Polska

Pierwszy duży przetarg CPK rozstrzygnięty

Pierwszy duży przetarg CPK został rozstrzygnięty. Spółka wybrała sześciu wykonawców w przetargu na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla nowych linii kolejowych prowadzących do Portu Lotniczego Solidarność. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Pierwsze umowy będą zlecane w przyszłym roku. 

Pierwszy przetarg CPK dotyczy kwestii przyrodniczych

Pierwszy duży przetarg CPK dotyczy wykonania inwentaryzacji przyrodniczych, czyli identyfikacji chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje kolejowe CPK. Jest to jeden z elementów niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę. 

W ramach postępowania do spółki CPK wpłynęło siedem ofert. Zaproponowane przez wykonawców ceny wahały się od 90zł/ha do 586 zł/ha netto (podane stawki to maksymalne ceny w przeliczeniu na hektar). W postępowaniu wybrano firmy: Multiconsult (90 zł), WYG (95 zł), Daniel Maranda, Asanga, Idom (95 zł), FFP Enviro (99 zł), Mosty Gdańsk (530 zł) i BBF (586 zł).

„Za nami rozstrzygnięcie pierwszego dużego przetargu kolejowego CPK. Spółka podpisze z wykonawcami umowę ramową na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą każdorazowo brały udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena” – wyjaśnia Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Zobacz także: Inwestycje kolejowe dla CPK ruszają już w tym roku

„Jako jedna z pierwszych inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie 140 – kilometrowy odcinek linii dużych prędkości Warszawa–CPK–Łódź. Kolejne inwentaryzacje będą wykonywane w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych, w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków” – mówi Mikołaj Wild, p.o. prezesa CPK.

Maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych wynosi aż 220 tys. ha

Jak podkreśla Piotr Malepszak, członek Zarządu CPK odpowiedzialny za część kolejową CPK, łączny maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych objęty umową szacujemy na 220 tys. ha. Zadania mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas pierwszego etapu badań wykonawcy przeprowadzą prace studialne, a następnie badania terenowe i ekspertyzę przyrodniczą.

Powierzchnia badań zlecana w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Wynik każdej z przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych zostanie załączony do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej zostanie przedłożony odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ). Kolejne etapy w ramach przygotowań do inwestycji to: uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę. 

Zobacz także: CPK: Na odcinku Łódź-Wrocław będzie kolej dużych prędkości do 350 km/h

Spółka CPK zamierza wybudować 1600 km linii kolejowych

Łącznie w ramach Programu Kolejowego CPK ma powstać 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Każda z kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków sieci, które wybuduje spółka CPK, oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury, które znajdują się w gestii PKP PLK. 29 kwietnia br. rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczej Szerokotorowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy całościowy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tego czasu.

W lipcu decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego spółka CPK została dofinansowana kwotą 300 mln zł, co jest efektem objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa. Rząd uznał CPK nie tylko za projekt strategiczny dla rozwoju Polski, ale także za opłacalną inwestycję. Według raportu PwC z kwietnia br., polski rynek lotniczy ma jeden z największych potencjałów wzrostu w całej Europie, a budowa hubu pod Warszawą jest uzasadniona m.in. prognozami ruchu i zakładaną stopą zwrotu. Według opracowania Baker McKenzie i Polityki Insight z maja br., powstanie CPK może przynieść Polsce od 4 do 7 proc. wzrostu PKB.

CPK

Ile miejsc pracy utworzy CPK? Prawie 300 tys.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker