Europa

1 na 6 młodych osób w UE nie pracuje i nie uczy się

Około jedna na sześć (16,5 proc.) młodych osób w wieku 20–34 lat, zamieszkałych w Unii Europejskiej nie pracowała ani nie kształciła się (NEET) w 2018 r. Jest to 15 milionów osób w młodym wieku – podaje Eurostat.

W 2018 r. odsetek osób niepracujących, nieuczących się ani nieszkolących się (odsetek NEET) wśród osób w wieku 20–34 lat ulega znacznemu zróżnicowaniu w państwach członkowskich UE.

Najniższe wskaźniki NEET dla osób w wieku 20–34 lat w 2018 r. odnotowano w Szwecji (8,0 proc.), Holandii (8,4 proc.), Luksemburgu (9,9 proc.) i na Malcie (10,1 proc.).

Natomiast najwyższe wskaźniki NEET odnotowano we Włoszech (28,9 proc.) i Grecji (26,8 proc.). W tych dwóch państwach członkowskich ponad jedna czwarta wszystkich młodych ludzi w wieku 20–34 lat nie pracowała ani nie kształciła się.

Istnieje znaczna różnica w odsetku NEET między młodymi kobietami i młodymi mężczyznami. W przypadku kobiet w wieku 20–34 lat odsetek NEET w 2018 r. wynosił 20,9 proc. dla porównania w przypadku mężczyzn w tym samym wieku było to 12,2 proc.

Wynik dla Polski wyniósł 16,4 proc. i był nieco niższy niż średnia UE, która była równa 16,5 proc. Dzieląc ten wynik na płeć, to okazuje się, że 9,6 proc. mężczyzn w wieku 20-34 lata nie pracowało, nie uczyło się, ani się nie doszkalało, jednocześnie takich kobiet było 23,5 proc.  

Podobają Ci się nasze treści? Możesz udzielić nam wsparcia przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę. Jako odbiorcę wpisując „Obserwator Gospodarczy”. Dalszy rozwój portalu wymaga dalszych nakładów finansowych. Dlatego też liczy się dla nas każdy grosz. W tytule przelewu wpisz tematykę, którą chciałbyś/chciałabyś zobaczyć na naszym portalu, a my postaramy się zrealizować Twoją propozycję.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker