GospodarkaNews

Chiny odnotowały najniższy przyrost naturalny od czterech dekad

Z najnowszego rocznika statystycznego Chin wynika, że Państwu Środka zagraża bardzo poważny kryzys demograficzny. Kraj ten w zeszłym roku odnotował najniższy przyrost naturalny od czterech dekad. Do tego w analizowanym okresie liczba zawartych małżeństw znacznie spadła.  


Przyrost naturalny w Państwie Środka

Jak informuje portal The Sixth Tone, z danych opublikowanych przez tamtejsze Krajowe Biuro Statystyczne wynika, iż Chiny w 2020 roku odnotowały najniższy wskaźnik urodzeń od ponad czterech dekad. Dane z siódmego spisu ludności wykazały, że w 2020 roku doszło do jedynie 12 milionów narodzin. Do tego odnotowano, iż wskaźnik dzietności w tym państwie wyniósł tylko 1,3. Co warto zaznaczyć, aby w kraju doszło do prostej reprodukcji ludności, wspomniany wskaźnik musi być na poziomie 2,1. 

Co prawda Chiny obecnie notują dodatni przyrost naturalny, jednak jest on na historycznie niskim poziomie. W 2020 wyniósł on w Państwie Środka jedynie 1,45 promila. Był to najniższy przyrost naturalny od 1978 roku. Do tego ze względu na niski wskaźnik dzietności przyrost naturalny w Państwie Środka w najbliższych latach dalej będzie się obniżał. Co więcej, według wielu ekspertów, Chiny niedługo mogą uświadczyć nawet ujemnego przyrostu naturalnego. Jak stwierdziła Song Jian, profesor w School of Sociology and Population Studies na Renmin University of China:

„Jeśli ten trend dalej się utrzyma, w ciągu kilku lat będziemy mogli zaobserwować ujemny przyrost naturalny”.

Liczba zawieranych małżeństw spadła, liczba rozwodów również

Co warto zaznaczyć, w Chinach oprócz wskaźnika urodzeń spada również liczba rejestrowanych małżeństw. W 2020 roku liczba zawartych małżeństw osiągnęła najniższy poziom od 17 lat poziom. W ostatnich latach coraz więcej młodych Chińczyków powstrzymywało się od zawierania małżeństw. Szczególnie unikały go kobiet, które obawiały się, że urodzenie dziecka w bardzo negatywny sposób wpłynie na ich karierę zawodową. Jak donosi Sixth Tone, prawie połowa młodych kobiet w miastach twierdzi, że nie ma zamiaru się żenić, głównie z powodu obaw związanych z kosztami osobistymi i finansowymi. 

Co prawda w poprzednim roku można było zaobserwować spadek liczby rozwodów, jednak nie wynikał on z tego, że Chińczycy zaczęli lepiej dobierać się w pary. W zeszłym roku około 4,3 mln par się rozwiodło. Oznacza to, że liczby rozwodów spadła aż o 7,7% w stosunku do 2019 roku. Spadek ten wynikał z tego, iż Chiny ustanowiły nowe prawo. Na jego mocy każda para ubiegająca się o rozwód, musiała odczekać 30 dni, zanim wniosek zostanie rozpatrzony. Nowe zapisy dotyczyły także separacji.

Populacja Chin szybko się starzeje

Opisana tutaj sytuacja jest bardzo problematyczna, gdyż populacja Chin w ostatnich latach bardzo szybko się starzała. W porównaniu z 2010 rokiem udział osób w grupach wiekowych 0-14 lat, 15-59 lat oraz 60 lat i więcej odpowiednio wzrósł o 1,35 punktu procentowego, spadł o 6,79 punktu procentowego oraz wzrósł o 5,44 punktu procentowego. 

Do tego eksperci przewidują, że populacja Państwa Środka w przyszłości będzie starzeć się jeszcze szybciej. Lu Jiehua, profesor studiów populacyjnych na Uniwersytecie Pekińskim stwierdził, że udział osób 15 – 59 lat w ogóle populacji spadnie z 70% w 2011 roku do nieco ponad 50% w 2050 roku. Dodatkowo zaznaczył on, że nie da się rozwiązać tego problemu przez migrację i Chiny muszą poradzić sobie z tym problemem już teraz.

Zobacz także: Liczba ludności Chin zmniejszy się już w tym roku!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker