Polska

Kogo brakuje na rynku pracy? Poszukiwani są dekarze, cieśle i spawacze [LISTA]

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane? Kim warto zostać, aby mieć pewność zatrudnienia? Jakie prace są najbardziej pożądane na rynku pracy w 2023 roku?

Przed wybraniem swojego zawodu warto zastanowić się nam tym, kogo brakuje na rynku pracy? Jakie zawody są poszukiwane? W których branżach pracowników jest zbyt wielu? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w raporcie Barometr Zawodów 2023.

Kogo brakuje na rynku pracy w 2023 roku?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniła się diametralnie. 20 lat temu Polska była unijnym liderem stopy bezrobocie. Bez pracy pozostawała co piąta aktywna zawodowa osoba. Mieliśmy wtedy do czynienia z rynkiem pracodawcy. To przedsiębiorcy mieli najsilniejszą pozycję negocjacyjną. Zarobki w Polsce były bardzo niskie, a znalezienie pracy trudne.

Dobra koniunktura sprawiła jednak, że bezrobocie w Polsce zaczęło silnie spadać. Już w 2019 roku, sytuacja była na tyle dobra, że bezrobocie mierzone metodą BAEL osiągnęło poziom 3% i na nim pozostaje w zasadzie do dziś. Z kolei bezrobocie rejestrowane od dłuższego czasu jest nie wyższe niż 6%. Dziś to pracownicy mają silną pozycję negocjacyjną, a o obecnym rynku pracy mówimy jako o rynku pracownika.

Nie oznacza to oczywiście, że nie ma miejsc, gdzie sytuacja jest gorsza. O ile w miastach takich jak Warszawa czy Poznań o znalezienie dobrej pracy nie jest trudno, to są regiony, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza. Są to często województwa peryferyjne, takie jak podkarpackie, warmińsko-mazurskie czy podlaskie. Problem dotyczy także np. okolic Radomia czy Włocławka, lecz nawet tam są zawody, w których notuje się duży deficyt poszukujących pracy.

Kogo brakuje na rynku pracy na poziomie kraju?

Które zawody są najbardziej poszukiwane? Najnowszy raport Barometr Zawodów 2023 wyróżnili blisko 30 różnych branż, gdzie brakuje pracowników na poziomie kraju. Jakie zawody cierpią na brak rąk do pracy? Na liście można znaleźć przede wszystkim cztery większe grupy zawodów. Są to zawody związane z ochroną zdrowia, budownictwem i przemysłem, logistyką oraz system edukacji.

Które zawody określono jako deficytowe? Wśród osób związanych ze zdrowiem można wyróżnić kilka. Po pierwsze, co nie powinno dziwić, są to lekarze. Ich braki na poziomie kraju wynikają z kilku czynników. To wypadkowa starzenia się społeczeństwa, małej liczby absolwentów kierunków medycznych w przeszłości oraz emigracji zarobkowej. Brakuje także pielęgniarek i położnych. O ile w przypadku lekarzy sytuacja się poprawia, tak tutaj młodych pielęgniarek jest znacznie mniej niż tych starszych. Brakuje również psychologów i psychoterapeutów. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo braki odnotowano także wśród opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej.

Zobacz też: Bezrobocie w Polsce się uparło i nie zamierza rosnąć. W UE niższe mają tylko Czechy

Rąk do pracy brakuje na budowie i w przemyśle. Coroczne badanie wykazało, że brakuje np. cieśli i stolarzy budowlanych. Dobry stolarz jest dziś na wagę złota. Problemy ze znalezieniem pracowników mają także szukający do pracy dekarzy i blacharzy budowlanych.

Budownictwo jest w ostatnich latach motorem napędowym naszej gospodarki, dziwić więc nie powinno, że poszukiwani są także murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych czy elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzyDuże zapotrzebowanie generuje także przemysł. Tam pracę łatwo znajdą m.in. spawacze, ślusarze i operatorzy obrabiarek skrawających.

Zobacz też: Gospodarka hamuje, a bezrobocie w Polsce pozostanie bardzo niskie. Dlaczego?

Dużo ofert pracy znajdziemy także w logistyce i transporcie. Poszukiwani są przede wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Braki pracowników widoczne są również w firmach, które przewożą ludzi. W całym kraju brakuje także kierowców autobusów. Niektóre miasta postanowiły nawet szukać ich poza granicami naszego kraju.  Potrzeba nie tylko osób, które mogą prowadzić samochody, ale także je naprawiać. Mechanicy pojazdów samochodowych to kolejny deficytowy zawód. Nie do wszystkich prac potrzeba wyższych kwalifikacji. Rosnąca powierzchnia magazynowa w Polsce przyczyniła do wzrostu zapotrzebowania na magazynierów.

Na rynku pracy brakuje także nauczycieli. Eksperci wskazują, że braki są szczególnie duże w przypadku nauczania zawodu. Brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów zawodowych. Problemy są także z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących oraz uczącymi w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych. Poza tymi czterema większymi kategoriami można wyróżnić jeszcze dwa obszary, gdzie brakuje pracowników. Po pierwsze, jest to księgowość. Braki dotyczą pracowników ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych. Rynek pracy zgłasza także braki kucharzy.

Na poziomie kraju nie zanotowano ani jednego zawodu, w którym popyt na pracę jest mniejszy od jej podaży. Warto jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na dane zawody może być różne. Mimo że na poziomie kraju brakuje wielu kucharzy, to są miejsca w Polsce, gdzie podaż pracy w tym zawodzie jest największa. Dlatego warto przejrzeć dane dla swojego powiatu lub pomyśleć o przeprowadzce.

Kogo brakuje na rynku pracy? Popyt i podaż pracy w zawodzie kucharz.

Kogo brakuje na rynku pracy?
Barometr zawodów 2023

Kogo brakuje na rynku pracy? – lista

Warto podsumować powyższe informacje. Jakie zawody są poszukiwane w Polsce? Oto ich lista:

 • fizjoterapeuci i masażyści
 • lekarze
 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • opiekunowie pielęgniarki i położne
 • psycholodzy i psychoterapeuci
 • cieśle i stolarze budowlani
 • dekarze i blacharze budowlani
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • robotnicy budowlani
 • monterzy instalacji budowlanych
 • murarze i tynkarze
 • spawacze
 • ślusarze
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • operatorzy obrabiarek skrawających
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • kierowcy autobusów
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • magazynierzy
 • mechanicy pojazdów samochodowych
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • samodzielni księgowi
 • kucharze

Warto pamiętać, że w zależności od regionu popyt i podaż pracy mogą się nieco różnić, dlatego należy sprawdzić dane dla swojego powiatu lub najbliższego dużego miasta.

Rynek pracy wciąż się trzyma. Masowe zwolnienia nie są przewidywane w najbliższych miesiącach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker