Finanse

Czy ubezpieczenie OC zawsze jest takie samo?

W świadomości wielu kierowców przyjęło się, że obowiązkowe ubezpieczenie OC auta powinno być jak najtańsze, ponieważ jest to polisa, której zakres w każdym towarzystwie jest taki sam. Czy jest tak faktycznie? Co obejmuje polisa OC samochodu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co obejmuje ubezpieczenie OC auta?

Zakres ubezpieczenia OC samochodu został uregulowany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym każde towarzystwo ubezpieczeniowe działające na polskim rynku musi oferować swoim klientom ubezpieczenia obejmujące wymogi wskazane w ustawie. Zgodnie z art. 34 tej ustawy świadczenie z polisy OC jest wypłacane w sytuacji:

jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Art. 36 reguluje natomiast maksymalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC, które od 2019 roku wynoszą (zmieniają się co 5 lat):

  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie. Dotyczy jednego zdarzenia drogowego, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie OC bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu, również dotyczy jednego zdarzenia drogowego.

Ich wysokość ulega przeliczeniu na złotówki po oficjalnym kursie euro ustalanym przez NBP w dniu powstania szkody.

Czy każda polisa OC jest taka sama?

W poprzednim akapicie wspomniano, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada obowiązek oferowania takiego samego zakresu ubezpieczenia OC przez wszystkich ubezpieczycieli. W efekcie wielu kierowców twierdzi, że każde ubezpieczenie OC jest takie samo. Czy mają oni rację? Jedynie częściowo, ponieważ o ile standardowa wersja OC niczym się nie różni, to poszczególni ubezpieczyciele oferują obowiązkowe ubezpieczenie samochodu z różnymi dodatkami. Przykładem może być bezpłatna ochrona zniżek, czy podstawowy assistance, który również może być darmowy. Co więcej, ubezpieczenie OC auta może obejmować również bezpośrednią likwidację szkód. Na czym to polega? Otóż standardowo mając stłuczkę nie ze swojej winy, naprawiamy nasze auto z polisy innego kierowcy. W przypadku BLS zgłaszamy szkodę naszemu ubezpieczycielowi, który wypłaca nam odszkodowanie, a następnie rozlicza je z ubezpieczycielem kierowcy, który zawinił w danej sytuacji. Dlaczego jest to korzystne? Przede wszystkim dlatego, że zawierając polisę u ubezpieczyciela, który oferuje likwidację szkód na wysokim poziomie, możemy liczyć nie tylko na wyższą wycenę, ale również szybsze załatwienie formalności.

Gdzie szukać najlepszego ubezpieczenia OC?

Warto mieć świadomość, że kupując ubezpieczenie OC auta, należy kierować się nie tylko ceną, ale również jego zakresem. Gdzie zatem szukać najlepszej polisy? Przede wszystkim w Internecie, a dokładnie pod linkiem: https://kioskpolis.pl/ubezpieczenia-oc/. Jest to nie tylko wygodne, ale również korzystne cenowo, ponieważ w przypadku polis zawieranych przez Internet nie ma prowizji pobieranej przez agenta.

Podsumowując należy stwierdzić, że nie każda polisa OC samochodu jest taka sama. Może bowiem różnić się produktami dodatkowymi, które wiele towarzystw oferuje całkowicie bezpłatnie.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker