Chiny

Współczynnik urodzeń w Chinach najniższy w historii badań

Współczynnik urodzeń w Chinach osiągnął w 2021 roku rekordowo niski poziom. Najnowsze dane pokazują, że kontynuowany jest trend spadkowy, a populacja Chin wkrótce zacznie maleć.

W wyniku pogarszającej się sytuacji demograficznej Chiny odeszły w 2016 r. od wieloletniej polityki jednego dziecka. W zamian w życie wszedł limit dwójki dzieci. Wszystko miało na celu ograniczenie spadku populacji i ograniczenie problemów wynikających ze starzenia się populacji. To jednak nie przyniosło wystarczających efektów i Problemy demograficzne stały się na tyle poważne, że w 2021 roku Chiny pozwoliły na posiadanie trojga dzieci. Jest to próba walki z pogarszającą się sytuacją demograficzną w Państwie Środka.

Współczynnik urodzeń w Chinach jest najniższym w historii badań

Współczynnik urodzeń w Chinach w 2021 roku wyniósł 7,52 urodzeń na 1000 osób i był najniższy od 1949 roku. Dla porównania w 2020 roku współczynnik wyniósł 8,52 urodzeń na 1000 osób. To od tamtego momentu Krajowe Biuro Statystyczne zaczęło prowadzić statystyki z tego zakresu. Można w związku z tym jednoznacznie stwierdzić, że współczynnik urodzeń w Chinach jest najniższym w historii badań. Przyrost naturalny Chin, czyli taki, który wyklucza migrację, wyniósł w 2021 roku 0,034% i był z kolei najniższy od 1960 roku.

Ponadto w 2020 roku współczynnik dzietności w Chinach wyniósł tylko 1,3. Co warto zaznaczyć, aby w kraju doszło do prostej zastępowalności pokoleń, wskaźnik musi być na poziomie ok. 2,1.

Wyzwanie demograficzne jest dobrze znane, ale tempo starzenia się populacji jest wyraźnie szybsze niż oczekiwano. To sugeruje, że całkowita populacja Chin mogła osiągnąć swój szczyt w 2021 roku. Wskazuje to również, że potencjalny wzrost Chin prawdopodobnie spowalnia szybciej niż oczekiwano- powiedział Zhiwei Zhang, główny ekonomista Pinpoint Asset management.

Populacja Chin się starzeje. Coraz mniej osób w wieku produkcyjnym

Populacja osób w wieku produkcyjnym już maleje, co zwiększa presję na utrzymanie starzejącego się społeczeństwa. W 2021 roku miało miejsce 10,62 mln urodzeń i jest to znaczny spadek w stosunku do 2020 roku. Wówczas w Państwie Środka przyszło na świat 12 mln osób.

Z danych Narodowego Biura Statystycznego wynika, że w porównaniu z 2010 rokiem udział osób w grupach wiekowych 0-14 lat, 15-59 lat oraz 60 lat i więcej odpowiednio wzrósł o 1,35 punktu procentowego, spadł o 6,79 punktu procentowego oraz wzrósł o 5,44 punktu procentowego.

Zobacz także: Chiny odnotowały najniższy przyrost naturalny od czterech dekad

Odsetek dzieci w populacji wzrósł w porównaniu do 2010 roku, jednakże udział osób w wieku 60 lat i starszych rósł szybciej. Pula potencjalnych pracowników w wieku od 15 do 59 lat zmniejszyła się z 925 mln w 2011 roku do 894 mln w 2020 roku.

Lu Jiehua, profesor studiów populacyjnych na Uniwersytecie Pekińskim twierdzi, że szybki spadek populacji w wieku produkcyjnym jest bardzo niepokojący. Dodatkowo stwierdził, że udział osób 15 – 59 lat w ogóle populacji spadnie z 70% w 2011 roku do nieco ponad 50% w 2050 roku. Zauważył również, że nie da się rozwiązać tego problemu przez migrację i Chiny muszą poradzić sobie z tym problemem już teraz.

Liczba ludności w Chinach spada szybciej niż przypuszczano

Kolejne szacunki i badania pokazują, że dotychczasowe estymacje co do liczby ludności Chin okazały się zbyt optymistyczne. Coraz więcej naukowców i badaczy wskazuje, że populacja Chin maleje szybciej niż się spodziewano.

Obecna liczba ludności Chin wynosi ponad 1,4 mld. W 2019 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozowała, że do 2065 roku Chiny będą miały nadal około 1,3 miliarda ludzi. Niemniej jednak ubiegłoroczne dane opublikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne Chin i przywołane już wcześniej w tym artykule potwierdzają, że chińska populacja bardzo szybko się starzeje.

Zobacz także: Populacja Chin w ciągu 45 lat może być o połowę mniejsza niż dziś

Prognoza ONZ opierała się na założeniu, że wskaźnik dzietności w Chinach pozostanie na poziomie powyżej 1,7 dziecka na kobietę. A jak wiemy, był on na znacznie niższym poziomie – 1,3. W zeszłym roku w Chinach urodziło się 12 milionów noworodków, czyli o 25 procent mniej niż szacowała ONZ. W tym roku to już tylko 10,62 mln. Jeśli ten trend się utrzyma, to populacja Chin może zmniejszyć się o połowę nie do 2100 roku, jak mówiły wcześniejsze szacunki, a do 2065 roku.

Zobacz także: Chiny wchodzą właśnie w kryzys demograficzny. Wzrost populacji hamuje

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker