EuropaGospodarkaPolska

Chcesz dobrze zarabiać w Polsce? Jeżeli tak, to bądź w przedziale wiekowym 25-49

W naszym kraju cieszą się największymi zarobkami osoby w wieku od 25 do 49 lat

W jakim wieku zarabia się najwięcej w Polsce? Otóż jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), w naszym kraju grupą cieszącą się największymi zarobkami są osoby w wieku od 25 do 49 lat. Przeciętnie w 2021 roku zarabiały one o 7 proc. więcej od średniej dla całej populacji. 

W jakim wieku zarabia się najwięcej w Unii Europejskiej?

W jakim wieku zarabia się najwięcej w Unii Europejskiej? Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, ogólnie w krajach Wspólnoty pod względem dochodów przodują osoby w wieku od 50 do 64 lat. W aż 14 państwach UE średni dochód ludzi z tej grupy wiekowej był najwyższy w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Przy czym, w niektórych krajach, różnica między przeciętnymi zarobkami takich osób a całej populacji była znaczna. Choćby w Danii średnie dochody ludzi w wieku od 50 do 64 lat były wyższe aż o 25 proc. od przeciętnego wynagrodzenia, a w Szwecji aż o 23 proc. Jak zaznaczają analitycy PIE, taki wynik jest szczególnie interesujący z perspektywy naszego kraju.

W jakim wieku zarabia się najwięcej w Unii Europejskiej?
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Zobacz także: Kto zarabia w Polsce najwięcej? Stawkę deklasują wysocy urzędnicy państwowi i kierownicy

Otóż w Polsce kobiety w wieku od 45 do 59 lat oraz mężczyzn mających więcej niż 45 i mniej niż 64 lata klasyfikuje się jako osoby w niemobilnych wieku produkcyjnym. Jak możemy wyczytać w tygodniku Instytutu:

[W Polsce] uznaje się, że pracujące osoby w tym wieku są mniej skłonne do zmiany pracy, zmiany miejsca zamieszkania, przekwalifikowania się bądź dokształcania.

Co więcej, wielu przedsiębiorców uznaje, że osoby w takim wieku nie są tak dobrymi pracownikami, jak ludzie młodzi. Z badań wynika, że wielu pracodawców jest przekonanych, że młodzi ludzie radzą sobie lepiej w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, niż ci starsi. Co więcej, wielu z nich również sądzi, że istnieje negatywna korelacja między wiekiem i produktywnością danego pracownika (więcej o tej kwestii czytelnik znajdzie tutaj: Osoby starsze są dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę rekrutacyjną niż osoby młodsze). Z kolei, jak wynika z przytoczonych wcześniej danych, to właśnie tacy niemobilni ludzie pod względem finansowym radzą sobie najlepiej w większości państw UE.

Jednakże nie zabrakło na terenie wspólnoty państw, w których to osoby relatywnie młodsze najlepiej zarabiały. Taki stan w 2021 roku zaobserwowano w 12 państwach UE. Przy czym na tle społeczeństwa osoby z przedziału wiekowego 25-49 lat zarabiały najlepiej na Łotwie oraz w Estonii. Średni dochód ludzi z tej grupy w tym pierwszym kraju był wyższy od tego przeciętnego dla całej populacji aż o 19 proc., a w Estonii o 17 proc. Przy czym, w tej grupie krajów znalazła się również Polska. Otóż w naszym państwie grupą cieszącą się największymi zarobkami są osoby w wieku od 25 do 49 lat, które przeciętnie w 2021 roku zarabiały lepiej o 7 proc. od całej populacji. 

Zobacz także: Raport PITD: Zarobki kierowców zawodowych w Polsce. Na jaką pensję można liczyć w 2022 roku?

Relatywnie najmniejsze dochody uzyskują najmłodsi oraz najstarsi

Jeżeli zaś chodzi o osoby, które pod względem osiąganych zarobków wypadają najgorzej, to takowymi są główni ludzie najmłodsi (w wieku od 18 do 24 lat) oraz najstarsi (powyżej 65 lat). Jak podkreślają analitycy PIE, dochody osób należących do tych grup były wyraźnie niższe od przeciętnych dochodów w danych społeczeństwach. 

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie w aż 18 państwach (w tym w Polsce) zarobki takich osób były aż o co najmniej 10 proc. niższe od średniego dochodu w populacji. Do tego na Litwie osoby najstarsze zarabiają średnio ponad 30 proc. mniej od przeciętnego mieszkańca tego kraju. Dla porównania jedynie w pięciu krajach UE dochody osób w wieku od 18 do 24 lat były niższe o ponad 10 proc. od tego średniego. Najgorszym pod względem finansowym krajem dla osób najmłodszych w 2021 roku okazała się Dania. W kraju tym średni dochód osób w wieku od 18 do 24 lat był niższy aż o ok. 25 proc. od przeciętnego dla całej populacji. Przy czym warto zaznaczyć, iż Polska nie znalazła się w tej grupie państw. Zarobki osób najmłodszych w naszym kraju były zaledwie o 6 proc. niższe od ogólnokrajowej średniej.

W jakim wieku zarabia się najmniej w Unii Europejskiej?
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy

Zarobki nauczycieli w Polsce to dno. Są na samym końcu w Europie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker