EuropaGospodarka

Europa coraz więcej inwestuje w cyfryzacje! Doganiamy Stany Zjednoczone

Transformacja cyfrowa w Europie jest tematem coraz częściej poruszanym w debacie publicznej. Nic w tym dziwnego. Wysoki stopień cyfryzacji społeczeństwa i firm pozwoli zwiększyć produktywność, a co za tym idzie, przyspieszyć wzrost PKB i dochodów. Optymistycznie może nastrajać fakt, że Europa coraz więcej inwestuje w cyfryzacje, doganiając pod tym względem Stany Zjednoczone. 

Jak czytamy w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE):

Europejskie firmy zainwestowały we wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych, co umożliwiło zmniejszenie dystansu względem amerykańskiej konkurencji. Ponad połowa (53 proc.) europejskich firm, w reakcji na pandemię, zainwestowała w cyfryzację. Pozwoliło to na zmniejszenie luki w zakresie wdrażania cyfrowych technologii między USA i UE. W ostatnich czterech latach udział przedsiębiorstw wdrażających zaawansowane cyfrowe technologie w UE stale rósł i osiągnął 69 proc. w 2022 r. Dla porównania, ten sam wskaźnik w USA w 2022 r. wyniósł 71 proc.

Źródło: Tygodnik PIE

Warto jednak zauważyć, że mimo postępu, nierówności w zakresie cyfryzacji pogłębiły się w Europie pomiędzy firmami. PIE wskazuje, że 60% przedsiębiorstw, które inwestowało w cyfryzację przed pandemią, rozszerzyło rozmiar zaawansowanych technologii cyfrowych. Jednak spośród firm, które wcześniej nie rozwijały się w zakresie wysokich technologii, zaledwie 36% zwiększyło inwestycję w cyfryzacje po 2019 roku. Ponadto wysokim stopniem cyfryzacji charakteryzują się duże firmy, podczas gdy małe pozostają niedoinwestowane. Wśród firm z zatrudnieniem powyżej 250 osób 80% wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, podczas gdy wśród firm zatrudniających poniżej 10 osób jest to zaledwie 45%.

Zdaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ta rozbieżność spowolni transformację cyfrową w Europie. Dodatkowo, różnica między zaawansowanymi technologicznie firmami a niewdrażającymi nowych technologii może się pogłębiać – czytamy w tygodniku PIE

Postęp w cyfryzacji jest w dużym stopniu determinowany zapleczem infrastrukturalnym, w tym zwłaszcza dostępu do internetu i jego szybkości. Ekonomiści PIE wskazują, że regiony z szerszym dostępem do szybkiego internetu charakteryzują się wyższym udziałem firm wykorzystujących zaawansowane technologie cyfrowe i wyższy odsetek firm inwestujących w cyfryzację po pandemii. Natomiast przedsiębiorstwa działające w regionach z wolniejszym internetem, wskazują ten fakt jako główną barierę w rozwoju cyfrowym.

Zobacz także: Amazon: Cyfrowe euro przyspieszy innowacje w Europie

Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Niestety, badanie przeprowadzone przez PIE w 2020 r. wskazuje, że w 53 proc. polskich powiatów wystąpiła przynajmniej jedna forma zagrożenia wykluczeniem cyfrowym ze względu na niedostateczną prędkość łączności z internetem – wskazują ekonomiści PIE

Zobacz także: Transformacja cyfrowa w Polsce: jak wypadamy na tle Europy?

Oczywiście, jedną z fundamentalnych kwestii w przyjęciu zaawansowanych technologii jest wysoki stopień cyfryzacji społeczeństwa. Firmy, które funkcjonują w regionach o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych, implementują, a następnie korzystają z bardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. Ten czynnik jest szczególnie ważny w kontekście Polski.

Eksperci ankietowani na potrzeby raportu PIE wskazali, że niski poziom umiejętności cyfrowych hamuje rozwój cyfrowy Polski w prawie wszystkich innych obszarach. Umiejętności cyfrowe powinny być zatem traktowane jako katalizator zmian w pozostałych obszarach. Właśnie dlatego w polskim kontekście to na wzroście odsetka osób z ponadprzeciętnymi cyfrowymi umiejętnościami powinna koncentrować się znaczna część działań zmierzająca do poprawy pozycji Polski – stwierdzają ekonomiści PIE

Jedna decyzja, wiele szoków! Wysokie stopy procentowe powodują kryzys finansowy w krajach EMDE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker