Komentarze I AnalizyNieruchomości

Koszt budowy domu jednorodzinnego w 2023 roku [ANALIZA]

Wyższe ceny i ich wpływ na budżet inwestora.

Budowa domu to skomplikowany proces, który wymaga szczegółowego planowania finansowego. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym czynnikom wpływającym na koszt budowy domu, porównamy koszty budowy domów o różnych metrażach, od 70 do 200 m², oraz przyjrzymy się zmianom w porównaniu z rokiem 2022. Sprawdźmy zatem, ile kosztuje budowa domu w 2023 roku.

Czynniki wpływające na koszt budowy domu

Koszt budowy domu zależy od wielu zmiennych, które razem składają się na ostateczny kosztorys. Oto kilka kluczowych czynników:

 • Lokalizacja działki i rodzaj gruntu: Lokalizacja działki budowlanej i rodzaj gruntu, na którym planujemy budowę, mają bezpośredni wpływ na koszt budowy domu. Działki w obszarach miejskich mogą wiązać się z wyższymi kosztami materiałów i robocizny. Ponadto rodzaj gruntu może wpływać na koszt wykonania fundamentów i innych robót ziemnych.
 • Technologia budowy domu: Wybór technologii budowy domu może znacząco wpływać na koszt. Różnice w kosztach między budową murowaną, drewnianą, czy szkieletową mogą być znaczne, w zależności od specyfikacji projektu, dostępności materiałów i doświadczenia ekipy budowlanej.
 • Roboty ziemne: Wykopy, niwelacja terenu, a także dostęp do działki, mogą wpływać na koszt budowy domu. Im trudniejsze warunki terenowe, tym wyższy potencjalny koszt budowy.
 • Ceny materiałów budowlanych: Koszt budowy domu zależy także od cen materiałów budowlanych. W 2023 roku ceny materiałów mogą być wyższe, m.in. z powodu inflacji i zwiększonego popytu na rynku budowlanym.
 • Robocizna: Koszty robocizny zależą od doświadczenia i umiejętności ekipy budowlanej. Wyższa stawka robocizny może oznaczać wyższy koszt budowy domu, ale może też oznaczać lepszą jakość wykonania.
 • Koszty poprawek: Jeżeli na poszczególnych etapach budowy doszło do błędów, mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z poprawkami. Zatrudnienie doświadczonej i profesjonalnej ekipy budowlanej może pomóc uniknąć tych dodatkowych kosztów.

Czytaj również: Bez niezależności finansowej samorządy w Polsce będą działać tak jak teraz, czyli źle!

Koszt budowy domu o różnych metrażach w 2023 roku

Porównanie kosztów budowy domów o różnej powierzchni może pomóc w orientacyjnym oszacowaniu budżetu na budowę domu. Poniżej znajduje się przybliżony koszt budowy domów (w stanie wykończonym) o różnych metrażach według serwisu Oferteo:

 • Dom o powierzchni 70 m²: Koszt budowy domu o tej powierzchni może wynieść około 300 tys. zł, co daje nam koszt około 4 200 zł za m².
 • Dom o powierzchni 100 m²: Koszt budowy domu o tej powierzchni może wynieść około 400 tys. zł, co daje nam koszt około 4 000 zł za m².
 • Dom o powierzchni 150 m²: Koszt budowy domu o tej powierzchni może wynieść od ok. 500 000 do 650 000 zł, co daje nam koszt od ok. 3300 do ok. 4400 zł za m².
 • Dom o powierzchni 200 m²: Koszt budowy domu o tej powierzchni może wynieść od 600 000 do 900 000 zł, co daje nam koszt od 3 000 do 4 500 zł za m².

Dalsze czynniki wpływające na koszt budowy domu

Znajomość podstawowych czynników wpływających na koszt budowy domu to jedno, ale warto mieć na uwadze również kilka innych aspektów, które mogą wpłynąć na ostateczny kosztorys:

 • Projekt domu: Koszt projektu domu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt budowy. Projekt, który zawiera skomplikowane, niestandardowe elementy architektoniczne, zwykle będzie droższy do zrealizowania.
 • Instalacje: Koszt instalacji, takich jak ogrzewanie, elektryczność, wodno-kanalizacyjne, może znacznie zwiększyć koszt budowy. Wybór bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy ogrzewania podłogowego czy inteligentne systemy zarządzania domem, może znacznie zwiększyć koszt.
 • Wykończenie: Wybór materiałów wykończeniowych, takich jak podłogi, armatura łazienkowa, drzwi czy okna, może istotnie wpłynąć na końcowy koszt budowy domu. Wybór droższych, luksusowych materiałów wykończeniowych zwiększy koszt budowy.

Koszt budowy domu w kontekście lokalnym

Ważne jest również, aby pamiętać, że koszt budowy domu może się różnić w zależności od lokalizacji. W 2023 roku, koszty budowy domów w różnych regionach Polski mogą się różnić. Na przykład, koszty budowy domu w większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, mogą być wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsi.

Porównując koszty budowy domu w 2023 roku do poprzednich lat, warto zauważyć, że koszty budowy domu zwykle rosną z każdym rokiem. Wzrost cen materiałów budowlanych, inflacja i rosnące koszty robocizny są głównymi czynnikami, które powodują wzrost kosztów.

Serwis Murator Dom opublikował analizę kosztów budowy domu do 150 m2 2023 roku. Przyjrzyjmy się bliżej, jak według specjalistów wyglądają szczegóły:

1. Stan zerowy zamknięty: Roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia i izolacje

Zakres prac na tym etapie obejmuje roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia oraz izolacje fundamentów i ścian podziemia. Za stan zero w I kwartale 2022 inwestorzy płacili 53 665 zł, natomiast w I kwartale 2023 – już 60 691 zł. Jest to zmiana o 7026 zł, czyli wzrost o 13,09%. To jeden z największych procentowo wzrostów, jednak pozostający poniżej poziomu inflacji.

2. Stan surowy otwarty: Wznoszenie konstrukcji domu

To etap, który z zasady pochłania najwięcej środków, bo wznosi się konstrukcję domu. Prace obejmują: ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, dach – konstrukcja, dach – pokrycie, podłoża i kanały wewnątrz budynku, izolacje nadziemia, warstwy wyrównawcze pod posadzki. Koszt stanu surowego otwartego w I kwartale 2022 wynosił 249 702 zł, z kolei w I kwartale 2023 było to 275 304 zł. Tym razem zmiana to 25 602 zł, to jest 10,25%. Jest to największy wzrost kwotowy rok do roku, ale w ujęciu krótkoterminowym, czyli w porównaniu do poprzedniego kwartału, w tym przypadku mamy do czynienia z rekordowym spadkiem – o 8205 zł, czyli 2,89%!

3. Stan wykończeniowy wewnętrzny: Tynki, oblicowania, okna i drzwi, roboty malarskie

To drugi pod względem kosztów etap budowy. Prace wykończeniowe wewnętrzne obejmują szereg różnych działań. Do głównych z nich zalicza się tynki i oblicowania, montaż okien i drzwi zewnętrznych, a także drzwi i okna wewnętrzne.

Kolejnym etapem są ścianki działowe w technologiach suchych, roboty malarskie oraz układanie posadzek. Ostatnia kategoria to inne prace wykończeniowe wewnętrzne, które mogą obejmować różne specjalistyczne zadania. Z perspektywy kosztów, w I kwartale 2022 roku koszt prac wykończeniowych wynosił 200 621 zł. Rok później, w I kwartale 2023, koszt ten wzrósł do 221 595 zł. Zmiana wyniosła 20 974 zł, to jest 10,45%. Jednak w ujęciu kwartalnym wzrost kosztów wyniósł zaledwie 0,40%.

4. Stan wykończeniowy zewnętrzny: Elewacje i prace zewnętrzne

Jest to ostatni z etapów budowy bryły budynku, obejmujący elewacje i pozostałe prace zewnętrzne. W I kwartale 2022 roku wynosił on 40 000 zł, natomiast w I kwartale 2023 koszt ten wzrósł do 44 221 zł. Zmiana wyniosła 4221 zł, czyli 10,55%. Stan ten odnotował również największy wzrost kwartalny – o 4,06%.

5. Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe

Koszty za instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe wynosiły odpowiednio 25 833 zł w I kwartale 2022 roku i 28 000 zł w I kwartale 2023. Zmiana wyniosła 2167 zł, co stanowi 8,39% wzrostu.

6. Zaopatrzenie w ciepło: Instalacja centralnego ogrzewania

Zaopatrzenie w ciepło, to koszt instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 roku w I kwartale wynosił on 28 565 zł, natomiast w I kwartale 2023 wzrósł do 31 500 zł. To jest zmiana o 2935 zł, co daje 10,27% wzrostu.

7. Techniki wentylacyjne: Wentylacja mechaniczna

Techniki wentylacyjne, a konkretnie instalacja wentylacji mechanicznej, kosztowały w I kwartale 2022 roku 7370 zł, natomiast w I kwartale 2023 – 8100 zł. Zmiana wyniosła 730 zł, to jest 9,91% wzrostu.

8. Instalacje elektroenergetyczne: Tablice rozdzielcze, oświetlenie, gniazda wtykowe

Instalacje elektroenergetyczne, obejmujące tablice rozdzielcze, oświetlenie, gniazda wtykowe, kosztowały w I kwartale 2022 roku 8 725 zł, a w I kwartale 2023 – 9550 zł. Zmiana wyniosła 825 zł, czyli 9,45% wzrostu.

9. Instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej: Alarmy, dozór, sygnalizacja

Instalacje teletechniczne i techniki informacyjnej, które obejmują alarmy, systemy dozoru i sygnalizacji, kosztowały odpowiednio 5000 zł w I kwartale 2022 roku oraz 5400 zł w I kwartale 2023. Zmiana wyniosła 400 zł, czyli 8% wzrostu.

Podsumowanie kosztów budowy domu w I kwartale 2023

Podsumowując, koszty budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 120-150 m2 w I kwartale 2023 roku wyniosły 750 681 zł. Jest to wzrost o 69 710 zł, czyli 10,24%, w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Rok do roku mamy zatem do czynienia ze znacznym wzrostem cen, natomiast w ujęciu kwartalnym różnice nie są takie duże. Z perspektywy inwestora decydującego się na budowę domu, warto uwzględniać te dynamiki kosztów w swoim budżecie.

Czytaj również: Ceny materiałów budowlanych spadają. Nadchodzi recesja gospodarcza

Inne koszty do rozważenia

Podczas planowania budżetu na budowę domu, ważne jest również, aby uwzględnić szereg innych kosztów, które nie są związane bezpośrednio z procesem budowy, ale są nieodłącznym elementem całego przedsięwzięcia:

 • Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę: Zanim rozpoczniesz budowę, musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Proces ten wiąże się z kosztami takimi jak opłaty za wystawienie pozwolenia, koszty geodezyjne, koszty uzyskania projektu i inne opłaty administracyjne.
 • Koszty związane z ubezpieczeniem budowy: Ubezpieczenie budowy jest ważnym elementem każdego projektu budowlanego, chroniącym inwestora przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą zaszkodzić procesowi budowy.
 • Koszty związane z kredytem hipotecznym: Jeżeli planujesz finansowanie budowy domu za pomocą kredytu hipotecznego, musisz również uwzględnić koszty z tym związane, takie jak odsetki od kredytu, opłaty bankowe i koszty notarialne.
 • Koszty związane z urządzeniem domu: Po zakończeniu budowy, niezbędne będzie urządzenie wnętrza domu — meble, sprzęt AGD, oświetlenie itp. To również jest częścią kosztów, które powinieneś wziąć pod uwagę.

Wskazówki dla osób planujących budowę domu

Planując budowę domu, warto skorzystać z kilku wskazówek, które mogą pomóc zoptymalizować koszty:

 • Starannie wybierz ekipę budowlaną: Wybór doświadczonej i godnej zaufania ekipy budowlanej jest kluczowy dla powodzenia każdego projektu budowlanego. Nie tylko mogą oni pomóc Ci zoptymalizować koszty, ale również zapewnią wysoką jakość wykonania.
 • Rozważ różne technologie budowy: Różne technologie budowy mają różne koszty. Na przykład, domy z bali drewnianych mogą być tańsze do zbudowania, ale mogą wymagać więcej konserwacji w przyszłości.
 • Planuj z wyprzedzeniem: Im wcześniej zaczniesz planować budowę domu, tym lepiej będziesz mógł kontrolować koszty. To daje Ci czas na porównanie cen, negocjacje z dostawcami i wykonawcami oraz na znalezienie najbardziej opłacalnych rozwiązań.

Podsumowanie

Budowa domu to skomplikowany proces, który wiąże się z wieloma kosztami.  Planowanie budżetu na budowę domu wymaga uwzględnienia wielu różnych aspektów. Najpierw należy rozważyć bezpośrednie koszty budowy, które są najbardziej oczywistym elementem takiego przedsięwzięcia.

W kolejnym kroku warto wziąć pod uwagę szereg innych kosztów, takich jak opłaty administracyjne czy ubezpieczenia. Równie ważne jest uwzględnienie kosztów związanych z kredytami hipotecznymi, które mogą stanowić znaczną część całkowitego budżetu. Należy również pamiętać, aby zatrudnić profesjonalnego i doświadczonego kierownika budowy, dzięki któremu unikniecie opłat za ewentualne poprawki.

Czytaj również: Paweł Sapek: Na nieruchomości patrzymy bardzo długoterminowo [WYWIAD]

Na koniec, nie zapominaj o kosztach związanych z wyposażeniem wnętrz. Wiele osób zaniedbuje ten aspekt podczas planowania, co może prowadzić do niespodziewanych wydatków na późniejszym etapie. Zrozumienie tych kosztów i odpowiednie planowanie może pomóc Ci skutecznie kontrolować budżet i zoptymalizować koszty budowy domu.

Nowe dane NBP o podaży pieniądza! Czy najgorsze w polityce pieniężnej już za nami?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Krzysztof Kobylarz

Dziennikarz, który posiada prawie 15-letnie doświadczenie w dziennikarstwie i copywritingu. Współpracował m.in. z Marquard Media Polska, Wydawnictwem Agora, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma polskimi i zagranicznymi agencjami marketingowymi. Na co dzień zajmuje się transportem lotniczym, wspierając pasażerów z największych korporacji i organizacji światowych.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker