Finanse

IKE a zwolnienie podatkowe. Kiedy nie zapłacisz za wypłatę środków?

IKE jest elementem III filaru emerytalnego. Możesz, ale nie musisz skorzystać z takiego narzędzia do gromadzenia i pomnażania swoich oszczędności z myślą o jesieni życia. Zachętą systemową do IKE jest ulga podatkowa. Sprawdź, na czym ona polega i kiedy nie będziesz musiał uiszczać daniny od wypłaty środków z IKE.

IKE, czyli sposób na dodatkową emeryturę

Eksperci alarmują, że osoby w wieku produkcyjnym, które odkładają na świadczenie jedynie w ZUS czy w OFE, nie będą mogły liczyć na wysokie świadczenie, kiedy osiągną odpowiedni wiek i przejdą na emeryturę. Wszystko dlatego, że maleje tak zwana stopa zastąpienia.

Raport Komisji Europejskiej pokazał, że obecnie wskaźnik zastąpienia wynosi 54 proc., czyli emeryt otrzyma na emeryturze nieco więcej niż połowę swojego ostatniego wynagrodzenia miesięcznie. Natomiast w 2060 roku stopa ta skurczy się dramatycznie, nawet do zaledwie 25 proc. ostatniej pensji.

Dlatego już dziś warto pomyśleć o dodatkowym oszczędzaniu na przyszłość. Posłużyć do tego celu mogą narzędzia z III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Między innymi to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKE jest określane jako wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, ale też może przybrać formę:

  • wyodrębnionego rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku, na którym zapisywane będą instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
  • wyodrębnionego rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską,
  • wyodrębnionego rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
  • wyodrębnionego rachunku bankowego w banku,
  • wyodrębnionego rachunku IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Możesz podjąć decyzję, w jakiej instytucji, np. w banku czy w towarzystwie ubezpieczeniowym otworzysz Indywidualne Konto Emerytalne i w jaki sposób Twoje środki będą pracowały dla Ciebie.

Zachęta podatkowa związana z IKE

Tworząc dla siebie IKE i dokonując na nie regularnych wpłat, można zgromadzić środki, które pozwolą na poprawę Twojej sytuacji finansowej po przejściu na emeryturę. Takie jest główne założenie i idea przyświecająca Indywidualnym Kontom Emerytalnym i całemu systemowi III filaru emerytalnego.

Dlatego też postanowiono, że ulga, polegająca na zwolnieniu dochodów z IKE z podatku od zysków kapitałowych, inaczej podatku Belki, będzie uruchomiona dopiero wtedy, gdy środki zostaną wypłacone na emeryturze.

Ulga od podatku od dochodów kapitałowych stanie się Twoim udziałem, a oszczędności i wypracowane z nich zyski nie zostaną uszczuplone o 19-procentowy podatek Belki, jeśli dokonasz wypłaty z IKE:

  • po osiągnięciu 60. roku życia lub
  • 55. roku życia, o ile wcześniej nabędziesz uprawnienia emerytalne.

Dodatkowym warunkiem do uzyskania zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych jest to, byś:

  • dokonywał wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonał wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Masz możliwość w takiej sytuacji wnioskować o wypłatę środków z IKE bez podatku. Zostanie dokonana w trybie jednorazowym lub ratalnym, zgodnie z Twoimi wskazówkami.

Zobacz także: Polski system emerytalny jest rządzony przez ignorancję i demagogię [RAPORT OG]

W przeciwnym wypadku, jeśli z różnych powodów będziesz potrzebował części lub wszystkich środków z IKE wcześniej, przed spełnieniem takich założeń, musisz liczyć się z naliczeniem przez instytucję zarządzającą IKE podatku w wysokości 19 proc. Twoich dotychczasowych zysków.

Podatek Belki nie zostanie naliczony i pobrany od zysków z IKE także wtedy, gdy pieniądze przejdą na rzecz osób uprawnionych przez Ciebie lub spadkobierców ustawowych po Twojej śmierci. Środki te nie będą objęte również podatkiem od spadków i darowizn.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker