Polska

PIE: Większość polskich firm nie inwestuje w rozwój pracowników

Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, jedynie 33 proc. firm inwestowało w kapitał ludzki w 2022 r.

Na rynku pracy zachodzą i będą zachodzić zmiany. Zapotrzebowanie na nowe kompetencje, digitalizacja, praca zdalna, nowe style zarządzania to tylko niektóre ze zjawisk, które powodują, że firmy mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Pewnym rozwiązaniem mogą być inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki, np. szkolenia. Problem w tym, że nadal większość polskich firm nie inwestuje w rozwój pracowników – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. W 2022 r. tylko co trzecia firma zadbała o rozwój kompetencji zatrudnionych.

Brak pracowników o odpowiednich kompetencjach istotnym problemem

Rynek pracy stale ewoluuje. Zmiany wymuszają przede wszystkim postępująca digitalizacja, zmiany stylów zarządzania, a po pandemii i w obliczu wojny na Ukrainie także zmiany w modelach współpracy. Zapotrzebowanie na nowe kompetencje w najbliższej przyszłości będzie wzrastać. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w Tygodniku Gospodarczym nr 5/2023 zwracają uwagę, że przemiany te mogą dodatkowo nasilić problemy firm w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych do zmian i nauki pracowników. 

Zobacz też: Kolejni pracownicy Amazon chcą związku zawodowego. Uda się?

Tylko co trzecia firma inwestuje w rozwój pracowników

Problem w tym, że polskie firmy wciąż niespecjalnie widzą w tym obszarze swoją rolę do odegrania. Wiele wskazuje na to, że inwestycje polskich firm w kapitał ludzki kształtują się na niskim poziomie. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez PIE w grudniu 2022 r., które ujawniają, że już teraz przedsiębiorstwa zmagają się z brakiem odpowiedniej kadry, jednak większość nie inwestuje chociażby w szkolenia swoich pracowników.

W 2022 r. jedynie 33 proc. firm szkoliła swoich pracowników. To więcej niż firmy deklarowały w badaniu przeprowadzonym poprzedniego roku – szkolenia miały się odbywać tylko w 22 proc. firm. To także więcej niż rok wcześniej – w 2021 r. – gdy w rozwój pracowników zainwestowało tylko 20 proc. firm. 

2023 r. ma być nieco lepszy. Inwestycje w kapitał ludzki zadeklarowało na ten rok 38 proc. przedsiębiorców. Widać więc, że świadomość istotności rozwoju swojej kadry w polskich przedsiębiorstwach wzrasta. Mimo to w ubiegłym roku 59 proc. nie realizowało i nie planuje realizować żadnych inwestycji związanych z rozwojem swoich pracowników. 

Nie ma problemów z pozyskaniem – nie ma inwestycji w rozwój pracowników

Na inwestycje w kapitał ludzki częściej decydują się firmy, którym trudniej pozyskać pracowników o pożądanych kompetencjach. Tak robi 48 proc. firm, którym mają duże trudności i 49 proc. wskazujących na umiarkowane trudności z rekrutowaniem odpowiednich osób. Choć analitycy PIE nie podają dokładnych przyczyn, to można wysunąć wniosek, że dzieje się tak dlatego, że takim firmom bardziej opłaca się przeszkolić swoich pracowników niż ponosić wysokie koszty rekrutacji. W przypadku firm, gdzie dostępność odpowiedniej kadry jest dostatecznie duża (małe problemy z pozyskaniem), jedynie 33 proc. zainwestowało w rozwój pracowników w 2022 r. 

Zobacz też: Kogo brakuje na rynku pracy? Poszukiwani są dekarze, cieśle i spawacze [LISTA]

Trudności z pozyskaniem pracowników w polskich firmach

Z badania PIE wynika, że dla 35 proc. przedsiębiorstw problem z rekrutowaniem odpowiedniej kadry to istotny problem w prowadzonej działalności. Częściej takie wyzwania stoją przed dużymi firmami (38 proc. wskazań) niż przed mikrofirmami (32 proc.). Największe braki pracowników o odpowiednich kompetencjach wykazują przedsiębiorstwa działające w branży transportu i magazynowania, kultury, rozrywki i rekreacji, IT oraz przetwórstwa przemysłowego. Wśród przyczyn braku wykwalifikowanych pracowników eksperci najczęściej wskazują m.in. zaniedbaną edukację zawodową i niską dzietność Polek.

Zobacz też: Brak wykwalifikowanych pracowników – problem polskich firm znów wraca

Badania wskazują, że szkolenia pracowników przyczyniają się nie tylko do poszerzenia zakresu kompetencji, wiedzy, kształtowania postaw, motywacji i lojalności pracownika wobec firmy. To także większa satysfakcja pracownika i możliwość samorealizacji, czego coraz częściej oczekują pracownicy od swojej pracy, szczególnie młodego pokolenia. Problem często stanowi jednak określenie zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki i obawa o odpowiedni poziom jakości szkoleń. Ponadto w firmach o wysokiej rotacji pracowników pracodawcy mniej chętnie chcą ponosić nakłady na rozwój pracowników. 

Bezrobocie w Polsce. W miastach brakuje pracowników

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker