Polska

Wartość polskiego PMI najniższa od globalnego kryzysu gospodarczego

Wczorajsze dane IHS Markit dla PMI wskazały największe załamanie w polskim przemyśle od ponad dekady. Ostatni raz wartość polskiego PMI taka niska była w połowie 2009 roku, czyli w samym środku globalnego kryzysu finansowego.

Wartość polskiego PMI dawno nie była tak niska

Warto na początku wspomnieć, że PMI to wskaźnik określający kondycje sektora przemysłowego.

„IHS  Markit  PMI  Polskiego  Sektora  Przemysłowego  to  złożony,  zbiorczy  wskaźnik  opracowany  w  celu  zobrazowania  kondycji  polskiego  sektora  przemysłowego.  Jest  on  kalkulowany  na  podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia,  czasu  dostaw  i  zapasów  pozycji  zakupionych.  Każda   wartość   głównego   wskaźnika   powyżej   50,0   oznacza   ogólną poprawę warunków w sektorze” – możemy przeczytać w raporcie.

Zobacz także: Polska drugim eksporterem AGD na świecie! Więcej sprzedają tylko Chiny

PMI wylicza się w oparciu o ankiety i opinie menadżerów działających w branży. Neutralnym poziomem jest wspomniane 50 punktów. Wynik powyżej 50 pkt oznacza poprawę nastrojów, natomiast poniżej tego poziomu wskazuje na ich pogorszenie. Należy również dodać, że poprawa lub pogorszenie nastrojów jest  w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Październikowy odczyt wskazał 45,5 pkt i był to 12 miesiąc z rzędu, w którym następuje pogorszenie nastrojów. Oznacza to, że od roku nastroje przedsiębiorców z miesiąca na miesiąc są coraz gorsze. Co ważne,  spadek z września do października była najszybszym miesięcznym spadkiem od 3,5 roku i wyniósł 2,2 pkt.

pmipazdziernik

Autorzy raportu dot. PMI wskazują, że ostatni raz tak szybki spadek nowych zamówień miał miejsce w kwietniu 2009 roku. To z kolei przyczyniło się do ograniczenia produkcji i skupieniu się na realizacji zaległych zamówień.

Prognozy dotyczące przyszłości również wypadły bardzo źle

Ponadto bardzo źle wypadły prognozy dotyczące przyszłości. Październikowe     prognozy     odnośnie     wielkości     produkcji     w  nadchodzących  12  miesiącach  były  najsłabsze  w  historii  wskaźnika, tj. od 2012 roku. Respondenci badania uzasadniali słaby   optymizm   spowolnieniem   gospodarczym,   zwłaszcza   w Europie.

Zobacz także: Niedobory magnezu w przemyśle motoryzacyjnym gorsze od braku chipów?

„Październik  był  trudnym  miesiącem  dla  polskiego  przemysłu.  Główne   wskaźniki:   Nowe   Zamówienia,   Eksport   i   Produkcja   odnotowały    rekordowe    spadki    do    najniższych    poziomów    od   wielu   lat,   co   według   respondentów   badania   wynikało   z  osłabienia  popytu  w  Europie  oraz  pojawienia  się  konkurencji  z  Chin.  Nowe  zamówienia  spadły  w  najszybszym  tempie  od  kwietnia  2009,  produkcja  i  eksport  zarejestrowały  największe  spadki  od  czerwca  2009,  a  pierwsza  od  trzech  lat  obniżka  cen  wyrobów gotowych nie ożywiła popytu na rynkach. Poziom  zatrudnienia  w  sektorze  ponownie  się  obniżył,  choć  tempo  spadku  nowych  miejsc  pracy  było  słabe  i  wpisywało  się  w trend obserwowany od początku tego roku. Niestety  wygląda  na  to,  że  z  nadejściem  nowego  roku  warunki  gospodarcze nie ulegną poprawie. Wskaźnik Przyszłej Produkcji zarejestrował w październiku jeszcze słabszy wynik niż w zeszłym miesiącu, osiągając najniższy poziom w historii badań” – komentuje Trevor  Balchin,  ekonomista  IHS  Markit.

Oznacza to, że słaba koniunktura w Europie mogła nadejść także do Polski, co było przewidywane ze względu na aktywne uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w globalnym łańcuchu dostaw. Niemniej jednak w przypadku Polski, korelacja PMI z PKB jest słaba co oznacza, że słabe nastroje menadżerów wcale nie muszą przekładać się na tak poważne załamanie polskiej gospodarki tym bardziej, że ostatnimi czasy nasz wzrost gospodarczy w dużej mierze opiera się na konsumpcji, która jest stymulowana wydatkami fiskalnymi rządu.  

PMI dla przemysłu w Polsce mocno w górę

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker