FinansePolska

Wiemy już co zastąpi WIBOR! Jest to wskaźnik WIRD

Można odnieść wrażenie, że debata w przestrzeni publicznej o stawce WIBOR nieco ucichła. Tymczasem okazuje się, że doszło do rewolucyjnej i długo oczekiwanej decyzji z punktu widzenia polskiego systemu finansowego. Wiemy już, co zastąpi stawkę WIBOR! Jest to wskaźnik WIRD. Postanowiliśmy wytłumaczyć, co to za „cudo”. Warto, aby każdy obecny i potencjalny kredytobiorca poznał nowe kryterium wyliczania miesięcznej raty kredytu. 

Koniec WIBOR

W kwietniu bieżącego roku rząd poinformował o uruchomieniu pomocy dla kredytobiorców opartej na czterech filarach: 1) wakacje kredytowe, 2) dodatkowe środki na Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców, 3) Fundusz Pomocowy o wartości 3,5 mld zł oraz najbardziej nas interesujący czwarty filar, czyli 4) likwidacja WIBOR od 2023 roku.

Apelowaliśmy długo o to, by banki wypracowały bardziej przejrzysty i sprawiedliwy mechanizm kalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR. Niestety, nie doszło do tego aż do obecnego momentu. Dlatego od 1 stycznia 2023 r. razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight – wskazywał premier Mateusz Morawiecki w kwietniu br.

Zobacz także: Zamrożenie stawki WIBOR. Czy warto rozpocząć dyskusję na ten temat?

Za znalezienie najlepszej – z punktu widzenia stabilności sektora bankowego włączając w to szczególnie bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców – alternatywy dla stawki WIBOR odpowiedzialny jest GPW Benchmark. Jeszcze w kwietniu, pierwsze typy na zastąpienie WIBOR padały na stawkę POLONIA, gdyż dotyczy ona pożyczek jednodniowych (overnight), wskutek czego wrażliwość poziomu oprocentowania stawki POLONIA jest słabsza niż WIBOR w okresie zacieśniania polityki monetarnej. Dzieje się tak za sprawą krótszego okresu spłaty pożyczki. Eksperci zrezygnowali jednak z tego pomysłu. Najprawdopodobniej przyczyną było ryzyko niepożądanego efektu w okresie luzowania monetarnego, kiedy WIBOR paradoksalnie mogłaby znaleźć się na poziomie niższym, niż POLONIA.

Zobacz także: Wzrost stawek za fracht rzeczny na Renie. Szansa dla Włoch?

W zasadzie od maja wszyscy byli już przekonani, że stawka WIBOR zostanie zastąpiona jednym z trzech wskaźników: WIRD, WIRF i WRR. GPW Benchmark zadecydowało, że najlepszym wskaźnikiem jest indeks WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2022 r. oraz 1 września 2022 r. przeprowadził dyskusję, oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Administratorem WIRD w rozumieniu Rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – czytamy w komunikacie

Zobacz także: Popyt na kredyty dotyka dna! Firmy nie chcą inwestować, a rodziny kupować mieszkań

Czym jest wskaźnik WIRD?

Wskaźnik WIRD pokazuje koszt udzielania pożyczek przez banki w obrębie rynku hurtowego, w skład którego wchodzą banki, inne instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia to od poziomu wskaźnika WIRD uzależniona będzie część odsetkowa rat kredytów hipotecznych. Poziom stawki referencyjnej WIRD jest pochodną danych transakcyjnych o terminie zapadalności O/N, a więc oprocentowaniu depozytów overnight. Stawka WIRD obliczana jest jako średnia stopa procentowa ważona wolumenem i szacowana na podstawie wszystkich transakcji na rynku międzybankowym w danym dniu, przy czym odcinane jest po 25% z każdej stron rozkładu poziomu stóp, tj. najniższe i najwyższe stopy. Warto dodać, że minimalna wartość transakcji, która zaliczana będzie do kalkulacji WIRD to 1 mln zł.

Ile wynosi wskaźnik WIRD?

Jak wynika z danych GPW Benchmark, na dzień 01.09.2022 r. wskaźnik WIRD wyniósł 6,50%. Natomiast wskaźnik WIBOR 3M, który wciąż do końca 2022 r. będzie obowiązywać, wyniósł w tym samym dniu 7,14%. Różnice, jak widać, są spore. Wyjaśnię, teraz, dlaczego stawka WIRD jest lepsza od stawki WIBOR z punktu widzenia kredytobiorców.

Jakie są różnice między WIRD i WIBOR?

Podstawowa różnica między wskaźnikami polega na tym, że jeżeli na rynku międzybankowym brakuje odpowiednio wysokiej liczby transakcji, to do obliczania wskaźnika WIBOR poza rzeczywistymi transakcjami bierze się również przyszłe zachowania otoczenia makroekonomicznego, które wyceniają algorytmy. Są to tzw. kwotowania wiążące. Stąd, obecnie duży wpływ na WIBOR mają oczekiwania co do wysokości stóp procentowych czy inflacji w terminie 3, czy 6 miesięcy. Natomiast do określania wskaźnika WIRD bierze się pod uwagę tylko rzeczywiste transakcje. Dlatego właśnie stawka WIBOR jest bardziej wrażliwa na cykl podnoszenia stóp procentowych NBP, co widać po poziomie obu wskaźników. 

Ponadto, jak czytamy w komunikacje KNF stawka WIRD jest bardziej reprezentatywna, gdyż nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego.

To, że u uwzględnia on także dane z sektora dużych przedsiębiorstw sprawia, że w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie zasób informacyjny, jest szerszy i nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego – wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego

WIRD lepszy od WIBOR?

Reasumując, zmiana ta podyktowana silnym wzrostem oprocentowania rat kredytowych pod wpływem gwałtownego skoku stawek WIBOR jest na in plus dla kredytobiorców w obliczu zaostrzania polityki monetarnej. Sytuacja, w której WIRD będzie znacząco poniżej WIBOR, potrwa co najmniej do jesieni 2023 r., kiedy polityka monetarna może – przy założeniu braku dodatkowych szoków proinflacyjnych – przybrać nieco gołębie oblicze.

Ciekawe jest, jak w okresie luzowania polityki monetarnej zachowywać będą się oba wskaźniki. Można domniemywać, że WIBOR spadać będzie szybciej pod wpływem wspomnianych kwotowań wiążących. Niemniej, w długim terminie wskaźnik WIRD wydaje się dla gospodarstw domowych korzystniejszym wskaźnikiem oprocentowania, gdyż dotyczy pożyczek jednodniowych, które co do zasady charakteryzują się niższym kosztem odsetkowym.

Czy grozi nam kataklizm finansów publicznych? Ocena stabilności długu publicznego [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker