Gospodarka

Praca zdalna obniża wzrost płac i ich udział w PKB, ale zmniejsza nierówności [BADANIE]

Ekonomiści Atlanta Fed na podstawie swoich badań wnioskują, iż przejście na pracę zdalną w USA obniżyło presję na wzrost płac, a co za tym idzie, ich udział w PKB. Z drugiej strony praca zdalna zmniejszyła nierówności płacowe. Badanie ekonomistów zobrazowało wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenia. 

Praca zdalna — nowa rzeczywistość na rynku pracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła trendy, które gołym okiem widoczne były jeszcze przed 2020 rokiem. Praca zdalna dla wielu pracowników stała się nową rzeczywistością, z którą wcześniej nie mieli do czynienia. Wśród zalet telepracy wymienia się przede wszystkim większy komfort (ze strony pracownika) oraz niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa (ze strony pracodawcy). Ponadto pracę zdalną cechuje wysoka elastyczność, gdyż do zatrudnienia nowego pracownika nie potrzeba w zasadzie żadnych zmian w organizacji powierzchni biurowych.

Często wymienianą wadą jest jednak niższa wydajność oraz brak normalnej integracji z zespołem. Trudności komunikacyjne mogą utrudniać rozwój danego przedsiębiorstwa. Z tego względu, wiele firm decyduje się na pracę hybrydową w formie 3+2 (3 dni w domu i 2 dni w biurze). Pozwala to na połączenie zalet obu systemów pracy oraz ograniczenie negatywnych stron pracy zdalnej.

Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenia

Ekonomiści Atlanta Fed przeprowadzili badanie, z którego wynika, iż przejście na pracę zdalną w USA w ciągu ostatnich 2 lat ograniczyło wzrost płac o 2,0 pkt procentowego. Natomiast mniejszy wzrost płac wpłynął na obniżenie udziału wynagrodzeń w dochodzie narodowym o 1,1 pkt procentowego.

Ekonomiści poprzez przeprowadzaną co miesiąc przez Atlanta Fed Ankietę Niepewności Biznesowej (SBU) zadali dodatkowe pytania setkom menadżerów. Chcieli dowiedzieć się, czy firmy korzystały z możliwości pracy zdalnej w celu obniżenia presji na wzrost płac. W tym sensie praca zdalna jest niewymiernym zyskiem dla pracowników, co w efekcie obniża presję płacową. Czy amerykańskie przedsiębiorstwa chętnie korzystały z takiego zabiegu?

Ekonomiści najpierw spytali o średnią stopę wzrostu z ostatnich 12 miesięcy oraz oczekiwania średniej stopy wzrostu w kolejnych 12 miesiącach. Średnia ważona wzrostu płac w okresie ostatnich 12 miesięcy w odpowiedziach pracodawców to 5,4%. Dominantą w całkowitym zbiorze odpowiedzi to wzrost płac o 5% (17,2% firm to deklaruje). Co ciekawe, aż 12,7% firm zgłasza zerowy wzrost płac w ostatnim roku. Natomiast średnia ważona oczekiwań wzrostu płac w najbliższym roku to 4,9%. Oczywiście, wszędzie jest mowa o nominalnym wzroście wynagrodzeń.

Następnie ekonomiści zadają kluczowe pytania z perspektywy głównego obszaru badania: „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/Pani firma rozszerzyła możliwości pracy zdalnej jako sposób na utrzymanie zadowolenia pracowników i złagodzenie presji na wzrost płac?”. Spośród 547 firm objętych badaniem, aż 38% odpowiedziała twierdząco. Do przejścia na pracę zdalną bardziej skłonne były duże firmy (52,4% dużych firm), aniżeli małe (35,3% małych firm).

Odsetek firm, które rozszerzyły możliwości pracy zdalnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aby złagodzić presję na wzrost płac (%)

The Shift to Remote Work Lessens Wage-Growth Pressures: Federal Reserve Bank of Atlanta

Zobacz także: Praca zdalna może dużo pozmieniać na rynku nieruchomości

Ekonomiści pytają również: „Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/Pani firma pozwoli pracownikom pracować zdalnie przez co najmniej 1 dzień w tygodniu, aby ograniczyć presję na wzrost płac?”. W tym przypadku 41% menadżerów odpowiada „tak”. Sam rozkład odpowiedzi jest bardzo podobny, jak w poprzednim wykresie. Im większa firma, tym wyższa skłonność do pracy zdalnej. Dużo zależy również od sektora gospodarki. Praca zdalna jest oczywiście bardziej powszechna w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, aniżeli w przemyśle, gdzie praca biurowa ogranicza się tylko do pracowników administracji.

Odsetek firm, które pozwolą pracownikom na pracę zdalną w ciągu następnych 12 miesięcy, aby złagodzić presję na wzrost płac (%)

The Shift to Remote Work Lessens Wage-Growth Pressures: Federal Reserve Bank of Atlanta

Zobacz także: W Chinach opracowano solarny samochód. Zmniejsza emisje CO2 o 100 kg na każde 100 km podróży

W końcu badacze zadają pytanie: „Jak Pan/Pani szacuje, w jakim stopniu rozszerzone możliwości pracy zdalnej złagodziły presję na wzrost płac w Pana/Pani firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?”. Jeżeli dany menadżer/dana menadżerka odpowiedzieli twierdząco, wówczas ekonomiści zadali kolejne pytanie: „Jak Pan/Pani szacuje, w jaki stopniu Pana/Pani firma może ograniczyć presję na wzrost płac w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprzez pracę zdalną przez część tygodnia”?. Wyniki z ankiety przedstawione są poniżej.

W jakim stopniu wzrost pracy zdalnej ograniczył wzrost wynagrodzeń w ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia do maja 2022) i może ograniczyć w następnych 12 miesiącach (od lipca do sierpnia 2023) (w pkt %)

The Shift to Remote Work Lessens Wage-Growth Pressures: Federal Reserve Bank of Atlanta

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że rozszerzone możliwości pracy zdalnej złagodziły ogólną presję na wzrost płac w amerykańskiej gospodarce o 0,9 pkt procentowego w okresie ostatnich 12 miesięcy, natomiast w następnych 12 miesiącach złagodzą presję o dodatkowe 1,1 pkt procentowego, co w sumie daje 2,0 pkt procentowego. Podsumowując, przejście na pracę zdalną w ciągu 2 lat w amerykańskiej gospodarce, obniża wzrost nominalnych wynagrodzeń o 2,0 pkt procentowego.

Zobacz także: Praca zdalna zmieniła polskie miasta na lepsze

Inne wnioski

Ponadto Barrero, Bloom i Davis szacują, że wzrost znaczenia pracy zdalnej poprzez obniżenie presji na wzrost płac nominalnych, zmniejszył udział pracy w dochodzie narodowym o 1,1 pkt procentowego z 57% dochodu narodowego w 2019 roku do 55,9% obecnie. Co ciekawe, praca zdalna zmniejszyła nierówności płacowe na amerykańskim rynku pracy.

W dolnym kwartylu rozkładu dochodów (25% osób o najniższych zarobkach) realne płace godzinowe wzrosły o 6% w okresie I kw. 2020/I kw. 2022, natomiast spadły w górnej połowie, z większymi spadkami w wyższych decylach rozkładu. W efekcie różnica w dochodach pomiędzy osobami zarabiającymi więcej niż 90% innych pracowników i osobami zarabiającymi więcej niż 10% pracowników o najniższych zarobkach (współczynnik nierówności 90/10) zmniejszyła się o ok. 10 pkt procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Praca zdalna: nakaz włączania kamery obniża efektywność pracowników

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker