Komunikaty NBP

Narodowy Bank Polski informuje!

Jak informuje Narodowy Bank Polski, NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie rozpoczął walkę z inflacją. Ponadto Instytucja podkreśla, że wszystkie działania Narodowego Banku Polskiego były zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. 

Jak informuje członek zarządu NBP Paweł Szałamacha:

Lonstytucja stwierdza, że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jesteśmy jedyną instytucją w kraju, która może podejmować działania w tym zakresie (…) Co więcej, w celu realizacji polityki pieniężnej ustawa o NBP mówi czarno na białym, że Narodowy Bank Polski może sprzedawać i kupować różne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. W związku z tym zarzut bezprawia jest całkowicie nieuzasadniony.

Ponadto, jak zaznacza prof. Anna Łabno, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego w wywiadzie udzielonym dla „Wprost”:

Szef banku centralnego odpowiada za zawinione naruszenie konstytucji oraz ustaw. Nie odpowiada politycznie, odpowiada prawnie. Należy mu udowodnić, że w sposób zawiniony naruszył konstytucję czy ustawy (…) Proszę pamiętać, że prezes NBP nie podejmuje decyzji indywidualnie, działa na podstawie decyzji podejmowanych przez organ kolegialny, jakim jest zarząd NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej. W każdej ocenie prawnej ten argument musi się pojawić.

Podobne kwestie poruszył prof. dr hab. Hubert Izdebski w opinii prawnej przygotowanej dla NBP. W niej możemy wyczytać, iż:

Odpowiedzialność konstytucyjna (…), jak odpowiedzialność karna, ma charakter indywidualny, a osobie podlegającej tej odpowiedzialności, aby doprowadzić do jej ukarania, trzeba udowodnić winę, co najmniej nieumyślną. W rezultacie, za wykluczoną należy uznać odpowiedzialność konstytucyjną Prezesa NBP za udział w charakterze przewodniczącego organu kolegialnego (w tym przypadku, odpowiednio Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP).

Polski Złoty – stabilność i bezpieczeństwo

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker