Europa

Bezrobocie w Polsce jedno z najniższych w UE. Kraje Południa na szarym końcu

Styczniowe dane Eurostatu pokazały, że najniższe bezrobocie jest w krajach Europy Środkowej w tym w Niemczech, Czechach, Polsce i na Węgrzech.

Najnowsze dane Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia wyraźnie pokazują, że europejska gospodarka była w fazie prosperity. Najmniejszy odsetek osób bez pracy w styczniu był w Czechach, gdzie za bezrobotnych było uznanych 2,1 proc. osób aktywnych zawodowo. Drugie miejsce pod względem najniższego bezrobocia zajęły Niemcy z wynikiem 3,2 proc., a trzecia lokata przypadła Węgrom i Holendrom, gdzie bezrobocie jest równe 3,6 proc. Tuż za nimi plasuje się Polska gdzie według Eurostatu bezrobocie wynosi 3,7 proc.

Największy odsetek osób poszukujących pracy jest natomiast w krajach południa Europy. W Grecji sięga ono 18,5 proc. i jest najwyższe w Unii Europejskiej. Nieco lepsza sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy jest 14,1 proc. osób aktywnych zawodowo. Niechlubne podium zamykają Włosi, u których bezrobocie sięga 10,5 proc.

Dla całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wynosi 6,5 proc., a dla Strefy Euro jest wyraźnie wyższa i wynosi 7,8 proc. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż w na pięć krajów z najniższym bezrobocie, trzy są poza unią walutową. Z kolei wszystkie trzy kraje Południa w Strefie Euro się znajdują, więc taki a nie inny wynik nie jest niczym niespodziewanym.

Warto dodać, że Eurostat liczy nieco inaczej stopę bezrobocia niż GUS. GUS za bezrobotnych uznaje wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Jest to statystyka nieco myląca ze względu na fakt, iż jest wiele osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne tylko po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne. Te osoby wcale nie poszukują pracy. Eurostat natomiast bada stopę bezrobocia metodą ankietową pytając konkretne osoby, czy poszukują pracy. W związku z tym za bezrobotnych uważane są osoby, które jasno określą, że pracy poszukują.

*Na powyższej mapie zaznaczono również Islandię i Norwegię, które do UE nie należą, ale Eurostat uwzględnia je w swoim badaniu.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker