Polska

Perspektywy rozwoju pracy zdalnej. 96% pracowników IT nie chce wracać do biur

Pandemia na stałe zmieniła rynek pracy. Jak pokazują badania, najmocniej za pracą w formie zdalnej opowiada się sektor IT. Jak wyglądają perspektywy rozwoju pracy zdalnej? Dlaczego pracodawcom zależy na powrocie do biur?

Sektor IT optuje za pracą w trybie zdalnym lub hybrydowym

O ile w 2020 roku przejście na tryb zdalny stanowiło przymus, obecnie obostrzenia znikają, więc pojawiają się pytania o przyszłość pracy zdalnej i hybrydowej. W badaniu No Fluff Jobs i Ringier Axel Springer Polska wzięło udział 2569 pracowników z branży IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy). Wyniki pokazują, że ponad 96% pracowników nie chce wracać do biura, z czego 55,8% wolałoby pełny tryb pracy zdalnej. Co więcej, 56% pracowników branży IT twierdzi, że w przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zdalnej, zacznie szukać nowej pracy. Podobny odsetek dotyczy pracy w trybie hybrydowym. Utrata możliwości pracy w ten sposób będzie powodem szukania nowego pracodawcy u 55% osób.

W przypadku pracowników z sektora IT 45% badanych przyznaje, że jedyne, co się zmieniło po przejściu na pracę zdalną/hybrydową to lokalizacja pracy. Jedynie 3,5% osób wskazało na zmianę zadań lub obowiązków. Ponad 60% ankietowanych wskazało na polepszenie samopoczucia po przejściu na pracę zdalną. Co czwarta osoba nie zauważyła u siebie żadnych zmian, 10% osób wskazało na pogorszenie samopoczucia. Dodatkowo aż 57,7% osób wskazało na wyższą produktywność w porównaniu do pracy w biurze. 61% badanych wskazuje, że po przejściu na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym czuje więcej swobody, 42% twierdzi, że ma więcej czasu dla siebie.

Zobacz także: Rosja „przekupuje” sektor IT, aby powstrzymać exodus pracowników

Przyszłość pracy zdalnej pod znakiem zapytania

Jednakże, o ile w branży IT praca zdalna w wielu przypadkach może w pełni zastąpić pracę z biura, w innych sektorach może być nieco trudniej utrzymać nawet hybrydowy tryb pracy. Pojawiają się również spore rozbieżności w postrzeganiu danych form pracy przez menedżerów oraz pracowników. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez firmę NTT, 79% menedżerów jest zdania, że ich podwładni wolą pracę w formie stacjonarnej. W rzeczywistości chce tak pracować jedynie 38,9% badanych osób.

Zobacz także: Dynamiczny rozwój branży logistycznej w Polsce. Ok. 97% firm planuje rekrutacje

Z perspektywy danej firmy problemem jest rozluźnianie się więzi łączących pracowników oraz pracodawców. Według niektórych brak więzi sprzyja większej płynności, a sami pracownicy nie zostają w danej pracy na dłużej. Z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że  pomimo iż czas powrotu do biur odsunął się w czasie, pracodawcy będą nalegać na formę stacjonarną. Na razie pracownicy wciąż mają wybór, a praca zdalna stanowi jedną z opcji. Tylko ok. 6% pracodawców wymaga powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy. 7 na 10 pracodawców zezwala na dobrowolny powrót do biura według uznania pracowników.

Perspektywy rozwoju pracy zdalnej

Jednak zdecydowana większość, bo aż 68% pracodawców będzie promować powrót do biur. Jak wskazuje CBRE, w przypadku co czwartej firmy, ten proces już właściwie się rozpoczął, a 45% wdroży go maksymalnie od końca czerwca.

Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE, mówi:

Bez względu na planowany czas i kształt powrotu do pracy w biurze, firmy muszą aktywnie zaangażować się w ten proces. On nie powinien być następstwem jednego maila, w którym wskażemy odgórne rekomendacje dotyczące tego, ile czasu pracownik powinien spędzać w przestrzeni biurowej. Kluczowa jest odpowiednia i wielotorowa komunikacja, ale też technologia i jasne przedstawienie korzyści wynikających z pracy w biurze. Warto też zweryfikować dotychczasową strategię środowiska pracy, a w razie konieczności napisać ją na nowo.

Postęp technologiczny i adaptacja do nowych warunków stanowią kamień milowy w perspektywie rozwoju pracy zdalnej. Przez ostatnie dwa lata opracowane narzędzia mogące w wielu przypadkach z powodzeniem zastąpić pracę stacjonarną. Jednak kwestia powrotu do biur jest rozpatrywana na różnych płaszczyznach w zależności od sektora. Raport CBRE wskazuje, że prawie 80% firm finansowych planuje bardziej regularny powrót do biura do połowy roku. W przypadku firm technologicznych jest to zaledwie 1/3 bez określenia ram czasowych.

Białoruscy informatycy masowo opuszczają kraj, a Polska korzysta

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker