Polska

Grupa ORLEN rozważa przejęcie Zakładów Azotowych w Puławach 

Grupa ORLEN analizuje możliwość akwizycji Zakładów Azotowych w Puławach należących do Grupy Azoty S.A. Spółki podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności, która umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów. Połączenie firm umożliwiłoby zwiększenie zaangażowania Grupy ORLEN w sektor nawozowy, a poprzez wykorzystanie licznych synergii zwiększyło jego efektywność i konkurencyjność na europejskim rynku. Z kolei dla klientów spółek, fuzja to lepsza i szersza oferta nawozów, a także łatwiejszy dostęp do produktów potrzebnych na rynku w danym momencie dzięki wyższej elastyczności produkcji.

Wkrótce rozpocznie się proces due diligence Zakładów Azotowych w Puławach

Grupa ORLEN w lipcu rozpocznie proces due diligence Zakładów Azotowych w Puławach, w ramach którego analizowana będzie m.in. sytuacja finansowa i handlowa spółki. Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do podjęcia dalszych decyzji związanych z akwizycją. Warto zaznaczyć, iż przejęcie przez Grupę ORLEN zakładów w Puławach może przynieść wiele korzyści biznesowych. Już na wstępnym etapie zidentyfikowano szereg synergii wynikających z planowanej integracji, zarówno operacyjnych, jak i obniżających koszty w obszarze logistyki, sprzedaży, innowacji czy zakupów:

Zobacz także: Sfinalizowano fuzję PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Jak zakończyła się operacja przejęcia?

  • Atrakcyjna oferta produktowa i zwiększenie konkurencyjności względem podmiotów europejskich i spoza Unii Europejskiej;
  • Bilansowanie surowców wewnątrz grupy, efektywniejsze gospodarowanie amoniakiem — kompensowanie braków i nadwyżek, zapewnienie produktów na rynku w trakcie postojów remontowych;
  • Obniżenie kosztów i skrócenie czasu transportu do odbiorców krajowych;
  • Wymiana doświadczeń w zakresie produkcji i bezpieczeństwa procesowego w oparciu o nowe technologie i realizowane inwestycje;
  • Efektywniejsze wykorzystanie zdolności magazynowych (saletra, amoniak), niższe koszty i poprawa bezpieczeństwa magazynowania;
  • Wsparcie inwestycyjne ze strony Grupy ORLEN w zakresie inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii;
  • Wykorzystanie wiedzy i wspólnych zasobów do rozwoju innowacyjnych projektów np. nawozów inteligentnych (raz aplikowane działają w okresie całej wegetacji), co przełoży się na wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich i poszerzenie gamy produktów;
  • Wspólna polityka w zakresie dekarbonizacji, zazielenienie amoniaku (zwiększenie udziału surowców nieemitujących dwutlenku węgla) jako odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne wynikające z europejskich dyrektyw, a co za tym idzie silniejsza pozycja na rynku;
  • Zwiększona siła zakupowa, optymalizacja nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi).

Nadmienić należy również, iż Grupa ORLEN ma duże doświadczenie w procesach konsolidacji. Koncern od ponad 20 lat działa na rynku nawozowym, realizując nowe inwestycje i zwiększając skalę swojej działalności. We Włocławku budowana jest trzecia linia nawozowa, która umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych o około 50 proc., do 1461 tys. ton rocznie i wzbogaci portfolio produktowe spółki o cztery rodzaje nawozów. Z kolei Zakłady Azotowe w Puławach zainwestowały w ostatnich latach w wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie do 820 tys. ton rocznie. Branża nawozowa w Europie jest w dużym stopniu skonsolidowana, a takie procesy postępowały przez ostatnie trzy dekady. W związku z tym konsolidacja aktywów nawozowych na polskim rynku wpisuje się w ten trend.

Zobacz także: Grupa ORLEN zainwestuje ponad 1 mld zł w bioetanol drugiej generacji

Grupa ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję w sektorze nawozowym

Jak podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, koncern nie tylko zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, ale także żywnościowe Polski. Grupa ORLEN jest znaczącym producentem nawozów dla rolnictwa i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na tym rynku. Koncern analizuje możliwość akwizycji Zakładów Azotowych w Puławach, ponieważ dostrzega w tym duży potencjał i korzyści dla obu firm, ale też gospodarki. Grupa ORLEN ma bogate doświadczenie w realizacji procesów połączeń, które zawsze prowadziły do dalszego rozwoju spółek. W branży nawozowej dobrym przykładem jest ANWIL. Koncern zainwestował w tę spółkę, rozbudowując zdolności produkcyjne, tworząc nowe miejsca pracy i zwiększając jej wartość. Integracja dwóch dużych producentów nawozów azotowych oznaczałaby wzrost efektywności produkcji i pozwoliła jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku.

PKN ORLEN został jedynym w Polsce wytwórcą polietylenu LDPE!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker