Europa

Unia Europejska w najbliższych latach zmierzy się z poważnymi wyzwaniami gospodarczymi

Unia Europejska zmaga się obecnie ze spowolnieniem gospodarczym, jednak najbliższe lata nie obejdą się bez innych problemów

Polski Instytutu Ekonomiczny jesienią tego roku popełnił raport organizacji i think-tanków specjalizujących się w prognozowaniu makroekonomicznym w Europie. W ramach tego raportu przeprowadzono prognozy dotyczące krajów Unii Europejskiej oraz dokonano analizy bieżących trendów gospodarczych. Specjaliści wyodrębnili kilka zagadnień i problemów, z którymi Unia Europejska będzie musiała się zmierzyć w najbliższych latach.

Unia Europejska i jej problemy makroekonomiczne

Przeprowadzony raport PIE jest źródłem istotnych informacji dotyczących perspektyw gospodarczych w regionie.  Uwzględnia prognozy makroekonomiczne oraz kluczowe aspekty analizy bieżącej sytuacji ekonomicznej. Znajdują się tam prognozy wzrostu gospodarczego, sytuacja na rynku pracy czy ewentualne wyzwania gospodarcze.

Spowolnienie popytu zagranicznego oraz napięcia geopolityczne zostały zidentyfikowane jako kluczowe czynniki ryzyka wpływające na prognozy ekonomiczne. Prawie 95% ekspertów zrzeszonych w AIECE ocenia ryzyko spowolnienia popytu zagranicznego jako wysokie lub średnie. Napięcia geopolityczne są również postrzegane jako istotne przez 85% respondentów.

Zobacz także: Unia Europejska nie powróci do limitu zadłużenia i deficytu? Wszystko na to wskazuje!

Unia Europejska przeżywa osłabienie gospodarcze, mimo tego eksperci wyrażają obawy dotyczące wzrostu inflacji. Przypomnijmy, że spowolnienie gospodarcze wiąże się ze spadkiem popytu oraz często ograniczeniem wzrostu cen. Prawie 40% uczestników badania wskazuje, że zmiany cen surowców stanowią obszar obarczony wysokim ryzykiem.

Na poziomie krajowym, ponad 70% respondentów zauważa znaczące ryzyko wzrostu inflacji, przy równie istotnym odsetku obaw związanych z restrykcyjną polityką monetarną. To wskazuje na kompleksową analizę różnych czynników wpływających na sytuację gospodarczą, z uwzględnieniem zarówno czynników zewnętrznych, jak i państwowych, w procesie prognozowania.

Unia Europejska musi przeprowadzić transformacje energetyczną

Transformacja energetyczna stanowi istotne wyzwanie gospodarcze dla Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Konsensus instytutów wskazuje, że do 2030 roku brak transformacji może to osłabić konkurencyjność Unii Europejskiej. Większość ekspertów zgadza się, że przemysł europejski napotka wyzwania i trudności w najbliższej dekadzie. Natomiast 45% z nich uważa, że Unia Europejska spotka się z poważnymi zagrożeniami dla gospodarki.

Zobacz także: UE zmieniła system opłat dla ciężarówek! Koszty będą gigantyczne!

Jednakże, w dalszej perspektywie, ekonomiści prognozują, że transformacja przyniesie korzyści gospodarcze. Około 35% ekonomistów z AIECE przewiduje, że po 2030 roku transformacja energetyczna będzie sprzyjać konkurencyjności Unii Europejskiej. Kolejne 45% umiarkowanie zgadza się z tym stwierdzeniem. Zdaniem ekspertów, krótkotrwałe pogorszenie konkurencyjności będzie miało ograniczone skutki społeczne.

To podkreśla złożoność procesu transformacji energetycznej, gdzie istnieje równowaga między krótkoterminowymi trudnościami a długoterminowymi korzyściami, z uwzględnieniem także skutków społecznych. Wartościowe jest monitorowanie i dostosowywanie strategii w trakcie procesu transformacji, aby maksymalizować korzyści gospodarcze i minimalizować potencjalne negatywne skutki.

Czynniki ryzyka dla prognoz gospodarczych

Regulacje, regulacje i jeszcze więcej regulacji

Ekonomiści sądzą również, że nadmierne regulacje w Unii Europejskiej w dziedzinie technologii stanowią istotną barierę. Według 63% respondentów utrudniają one konkurencję z firmami z USA czy Chin. Mimo tego większość ankietowanych sprzeciwia się luzowaniu restrykcyjności regulacji dotyczących np. sztucznej inteligencji.

Warto zauważyć, że istnieje szeroki konsensus wśród respondentów co do potrzeby wspólnej koordynacji polityki badań i rozwoju w Unii Europejskiej. Niemal 85% respondentów popiera ten kierunek działań, podczas gdy tylko 15% wyraża sprzeciw. To sugeruje, że pomimo obaw związanych z nadmiernymi regulacjami, istnieje silne poparcie dla wspólnych działań w obszarze badań i rozwoju. Może to stanowić kluczowy element umacniania konkurencyjności Unii Europejskiej w dziedzinie technologicznej.

Zobacz także: Nasz sąsiad ma problem. Państwa UE coraz mniej kupują od Niemców

Ekonomiści oceniają politykę Europejskiego Banku Centralnego neutralnie. W odpowiedzi na pytanie, czy stale niższe stopy procentowe w strefie euro niż w USA sprawiają, że strefa euro staje się finansowo mniej atrakcyjna, około 89% respondentów odpowiedziało, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Warto zauważyć, że krytyczne opinie na temat polityki EBC pochodzą głównie od respondentów spoza strefy euro.

To sugeruje, że pomimo niższych stóp procentowych w strefie euro w porównaniu do USA, większość ekonomistów nie widzi tego jako istotnej przeszkody. Jednakże warto podkreślić, że opinie te mogą być zróżnicowane w zależności od sytuacji konkretnego państwa czy nawet sektora gospodarki.

Adam Glapiński pod parasolem EBC. Możliwe odwołanie do TSUE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker