Europa

Zatrudnienie zaczyna wzrastać. Sytuacja w gospodarce się poprawia

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 44,00 PLN do 5337,65 PLN tj. o 0,8%. Sierpień przyniósł sezonowe odreagowanie wzrostów płac z czerwca i lipca będących efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Korekta notowana w sierpniu okazała się płytsza niż przed rokiem.

Zatrudnienie okazało się o 43,0 tys. osób, tj. o 0,7% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6295,0 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 94,6 tys. osób tj. o 1,5%. Wzrost zatrudnienia notowany w sierpniu jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych.

placa inflacja

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Skala tej poprawy będzie wyraźniejsza w ostatnich miesiącach roku.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana choćby w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż, jednak na rynku pojawić się też może pewna fala bezrobotnych, którym wypowiedziano umowy w szczycie kryzysu, ale formalnie wciąż one jeszcze trwają (patrz dłuższy okres wypowiedzenia).

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker