EuropaGospodarkaPolska

Polska jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w UE!

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów UE. Mediana wieku w UE wzrosła o 2,5 roku, a w Polsce aż o 3,5 roku

Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, Unia Europejska szybko się starzeje. W latach 2012-2022 mediana wieku w UE wzrosła z 41,9 do 44,4 lat, a współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi zwiększył się o 5,9 pkt proc. do 33 proc. Przy czym, co warto zaznaczyć, Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w UE. Mediana wieku w naszym kraju wzrosła w analizowanym okresie o 3,5 roku, a wspomniany współczynnik aż o 9,6 pkt proc. 

Unia Europejska szybko się starzeje! Mediana wieku w UE wzrosła o 2,5 roku

W ostatnich latach Unia Europejska szybko się starzała. Mediana wieku w UE wzrosła od pierwszego stycznia 2012 roku do pierwszego stycznia 2022 roku aż o 2,5 roku. Jednakże tempo jej wzrostu znacznie różniło się między państwami członkowskimi. Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że rekordzistami były kraje leżące na południu UE. W Portugalii, Hiszpanii i Grecji w analizowanym okresie mediana wieku wzrosła kolejno aż o 4,7, 4,3 oraz 4,1 roku. Przy czym w gronie państw, które starzały się szybciej od unijnej średniej, znalazła się również Polska. W naszym kraju analizowany wskaźnik wzrósł o 3,5 roku, czyli o rok więcej, niż w całej UE.

Wzrost mediany wieku w UE
Źródło: Eurostat, “Half of EU’s population older than 44.4 years in 2022”

Zobacz także: Niski wiek emerytalny i starzejące się społeczeństwo będą dla Polski destrukcyjne

Na przeciwnym biegunie zaś znalazły się Luksemburg, Malta oraz Szwecja. Co warto zaznaczyć, w tym ostatnim kraju w ciągu dekady społeczeństwo nie tylko się nie postarzało, a nawet nieco odmłodniało. Otóż mediana wieku w Szwecji spadła o 0,1 roku.

Polskie społeczeństwo szybko się starzeje, ale nadal jest relatywnie młode

Ze względu na opisane wyżej różnice, doszło do znacznego przetasowania w rankingu najstarszych unijnych społeczeństw. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, jeszcze w 2012 roku najstarszym unijnym społeczeństwem były Niemcy. W kraju tym wówczas połowa populacji miała ukończone 45 lat. Obecnie zaś tytuł ten dzierżą Włosi. Pierwszego stycznia 2022 roku mediana wieku w tym państwie osiągnęła aż 48 lat. Dla porównania w Portugalii, czyli w drugim najstarszym unijnym społeczeństwie, osiągnęła ona we wspomnianym roku 46,8 lat. 

Mediana wieku w UE w 2022 roku
Źródło: Eurostat, “Population structure and ageing”

Z kolei krajami, które mogą się pochwalić najniższymi wartościami mediany wieku, są Cypr, Irlandia oraz Luksemburg. Wskaźnik ten w tych państwach wyniósł odpowiednio 38,3, 38,8 oraz 39,7 lat. Przy czym, co interesujące Polsce znacznie bliżej do tej trójki, niż do Włoch, Portugalii czy Grecji. Otóż w 2022 roku w naszym kraju połowa populacji miała na karku więcej niż 42 lata. Z kolei średnia dla całej UE wyniosła 44,4 lata. Oznacza to, iż mimo tego, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje, nadal pozostaje relatywnie młode. 

Zobacz także: Pakiet Mobilności 2023 – jak zmiany wpłyną na funkcjonowanie firm? [OPINIE EKSPERTÓW]

Emeryci stanowią największe obciążenie dla pracujących we Włoszech oraz Finlandii

Innym wskaźnikiem opublikowanym przez Eurostat, a używanym do oceny procesu starzenia się społeczeństw jest współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi. Ten obrazuje ile osób w starszym wieku (więcej niż 65 lat) przypada na populację ludzi w wieku produkcyjnym (od 15 do 64 lat). Z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że w 2022 roku wskaźnik ten dla całej UE osiągnął 33 proc., podczas gdy w 2012 roku wynosił on 27,1 proc., czyli był aż o 5,9 pkt proc. niższy.  

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w UE
Źródło: Eurostat, “Half of EU’s population older than 44.4 years in 2022”

Przy czym podobnie jak w wypadku mediany wieku w UE, wzrost tego wskaźnika znacznie różnił się między członkowskimi państwami. Najmocniej współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł w latach 2012-2022 w Finlandii, bo aż o 9,7 pkt proc. Na drugim miejscu zaś znalazła się… Polska! W wypadku naszego kraju wskaźnik ten wzrósł o 9,6 pkt proc., czyli jedynie o 0,1 pkt proc. mniej niż u nordyckiego rekordzisty! Najmniejsze wzrosty zaś zanotowano w Luksemburgu, Austrii oraz Niemczech, gdzie wyniosły one kolejno 1, 3,1 oraz 3,3 pkt proc. 

Zobacz także: Do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób! Wkraczamy w kryzys demograficzny

Ponadto, co interesujące, mimo tego, że Finlandia zanotowała w analizowanym okresie największy wzrost współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi, nie udało się jej prześcignąć Włoch. W kraju tym w 2022 roku osiągnął on 37,5 proc., zaś w nordyckim państwie wyniósł on 37,4 proc. Z kolei najmniej osób w wieku poprodukcyjnym przypadło na populację ludzi mających co najmniej 15 i nie więcej od 65 lat na Cyprze (24,5 proc.), w Irlandii (23,1 proc.) oraz Luksemburgu (21,3 proc.). Jeżeli zaś chodzi o Polskę, to głównie dzięki startowi z bardzo niskiego poziomu w 2012 roku (19,7 proc.), nadal bliżej nam do Luksemburga niż do Włoch. Otóż współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w Polsce w 2022 roku wyniósł 29,3 proc.

Starzejące się społeczeństwo może być powodem podwyższonej inflacji w przyszłości

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker