Komunikaty NBP

Polski Złoty – stabilność i bezpieczeństwo

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego posiadanie waluty narodowej przynosi dwie główne korzyści.

Po pierwsze, własna waluta o płynnym kursie pomaga stabilizować gospodarkę w okresach zaburzeń ekonomicznych. W gospodarkach pozbawionych własnej waluty dostosowanie do pogorszenia uwarunkowań zewnętrznych wiąże się często z głębszym spadkiem aktywności gospodarczej i silniejszym wzrostem bezrobocia. Po drugie, własna waluta umożliwia prowadzenie niezależnej polityki pieniężnej, dopasowanej do potrzeb krajowej gospodarki.

Czynniki te powodują, że posiadanie własnej waluty sprzyja szybszemu rozwojowi gospodarczemu i wspiera stabilność makroekonomiczną. Dzięki temu polskie społeczeństwo może czuć się bezpiecznie, a Polska szybko dogania najbogatsze kraje Zachodu.

Narodowy Bank Polski informuje!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker