GospodarkaPolska

Sytuacja w sektorze budowlanym jest najgorsza od lat! Tak źle nie było od 2012 roku

Sektor budowlany w Polsce w 2022 roku przechodzi stagnację. Wartość Dużego Indeksu Koniunktury Budowlanej w bieżącym roku spadła do -11,5 pkt. Jest to drugi najgorszy wynik w historii zarejestrowany przez firmę analityczną PMR, która od 2004 r. bada stan koniunktury w budowlance. 

Sektor budowlany w Polsce 2022 r. przechodzi załamanie

W lipcu i sierpniu bieżącego roku firma badawczo-analityczna PMR zrealizowała kolejną edycję badania koniunktury wśród dużych przedsiębiorstw budowlanych, prowadzonego od 2004 r. Tegoroczne rezultaty sygnalizują gwałtowne pogorszenie koniunktury w budownictwie. Wartość Dużego Indeksu Koniunktury Budowlanej spadła do -11,5 pkt., co jest drugim najgorszym wynikiem zarejestrowanym przez PMR w całej historii pomiarów – czytamy w komunikacie prasowym PMR

Jak wynika z poniższej grafiki opracowanej przez autorów badania z PMR, Duży Indeks Koniunktury Budowlanej (DIKP) od 2004 roku, niższy był tylko w 2012 r. w czasie kryzysu finansowego i trudności firm budowlanych z płynnością finansową, co przełożyło się na poziom indeksu. W br. roku indeks załamał się i wyniósł -11,5 pkt wobec +19,4 pkt w 2021 roku.

Zobacz także: Credit Agricole: Środki unijne będą stymulować budownictwo w Polsce w najbliższych latach

Rezultat badania wygląda alarmująco i sygnalizuje wyraźne ochłodzenie koniunktury na rynku dużych kontraktów budowlanych – mówi Szymon Jungiewicz, Dyrektor Działu Analiz Rynku Budowlanego w PMR

Niższy poziom indeksu odnotowaliśmy jedynie w 2012 r., w czasie kryzysu wynikającego z nawarstwienia inwestycji i braku płynności w firmach budowlanych po inwestycjach związanych z Euro 2012 – dodaje

Zobacz także: Rosja: Aeroflot zamawia ogromną liczbę samolotów z rodzimej produkcji

Załamanie najsilniejsze w historii badania

Tak silnego spadku indeksu nie odnotowano za żadnym razem w historii badania. DIKP spadł z dużej wysokości w 2022 roku z +19,4 pkt w poprzednim roku do -11,5 pkt, co odpowiada załamaniu się koniunktury budowlanej aż o 30,9 pkt. Nawet podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, który objął także naszą rodzimą budowlankę, krach nie był aż tak gwałtowny. Wówczas załamanie było zdecydowanie bardziej stopniowe.

Badanie z 2021 r. przyniosło wartość indeksu koniunktury na poziomie +19,4 pkt. Odnotowany w tym roku spadek do -11,5, czyli o prawie 31 punktów, jest największą negatywną zmianą rok do roku, jaką kiedykolwiek odnotowaliśmy w naszych pomiarach. Nawet podczas kryzysów z lat 2008-2009 oraz 2012 ochłodzenie koniunktury dokonywało się łagodniej. Może to sygnalizować głębokie załamanie w budownictwie w najbliższej przyszłości komentuje Szymon Jungiewicz

Zobacz także: Chiny: budownictwo się załamuje. Ciemne chmury nad gospodarką Chin

Złe perspektywy dla budownictwa w Polsce

Przyszły rok może się dla polskiej branży budowlanej okazać trudny – wnioskuje Szymon Jungiewicz

Niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne sprawia, że perspektywy dla polskiego budownictwa są złe. Spowolnienie gospodarcze, nadmierna inflacja i wysoki poziom stóp procentowych to czynniki, które z jednej strony obniżają poziom zamówień, czyli popyt na rynku, a z drugiej strony pesymistycznie nastrajają samych budowlańców. Wysokie koszty materiałów budowlanych i ich niedobory oraz wzrost kosztów finansowania zewnętrznego powodują, że nic nie zwiastuje poprawy sytuacji w średnim terminie na krajowym rynku budowlanym.

Badanie Koniunktury Budowlanej PMR

Badanie Koniunktury Budowlanej PMR przeprowadzane jest za pomocą odpowiedzi respondentów, którzy proszeni są o ocenę sytuacji na rynku oraz kondycji finansowej i portfela zamówień w swoich firmach budowlanych. Następnie odpowiedzi są syntetyzowane w formie Dużego Indeksu Koniunktury Budowlanej, który może przybrać wartości od -100 pkt do +100 pkt. Badanie jest realizowane przez PMR od 2004 roku na próbie dużych firm budowlanych, które są generalnymi wykonawcami prac budowlanych.

Ankietowani to członkowie zarządu i menadżerowie wyższego szczebla w przedsiębiorstwach. Badanie ankietowe realizowane jest raz w roku. W bieżącym roku badanie odbyło się w terminie 15 lipca – 17 sierpnia. Próba badawcza liczyła 110 wywiadów z menadżerami/członkami zarządu firm zatrudniających ponad 100 osób.

Dane GUS również niepokoją

Jak wynika z danych GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie -15,3. Poprawę koniunktury sygnalizuje zaledwie 8,1% przedsiębiorstw z sektora budowlanego, natomiast aż 23,3% wskazuje na pogorszenie. Pozostały odsetek firm uznaje, że koniunktura nie uległa zmianie. Firmy budowlane sygnalizują wzrost opóźnień za robociznę, odpływ pracowników (tu kluczowe znaczenie ma wojna w Ukrainie), Warto zaznaczyć, że dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych prognozują ograniczenie zatrudnienia i kontynuację wzrostu cen robót budowlano-montażowych w najbliższych miesiącach.

Mieszkanie prawem czy towarem? [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker