Uncategorized

Transformacja cyfrowa w Polsce: jak wypadamy na tle Europy?

Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), Polska szybko nadrabia zaległości w cyfryzacji. Jak więc przebiega transformacja cyfrowa w Polsce na tle innych krajów?

Indeks DESI

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu DESI (ang: Digital Economy and Society Index), tzw. indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Celem publikacji DESI jest stały monitoring KE w zakresie transformacji cyfrowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak wypadamy na tle Europy? Niestety nie najlepiej.

Transformacja cyfrowa w Polsce

Polska na tle 27 krajów członkowskich zajmuje 24. miejsce w zagregowanym zestawieniu. W kategorii „kapitał ludzki” Polska plasuje się poniżej średniej europejskiej. Tylko 43 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat ma co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Dodatkowo, odsetek absolwentów kierunków informatycznych jest niższy niż średnia UE, a tylko 18 proc. polskich firm prowadzi szkolenia w zakresie IT – wskazuje PIE w tygodniku

Nadrabiamy zaległości w cyfryzacji

Polska wyprzedza jedynie Rumunie, Bułgarię ora Grecję, a więc gospodarki o niższym lub podobnym stopniu rozwoju gospodarczego. Warto jednak zaznaczyć, że Polska notuje z roku na rok poprawę pod względem cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki.

Z drugiej strony, w 2021 r. w Polsce odnotowano istotny wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności – wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu z 2020 r. Cyfrowe technologie zyskują na popularności również wśród polskich przedsiębiorców. Natomiast istotniejsze niż pozycja w rankingu jest tempo nadrabiania zaległości do liderów cyfryzacji – czytamy w tygodniku PIE

Ponadto zagregowany wynik DESI za ostatnie pięć lat przekroczył średnią unijną, co oznacza, iż nadrabiamy zaległości w stosunku do reszty krajów Unii Europejskiej. W okresie 2017-2022 pozycja Polski wzrosła według punktacji lidera z 52,1% do 58,2%, co jest czwartym największym postępem w całej UE za Włochami, Grecją i Cyprem. Co więcej, różnica pomiędzy potentatem cyfrowym (Finlandią) a krajem na ostatniej pozycji rankingu DESI z roku na rok maleje. Transformacja cyfrowa jest więc widoczna we wszystkich gospodarkach UE.

Jak zaznacza PIE konstrukcja indeksu DESI oraz metodologia jego sporządzania sprawia, że trudno jest wskoczyć na wyższą pozycję w rankingu.

Należy zaznaczyć, że konstrukcja indeksu DESI sprawia, że znacząca poprawa pozycji jest bardzo trudna. W historii zestawienia tylko nieliczne państwa istotnie zmieniły swoją pozycję. Wynika to z zależności historycznych procesów modernizacyjnych. Dodatkowo porównywanie zmiany pozycji krajów na przestrzeni lat obarczone jest problemem metodologicznym. Indeks jest regularnie aktualizowany i wagi wskaźników oraz źródła danych zmieniają się w poszczególnych latach.

Transformacja cyfrowa kluczowa dla KE

Transformacja cyfrowa jest tematem coraz częściej poruszanym na szczeblu unijnym oraz krajowym. W zaleceniach Komisji Europejskiej odnośnie polityk fiskalnych dla krajów członkowskich znajduje się nawet rekomendacja, aby w nadchodzących latach kłaść nacisk na zwiększenie wydatków na transformację cyfrową. Nic w tym dziwnego. Pandemia COVID-19 przyspieszyła digitalizację gospodarek i bez wątpienia umiejętności cyfrowe oraz poziom automatyzacji pracy będzie z roku na rok coraz bardziej kluczową determinantą dla wzrostu gospodarczego.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker