EnergetykaGospodarkaPolska

Transformacja energetyczna to konieczność. Od zielonej przyszłości nie ma odwrotu

Orlen ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku. Koncern odnotował 75,4 mld zł przychodów i 8,2 mld zł zysku operacyjnego, utrzymując wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Jednocześnie w tym okresie koncern przeznaczył 20,4 mld zł na kluczowe inwestycje z punktu widzenia nieuniknionego procesu, jakim jest transformacja energetyczna. 

Transformacja energetyczna a ORLEN

Kilka lat temu Komisja Europejska przedstawiła założenia tzw. Zielonego Ładu. Na odpowiedź ze strony państw i środowisk biznesowych nie trzeba było długo czekać. Wiele z nich zaczęło błyskawicznie rozwijać zieloną infrastrukturę i przestawiać krajową energetykę na źródła odnawialne. ORLEN także uwzględnił transformację energetyczną, tworząc z niej jeden z głównych filarów zaktualizowanej strategii na najbliższe kilka lat. Koncern podejmował między innymi temat ujęcia gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, uzupełniającego miks energetyczny czy dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych co w czasach kryzysu na europejskim rynku energii stanowiło swego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa dla całego regionu.

Grupa ORLEN już od dawna jest na ścieżce zielonej transformacji, stając się pierwszą firmą paliwowo — energetyczną w Europie Środkowej, która zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do roku 2050. Jednak wojna w Ukrainie, a później finalizacja fuzji znacznie przyspieszyła niektóre elementy tego procesu. Silniejszy i większy ORLEN swoją strategię klimatyczną wdraża równolegle w dwóch nurtach: przez sukcesywną zmianę miksu energetycznego rozumianą jako podejmowanie działań w zakresie magazynowania dwutlenku węgla i dekarbonizacji procesów produkcyjnych, a także inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energię, czyli OZE, energetykę gazową i jądrową, czy paliwa alternatywne.

Co udało się zrobić w minionym kwartale?

Przez ostatnie trzy miesiące Grupa nadal konsekwentnie realizowała strategiczne i długofalowe projekty transformacyjne. Jednym z kluczowych obszarów pozostała energetyka co korelowało z rozpoczęciem budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Zgodnie z założeniami, inwestycja już w 2026 roku włączy do polskiego systemu moc niemal 1,2 GW i wyprodukuje czystą energię równą zapotrzebowaniu 1,5 mln gospodarstw domowych. Co istotne, inwestycja łączy się z budową terminala instalacyjnego w Świnoujściu. W ramach rozwoju odnawialnej energetyki lądowej koncern zawarł warunkową umowę na zakup kolejnych farm wiatrowych o łącznej mocy 60MW, zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.

Ponadto ORLEN podpisał porozumienie z norweskim Horisont Energi AS dotyczące potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa zamierza zaoferować klientom nowe usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami dwutlenku węgla, bazując na doświadczeniach zebranych na Morzu Barentsa. Norwegia jest bowiem jednym z liderów w rozwoju technologii wychwytywania i magazynowania CO2. Projekt ten będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności krajowego przemysłu w branżach obarczonych wysokimi kosztami emisji. Chodzi m.in. o przemysł hutniczy, nawozowy czy cementownie.

Z kolei w ramach rozwoju biopaliw, na terenie zakładu spółki Orlen Południe w Trzebini do 2023 r. powstanie instalacja do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7000 ton gliceryny technicznej rocznie. Inwestycja warta ok. 127,5 mln zł to kolejny krok w przekształcaniu Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacji strategicznych celów Grupy Orlen, zakładających dynamiczny rozwój paliw alternatywnych.

Damian Kuraś

Dyrektor Instytutu ESG

Poglądy przedstawione w tekście są wyłącznie poglądami autora.

Zielona transformacja jest procesem, którego nie da się zatrzymać!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Damian Kuraś

Dyrektor Instytutu ESG

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker