GospodarkaPolska

Morski terminal przeładunkowy CO2 w Gdańsku otrzymał unijne finansowanie

Morski terminal przeładunkowy CO2 – wspólne przedsięwzięcie ORLEN, Lafarge Cement S.A. i Air Liquide Polska – uzyskał grant Komisji Europejskiej na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz studiów wykonalności łańcucha dostaw. Budowa terminala ma być ważnym krokiem w realizacji strategii koncernu w zakresie zmniejszania własnych emisji dwutlenku węgla.

Budowa terminala przeładunkowego CO2

Budowa terminala zostanie podzielona na dwa etapy. Zgodnie z obecnymi założeniami w pierwszym z nich instalacja ma osiągnąć przepustowość na poziomie 3 mln ton CO2 rocznie. Około 1 mln ton dwutlenku węgla przypadnie ORLEN na potrzeby sekwestracji dwutlenku węgla z Zakładu Produkcyjnego w Płocku, ok. 1 mln ton wykorzysta spółka Lafarge Cement S.A., a pozostała przepustowość zostanie udostępniony w ramach usług komercyjnych. Z takiego rozwiązania mają w szczególności skorzystać branże takie jak hutnictwo czy przemysł cementowy. W ich przypadku uniknięcie emisji CO2 jest obecnie zadaniem wręcz  niewykonalnym z powodów technologicznych.

Zobacz także: Znamy wykonawcę lądowej części terminala instalacyjnego w Świnoujściu

Sekwestracja pod dnem morza

Przewidywanym miejscem budowy terminala jest Gdańsk. Według założeń dwutlenek węgla będzie dostarczany do instalacji z zakładów położonych przemysłowych centralnej i północnej części kraju. Następnie będzie on przeładowywany na statki i transportowany do docelowych miejsc sekwestracji zlokalizowanych pod dnem morza. Przy czym początkowo transport dwutlenku węgla do terminala będzie realizowany z wykorzystaniem kolei. Jednakże zgodnie z przyjętym planem docelowo ma się on odbywać specjalnym rurociągiem.

Zobacz także: Magazynowanie CO2 w Polsce staje się faktem. ORLEN podpisał umowę

Terminal przeładunkowy CO2 z unijnym finansowaniem

Planowany terminal CO2 stał się częścią inicjatywy „PL-EU Interconnector”, wpisanej na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania (PCI), na którą trafiają projekty szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji polityki energetycznej i klimatycznej UE. Przedsięwzięcie trzech przedsiębiorstw obecnie ma na celu finalizację badań inżynieryjnych i transportowych, niezbędnych do budowy multimodalnego terminala dwutlenku węgla w Gdańsku. Grant w wysokości 2,54 mln euro został przyznany w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF Energy PCI „Studies”). Środki posłużą do przygotowania dokumentacji projektowej, w tym do realizacji Front–End Engineering Design (FEED) dla terminala morskiego.

Zobacz także: Pływający terminal w Gdańsku: ORLEN dywersyfikuje dostawy

Ponadto we wrześniu 2023 roku ORLEN wspólnie z wcześniej wspomnianymi partnerami –spółkami Lafarge Cement S.A. i Air Liquide Polska oraz we współpracy z ORLEN Lietuva –uzyskał dla projektu ECO2CEE (kontynuacja projektu „EU CCS Interconnector”) status projektu PCI na nowej liście projektów PCI/PMI. Umożliwi to koncernowiubieganie się w latach 2024-2025 o dofinansowanie prac wykonawczych terminalu z programu CEF Energy PCI „Works”.

ORLEN i GAZ-SYSTEM zmagazynują i zagospodarują CO2

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker