GospodarkaPolska

Największe bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce [BADANIE]

Bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce mimo poprawy koniunktury gospodarczej wciąż są obecne. Wyróżnia się cztery z nich

Różnego rodzaju bariery w prowadzeniu biznesu są obecne cały czas. Jakie z nich konkretnie występują w danym okresie, zależy od wielu zachodzących czynników. Co prawda według najnowszych danych Polska wychodzi już z dekoniunkturalnego dołka, jednak wciąż pozostaje wiele aspektów, które należy poprawić.

  • 66% przedsiębiorców jako barierę wskazało niepewność gospodarczo-polityczną
  • 66% wskazało również koszty pracownicze
  • Według 62% przedsiębiorców barierą w prowadzeniu biznesu są koszty energii
  • 50% firm skarży się na braki pracownicze

Największe bariery w prowadzeniu biznesu

Ostatnie dane ekonomiczne sugerują, że polska gospodarka może oczekiwać wzrostu w najbliższych miesiącach. Listopadowy Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) osiągnął poziom 103,9, co wskazuje na dominację pozytywnych nastrojów wśród polskich przedsiębiorców.

Dodatkowo, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,8% w październiku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pomimo tego, przedsiębiorcy wciąż borykają się z pewnymi trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej, chociaż uciążliwość niektórych z tych problemów nie jest już tak dotkliwa jak rok temu.

Zobacz także: Prognozy gospodarcze na 2023 i 2024 rok. Polska rozczarowuje

Ciągle obecne jest bardzo duża niepewność na rynku. Niestabilna sytuacja polityczna stanowi bardzo dużą przeszkodę dla prowadzenia firm w wielu branżach. Warto zaznaczyć, że uciążliwość tego aspektu zaczyna już maleć. Przedsiębiorstwa skarżyły się na nią szczególnie w drugiej połowie 2022 roku, gdzie ponad 80% wskazywało na jej znaczną lub bardzo znaczną uciążliwość.

Chociaż pod koniec 2023 roku przedsiębiorcy wciąż zgłaszają pewne zaniepokojenie związane z niepewnością gospodarczą, odsetek tych, którzy uznają ją za znaczącą, maleje. W listopadzie tego roku było to 66% przedsiębiorców. Oznacza to spadek o 6 p.p. względem listopada 2022 roku.

Koszty to wciąż główne bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce

Wzrost cen energii stanowił szczególnie dotkliwą przeszkodę dla firm w 2022 roku. Ten niekorzystny trend był rezultatem rosnących cen surowców i energii, które zaczęły się podnosić po zakończeniu pandemii, a następnie znacząco przyspieszyły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W 2023 roku odsetek firm wskazujących na wzrost cen energii był mniejszy niż rok wcześniej (spadek o 9 p.p.), to w listopadzie bieżącego roku nadal 62% przedsiębiorców zauważa uciążliwość tej barier. Wpływ rosnących cen energii jest szczególnie odczuwalny w sektorze dużych firm produkcyjnych i usługowych, jednak nawet tutaj odsetek skarżących się na te ceny maleje. Jest to efektem inwestycji dokonanych przez te firmy w technologie oszczędzania energii.

Zobacz także: Las Vegas zbuduje nowe lotnisko! Ale my CPK nie możemy?

W 2023 roku, barierą, która staje się bardziej uciążliwa w porównaniu z poprzednim rokiem, są rosnące koszty pracownicze, związane głównie z wysoką inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Warto zaznaczyć, że w listopadowym badaniu odsetek firm wskazujących na znaczne lub bardzo znaczne obciążenie kosztami pracowniczymi zmniejszył się miesiąc do miesiąca o 4 p.p., osiągając poziom 66%. Jest to zbliżone do poziomu zanotowanego w listopadzie roku poprzedniego. Małe firmy budowlane i transportowe szczególnie odczuwają znaczny wpływ wzrostu kosztów pracowniczych.

bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce

Rynek pracy wciąż potrzebuje pracowników

Niedostępność pracowników pozostaje kluczową barierą, na którą wskazuje około połowa badanych firm, zarówno w 2022 roku, jak i w 2023 roku. W listopadzie 2023 roku szczególnie dużo uwagi na tę kwestię zwracają przedstawiciele branży budowlanej (59%) oraz sektora transportu, spedycji i logistyki (52%). Od lat te branże korzystają z pracy ukraińskich pracowników, których dostępność dramatycznie zmalała w wyniku konfliktu zbrojnego i emigracji mężczyzn do Ukrainy.

W przeciwieństwie do tych branż, w handlu, usługach oraz w sektorze produkcyjnym mniej niż połowa firm obecnie wskazuje na niedostępność pracowników. W tych sektorach wprowadzenie do pracy uchodźców z Ukrainy stanowi odpowiedź na wyzwania związane z brakiem pracowników.

Dzikie Pola znów dzikie. Ukraina się wyludnia, jest tam mniej ludzi niż w Polsce! [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker