Polska

Ile wyniesie inflacja we wrześniu? Czeka nas solidny spadek

W sierpniu ceny w Polsce były o 10,1% wyższe niż rok wcześniej. Inflacja we wrześniu będzie jeszcze niższa.

Już w piątek dowiemy się, jak ukształtowała się inflacja we wrześniu. Choć będą to dopiero wczesne szacunki, to wartość powinna być zbliżona do finalnej. Jak zmienią się ceny w Polsce? Ekonomiści nie mają złudzeń — inflacja w ujęciu rocznym spadnie. Spaść może także w ujęciu miesięcznym.

  • Inflacja we wrześniu będzie jeszcze niższa niż w sierpniu — wynika z prognoz ekonomistów. Eksperci szacują, że wyniesie ona we wrześniu od 8,3 do 8,7%. Jeszcze w sierpniu ceny rosły w tempie 10,1% w ujęciu rocznym.
  • Tak duży spadek wynika między innymi z bardzo niskich cen paliw w Polsce. Nie bez znacznie jest również malejące tempo wzrostu cen żywności oraz energii.
  • Według danych Eurostatu Polska ma obecnie 4. najwyższą inflację w UE. Wyższą odnotowano jedynie na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

Inflacja we wrześniu, czyli kolejne spadki dynamiki cen

Niedawno GUS potwierdził, że inflacja w sierpniu była jeszcze dwucyfrowa i wyniosła ostatecznie 10,1%. Oznacza to, że kontynuowany jest spadkowy trend, który trwa od marca. Jeszcze w lutym tego roku inflacja w Polsce wynosiła 18,4%. W marcu dynamika cen spadła do 16,1%.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że spadek inflacji nie jest tożsamy ze spadkiem cen. Marzec tego roku jest dobrym przykładem, ponieważ mimo silnego spadku inflacji, ceny w samym marcu wzrosły o 1,1%. Spadek był pokłosiem wysokiego wzrostu w marcu 2022 roku. Po wybuchu wojny ceny w Polsce wzrosły w ciągu jednego miesiąca o 3,3%. Spadek wynikał więc z efektu bazy.

W kwietniu inflacja w Polsce wynosiła 14,7%, a w maju już zaledwie 13%. Maj jest też pewnym przełomowym momentem. Ceny w ciągu całego miesiąca nie uległy zmianie. Innymi słowy, mimo że ceny w samym maju były o 13% wyższe niż w maju 2022 roku, to w stosunku do kwietnia 2023 roku, nie uległy one zmianie.

Zobacz też: Ceny energii odpowiadają za 1/3 inflacji bazowej w strefie euro [BADANIE]

Podobnie było w czerwcu, gdy roczna dynamika cen spadła do 11,5%. W lipcu ceny w Polsce nawet spadły (w stosunku do czerwca), a roczna dynamika wyniosła 10,8%. Z kolei inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% w stosunku do sierpnia 2022 roku i 0% w stosunku do lipca. Możemy więc śmiało mówić o tym, że ostatnie miesiące to nie tylko spadek inflacji, ale także spadek cen w kraju.

Inflacja we wrześniu ma wynieść ok. 8,5% – wynika z prognoz ekonomistów. Santander Bank Polska prognozuje, że będzie to 8,7%. Z kolei eksperci z ING obstawiają, że ostatecznie wyniesie 8,6%. Zarówno Pekao jak i PKO są zdania, że inflacja we wrześniu osiągnie wartość 8,5%. Jeszcze bardziej optymistyczni są eksperci z Credit Agricole. Oceniają oni, że będzie to zaledwie 8,3%. Tak duży spadek inflacji oznacza, że w samym wrześniu spadną także ceny w stosunku do sierpnia.

Dlaczego inflacja spada?

Przyczyn spadków inflacji w Polsce jest kilka. Wysokie stopy procentowe studzą konsumpcję w Polsce. Doskonale widać to w danych makroekonomicznych naszego państwa. Słabsza konsumpcja przekłada się na niższy wzrost PKB Polski. Spadki inflacji wynikają głównie ze spadków w trzech kategoriach. Pierwszą kategorią jest żywność. Te są pokłosiem obniżenia się globalnego poziomu cen.

Drugim ważnym czynnikiem są spadki cen paliw. Te są w Polsce ewenementem i są obecnie obiektem wielu kontrowersji. Faktem jest, że obecnie mamy najniższe ceny paliw w UE i jest to jedna z przyczyn takich prognoz inflacji we wrześniu. Wreszcie — ceny energii. Gaz i prąd są obecnie tańsze niż rok temu. To kolejny czynnik, który ma istotny wpływ na poziom inflacji w Polsce.

Inflacja we wrześniu spadnie, ale nadal będzie wysoka na tle UE

Nie tylko w Polsce inflacja spada. Dodatkowo — w naszym kraju jest ona nadal bardzo wysoka na tle UE. Najwyższą inflację w UE odnotowano na Węgrzech. Wyniosła ona w sierpniu 14,5%. Na podium znalazły się także Czechy (11,5%) oraz Słowacja (10,1%). Na czwartym miejscu znajdziemy Polskę. Ceny w naszym kraju rosły w sierpniu o 9,6%.

Mimo że ceny nadal rosną w Polsce bardzo szybko na tle UE, to możemy pochwalić się najniższą inflacją w grupie Wyszehradzkiej. Na dalszych pozycjach znalazły się: Rumunia (9,3%), Chorwacja (8,4%) oraz Bułgaria i Austria (po 7,5%). Warto też dodać, że dane Eurostatu nieco różnią się od tych prezentowanych przez GUS. Różnica wynika z przyjęcia innych wag poszczególnych kategorii w koszyku konsumpcyjnym.

Inflacja w Europie – Czechy, Węgry i Słowacja z wyższą od Polski

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker