Polska

Perspektywy rozwoju pracy zdalnej. 96% pracowników IT nie chce wracać do biur

Pandemia na stałe zmieniła rynek pracy. Jak pokazują badania, najmocniej za pracą w formie zdalnej opowiada się sektor IT. Jak wyglądają perspektywy rozwoju pracy zdalnej? Dlaczego pracodawcom zależy na powrocie do biur?

Sektor IT optuje za pracą w trybie zdalnym lub hybrydowym

O ile w 2020 roku przejście na tryb zdalny stanowiło przymus, obecnie obostrzenia znikają, więc pojawiają się pytania o przyszłość pracy zdalnej i hybrydowej. W badaniu No Fluff Jobs i Ringier Axel Springer Polska wzięło udział 2569 pracowników z branży IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy). Wyniki pokazują, że ponad 96% pracowników nie chce wracać do biura, z czego 55,8% wolałoby pełny tryb pracy zdalnej. Co więcej, 56% pracowników branży IT twierdzi, że w przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zdalnej, zacznie szukać nowej pracy. Podobny odsetek dotyczy pracy w trybie hybrydowym. Utrata możliwości pracy w ten sposób będzie powodem szukania nowego pracodawcy u 55% osób.

W przypadku pracowników z sektora IT 45% badanych przyznaje, że jedyne, co się zmieniło po przejściu na pracę zdalną/hybrydową to lokalizacja pracy. Jedynie 3,5% osób wskazało na zmianę zadań lub obowiązków. Ponad 60% ankietowanych wskazało na polepszenie samopoczucia po przejściu na pracę zdalną. Co czwarta osoba nie zauważyła u siebie żadnych zmian, 10% osób wskazało na pogorszenie samopoczucia. Dodatkowo aż 57,7% osób wskazało na wyższą produktywność w porównaniu do pracy w biurze. 61% badanych wskazuje, że po przejściu na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym czuje więcej swobody, 42% twierdzi, że ma więcej czasu dla siebie.

Zobacz także: Rosja „przekupuje” sektor IT, aby powstrzymać exodus pracowników

Przyszłość pracy zdalnej pod znakiem zapytania

Jednakże, o ile w branży IT praca zdalna w wielu przypadkach może w pełni zastąpić pracę z biura, w innych sektorach może być nieco trudniej utrzymać nawet hybrydowy tryb pracy. Pojawiają się również spore rozbieżności w postrzeganiu danych form pracy przez menedżerów oraz pracowników. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez firmę NTT, 79% menedżerów jest zdania, że ich podwładni wolą pracę w formie stacjonarnej. W rzeczywistości chce tak pracować jedynie 38,9% badanych osób.

Zobacz także: Dynamiczny rozwój branży logistycznej w Polsce. Ok. 97% firm planuje rekrutacje

Z perspektywy danej firmy problemem jest rozluźnianie się więzi łączących pracowników oraz pracodawców. Według niektórych brak więzi sprzyja większej płynności, a sami pracownicy nie zostają w danej pracy na dłużej. Z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że  pomimo iż czas powrotu do biur odsunął się w czasie, pracodawcy będą nalegać na formę stacjonarną. Na razie pracownicy wciąż mają wybór, a praca zdalna stanowi jedną z opcji. Tylko ok. 6% pracodawców wymaga powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy. 7 na 10 pracodawców zezwala na dobrowolny powrót do biura według uznania pracowników.

Perspektywy rozwoju pracy zdalnej

Jednak zdecydowana większość, bo aż 68% pracodawców będzie promować powrót do biur. Jak wskazuje CBRE, w przypadku co czwartej firmy, ten proces już właściwie się rozpoczął, a 45% wdroży go maksymalnie od końca czerwca.

Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE, mówi:

Bez względu na planowany czas i kształt powrotu do pracy w biurze, firmy muszą aktywnie zaangażować się w ten proces. On nie powinien być następstwem jednego maila, w którym wskażemy odgórne rekomendacje dotyczące tego, ile czasu pracownik powinien spędzać w przestrzeni biurowej. Kluczowa jest odpowiednia i wielotorowa komunikacja, ale też technologia i jasne przedstawienie korzyści wynikających z pracy w biurze. Warto też zweryfikować dotychczasową strategię środowiska pracy, a w razie konieczności napisać ją na nowo.

Postęp technologiczny i adaptacja do nowych warunków stanowią kamień milowy w perspektywie rozwoju pracy zdalnej. Przez ostatnie dwa lata opracowane narzędzia mogące w wielu przypadkach z powodzeniem zastąpić pracę stacjonarną. Jednak kwestia powrotu do biur jest rozpatrywana na różnych płaszczyznach w zależności od sektora. Raport CBRE wskazuje, że prawie 80% firm finansowych planuje bardziej regularny powrót do biura do połowy roku. W przypadku firm technologicznych jest to zaledwie 1/3 bez określenia ram czasowych.

Białoruscy informatycy masowo opuszczają kraj, a Polska korzysta

Polecane artykuły

Back to top button