodarczych dla gospodarki światowej i gospodarek regionalnych. W obliczu rosyjskiej inwazji eksperci przewidują światowy wzrost gospodarczy spowolni zarówno w 2022, jak i 2023 roku. 

Czy kryzys gospodarczy w 2022 roku wybuchnie?

Jak wskazuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gospodarka zmaga się z wysoką inflacją oraz spowolnieniem. W styczniu obniżono prognozę wzrostu do 4,4%. Z uwagi na wojnę konieczne było dokonanie kolejnej korekty, ponownie obniżając oczekiwania gospodarcze. Ceny surowców energetycznych najmocniej uderzyły we wrażliwe gospodarki o niskich dochodach. Według prognoz inflacja na rok 2022 wyniesie 5,7% w przypadku gospodarek rozwiniętych, 8,7% na rynkach wschodzących i rozwijających się (odpowiednio o 1,8 i 2,8 pkt proc. wyższa niż przewidywano w styczniu).

Jeśli chodzi o prognozy dla gospodarki światowej, wzrost spowolni z szacunkowych 6,1% w 2021 roku do 3,6% w 2022 i 2023 roku. Tym samym jest to o 0,8 i 0,2 pkt proc. mniej niż przewidywano jeszcze w styczniu. Po 2023 roku wzrost ma spaść do ok. 3,3% w perspektywie średnioterminowej.

Zobacz także: Polska gospodarka spowolni, ale prognozy i tak pozostają korzystne

Jak widać, w 2023 roku wzrost będzie widoczny w regionie Afryki Sub-Saharyjskiej oraz we wschodzących i rozwijających się gospodarkach azjatyckich.

IMF

Zobacz także: Awaria terminali Caspian Pipeline Consortium. Straty liczone są w setkach milionów dolarów

Perspektywy wzrostu na najbliższe lata — wybrane gospodarki

Według analityków MFW wojna w Ukrainie zaostrzyła dwa kompromisy polityczne – pomiędzy walką z inflacją a ochroną ożywienia oraz pomiędzy wspieraniem słabszych a odbudową buforów fiskalnych. Wojna wpłynie na obniżenie wzrostu gospodarczego w przypadku 143 gospodarek stanowiących 86% światowego PKB. Jednocześnie podkreślono, że obecne prognozy są mocno niepewne, gdyż zależą od rozwijającej się sytuacji geopolitycznej.

Najbardziej znamienne jest obniżenie wzrostu dla Stanów Zjednoczonych. W 2022 roku wskaźnik wzrostu wyniesie 3,7%, natomiast w 2023 roku 2,3%. Według prognozy podobne spadki będzie można zaobserwować w Europie. Na uwagę zasługuje prognoza dla Chin, według której w 2022 wzrost wyniesie 4,4%, natomiast w 2023 roku będzie to już 5,1%. W przypadku Rosji w 2022 roku wskaźnik ma mieć -8,5%, a w 2023 roku: -2,3%.

Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że konieczne jest podjęcie wielostronnych wysiłków związanych z reagowaniem na kryzys humanitarny, zapobieganie dalszej fragmentacji gospodarczej, utrzymanie globalnej płynności oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i całkowite zażegnanie kryzysu pandemicznego.

Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wojny na Ukrainie

Polecane artykuły

Back to top button