EnergetykaPolska

Powstaje potężny kompleks petrochemiczny w Gdańsku!

Grupa ORLEN inwestuje ponad pół miliarda złotych w rafinerii w Gdańsku we wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności dostaw produktów. Na jej nabrzeżu powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który już od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów. Dodatkowo powstaje, związana z terminalem, nowoczesna instalacja HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowy Blok Olejowy. Co warto zaznaczyć, wartość tego projektu wynosi aż ponad 1,4 miliarda złotych!

Grupa ORLEN przeznacza łącznie 2 mld złotych na inwestycje w Gdańsku!

Docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 milionów ton produktów rocznie. Realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesela) oraz transportu produktów (olejów bazowych i paliw żeglugowych) powstających w rafinerii. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, bo to właśnie tą drogą odbywa się obecnie transport produktów między rafinerią a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.

Zobacz także: PKN ORLEN został jedynym w Polsce wytwórcą polietylenu LDPE!

Projekt obejmuje budowę nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. W ramach prac zaplanowano już m.in. wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi służącymi do obsługi zbiornikowców (każdy z 4 ramionami nalewczymi) oraz niezbędnej infrastruktury tj. m.in.: budynków, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku. Projekt zrealizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą spółki z sopockiej Grupy NDI (lider konsorcjum) oraz Biproraf sp. z o.o., BPBM „PROJMORS” Sp. z o.o. i Dipl. Ing. SCHERZER GmbH. Generalny wykonawca będzie zaś działać w tzw. formule „pod klucz”.

Terminal umożliwi przeładowywanie komponentów i biokomponentów, będących składnikami biopaliw (biodiesla i biobenzyn) takich jak: FAME, czyli bioestry – metylowe estry kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid methyl esters), otrzymywane z olejów roślinnych i stosowane jako komponent oleju napędowego; UCOME, czyli biopaliwa drugiej generacji, powstające na bazie odpadów, np. oleju posmażalniczego; eter tert-butylowo-metylowy MTBE – organiczny komponent benzyn, podwyższający ich liczbę oktanową, a także stosowane w procesach petrochemicznych ksyleny oraz niskosiarkowe paliwa żeglugowe (MGO i RMD).

Zobacz także: Orlen zbuduje stacje tankowania wodoru w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach

Grupa ORLEN inwestuje również w instalację HBO

Ponadto terminal będzie odgrywał kluczową rolę w ekspedycji olejów bazowych, pochodzących z innego, jeszcze większego projektu, z którego harmonogramem jest ściśle powiązany – powstającego w Gdańsku Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), którego budowa rozpoczęła się pod koniec 2021 roku. Oddanie obu inwestycji zaplanowano do połowy 2025 roku. Sercem projektu HBO jest instalacja katalitycznego odparafinowania i hydrorafinacji (DW/HDF), składająca się z kilku sekcji: reaktorowej, sprężania wodoru i obiegu gazu wodorowego, wydzielania produktów lekkich oraz destylacji produktów ciekłych. Instalacja HBO w gdańskiej rafinerii umożliwi produkcję wysokiej jakości olejów.

Dzięki instalacji HBO poprawi się ekonomika przerobu ropy naftowej. Wprowadzenie na polski rynek oraz rynki zagraniczne najnowocześniejszych olejów bazowych grupy II, które są zupełnie nową kategorią produktów, spowoduje znaczący wzrost konkurencyjności koncernu. Instalacja ma produkować rocznie aż ponad 400 tys. ton tych olejów oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych.

Zobacz także: ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, zgodnie z deklaracjami koncern stawia na dynamiczny rozwój gdańskich aktywów, wykorzystując ich wartość do realizacji strategicznych celów całej Grupy ORLEN. Łącznie 2 mld złotych zostają przeznaczone na inwestycje, które zwiększą opłacalność przerobu ropy naftowej rafinerii, a także wzmocnią bezpieczeństwo dostaw produktów. Inwestując we własną infrastrukturę, koncern zwiększa niezależność od partnerów zewnętrznych, a tym samym generuje znaczące oszczędności w obszarze logistyki. Co ważne, Grupa ORLEN wykorzysta przy tym potencjał lokalnych firm, które na zlecenie koncernu będą pracowały przy tym projekcie.

Grupa ORLEN uzyskała nowe koncesje w Norwegii. Ma ich już 98!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker