GospodarkaPolska

Duże firmy lepiej radzą sobie podczas kryzysu – analiza PIE

Jak wiemy rynek nigdy nie jest sprawiedliwy. Więksi gracze mają po prostu więcej szczęścia

Napięta sytuacja rynkowa i geopolityczna w wyraźny sposób odbija się na oczekiwaniach oraz nastrojach konsumentów i przedsiębiorców. Co ciekawe duże firmy pozytywnie patrzą w przyszłość i przygotowują się na nadchodzące zmiany. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej względem mniejszych uczestników gospodarki.

W październiku Polski Instytut Ekonomiczny razem z BGK ponownie przeprowadził badanie Miesięcznego Indeksu Koniunktury i przedstawił je w swoim tygodniku. Wynika z niego, że w dużych firmach przeważały pozytywne nastroje, jednak niestety tylko one osiągnęły wynik uznawany za pozytywny, czyli 111,6 pkt. Wynik powyżej 100 pkt mówi nam o tym, że nastroje pozytywne przeważają nad negatywnymi, natomiast poniżej, odwrotnie.

Jak oceniają swoją sytuację na rynku duże firmy?

Średnie firmy wypadły gorzej, osiągając 97,4 pkt. Natomiast małe i mikro zdecydowanie poniżej neutralnego poziomu, kolejno 86,5 pkt oraz 83,2 pkt. Względem miesiąca do miesiąca nastroje dużych przedsiębiorstw wzrosły o 17,8 pkt, niestety wśród pozostałych był to najgorszy okres od początku prowadzenia badań.

Zobacz także: Złoty szoruje po dnie, jednak pod mułem są jeszcze inne waluty

Duże firmy poprawiły swoje nastroje dzięki stabilności. Warto zaznaczyć, że 24% firm deklarowało wzrost wartości swojej sprzedaży, co ciekawe prawie tyle samo, bo 23% zadeklarowało spadek. Natomiast względem nowych zamówień 72% deklarowało utrzymanie poziomu, 13% wzrost liczby nowych zamówień, a 15 spadek.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, sytuacja wygląda dobrze. Prawdopodobnie, jeszcze bardziej zmniejszy się bezrobocie w naszym państwie w kolejnych miesiącach. 18% dużych firm ma w planach zwiększenie poziomu zadłużenia, natomiast tylko 10% szykuje się do redukcji stanowisk. Również żadna z nich nie planuje w przeciągu najbliższego kwartału żadnego obniżenia wynagrodzeń, a nawet 1/5 planuje je podnieść. Wynika to po części z deklaracji 84% dużych firm, że ich moce produkcyjne są wystarczające.

Zobacz także: Spada liczba zamówień. Czy to zwiastuje recesję?

Wartość MIK dla przedsiębiorstw różnej wielkości w 2022 r.

Również pozytywne wieści napływają z punktu wydatków inwestycyjnych. Prawie 60% dużych firm zadeklarowało zwiększenie środków na te cele, a jedynie 15% przyznało się do braku inwestycji z powodu braku funduszy. Dodatkowo 75% dużych firm twierdzi, że ich środki pieniężne zabezpieczają funkcjonowanie firmy co najmniej na kolejny kwartał.

Jakie największe problemy mają duże firmy?

Jednak oczywiście nie wszystko idzie po myśli przedsiębiorców. Największym utrudnieniami podczas prowadzenia biznesu obecnie są niepewność sytuacji gospodarczej, którą wskazało 76% DP oraz rosnące ceny energii (74%). Niskie bezrobocie jest bez wątpienia pozytywnym zjawiskiem, jednak posiada również swoją drugą stronę. Duże przedsiębiorstwa narzekają na braki nowych pracowników (56%). Problem ten z czasem będzie się jedynie pogłębiał, chyba że szybko odwrócimy trend demograficzny w naszym państwie, lub przyjmiemy więcej imigrantów, którzy wypełnią puste wakaty. W przeciwnym razie tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie spowolni. Dodatkowo wiąże się to z szybszym wzrostem kosztów pracowniczych, na które duże firmy zwracają uwagę (58%).

Zobacz także: Stopień polskiej innowacyjności. Ranking Komisji Europejskiej

Warto zaznaczyć, że duże firmy w 2020 roku stanowiły zaledwie 0,2% przedsiębiorstw w Polsce, a zatrudniały aż 1/3 wszystkich pracowników w sektorach niefinansowych. Dodatkowo odpowiadały one za wytworzenie 23% naszego PKB. według badań PIE:

(…) w których porównano sytuację gospodarczą w przedsiębiorstwach w trzech różnych momentach kryzysowych (szok wywołany wybuchem pandemii, związany ze szczytem zachorowań na COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie), duży biznes okazał się bardziej odporny na wstrząsy gospodarcze. Duże firmy, mając lepiej wykwalifikowaną kadrę do zarządzania finansami oraz dysponując większym buforem finansowym, mają większą elastyczność w reagowaniu na nieoczekiwane zdarzenia.

Dodatkowo dane za ostatni miesiąc odnoszące się do polskiej produkcji znowu mówią o wzroście. Niskie bezrobocie i rozwijający się przemysł oraz dobre nastroje najbardziej produktywnych dużych firm mogą pomóc nam znacznie lepiej przejść 2023 rok. Jednak do tej pory w większości źródeł jest on przedstawiany jako okres mocnego spowolnienia gospodarczego, a nawet potencjalnej recesji w niektórych państwach.

Zadłużenie Polski. Co będą musiały spłacać nasze dzieci? [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker