NieruchomościPolska

Credit Agricole: Środki unijne będą stymulować budownictwo w Polsce w najbliższych latach

Według analityków Credit Agricole aktywność w budownictwie zostanie podbita przez środki unijne. Nałożenie się na siebie dwóch strumieni finansowania oraz Krajowego Programu Odbudowy ma minimalizować spadki. Jak środki unijne mogą wpłynąć na budownictwo w średniej perspektywie? 

Środki unijne a budownictwo w Polsce

Według danych GUS, struktura produkcji budowlano-montażowej prezentowała się w 2021 roku następująco: 52,5% stanowiły obiekty inżynierii wodnej i lądowej, 29,9% budynki niemieszkalne i 17,8% budynki mieszkalne. Jak wskazują analitycy Credit Agricole, główną determinantą dynamiki produkcji budowlano-montażowej jest szybkość absorpcji środków unijnych. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej są kluczowe w ramach średnioterminowej perspektywy dla budownictwa w Polsce. Analitycy wskazują, że w trakcie poprzedniej unijnej perspektywy finansowej (2007-2013) w latach 2010-2015 dynamika wartości wniosków o płatność była silnie związana z tempem wzrostu produkcji budowlano-montażowej (49%), szczególnie w segmencie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (67%). Podobną sytuację można zaobserwować w trakcie trwania perspektywy finansowej (2014-2020).

Jak widać na poniższych wykresach pochodzących z Tygodnika Ekonomicznego CA, profil wykorzystania środków unijnych (dynamika zgłaszanych wniosków o płatność) podczas realizacji programu Infrastruktura i Środowisko był podobny w obu perspektywach finansowania. Co istotne, środki unijne dynamizowały produkcję budowlano-montażową w 4-5 roku trwania perspektywy.

Credit Agricole

Zobacz także: Niemieckie budownictwo mieszkaniowe pogłębia się w kryzysie. Dojdzie do załamania rynku?

Przewidywane wykorzystanie środków unijnych

Na podstawie danych historycznych dotyczących absorpcji środków unijnych, oszacowano przewidywane wykorzystanie środków unijnych. Analizie zostało poddane wyłącznie wykorzystanie środków w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (kontynuacja Programów Infrastruktura i Środowisko w poprzednich perspektywach), a więc część budżetu o kluczowym znaczeniu dla branży. Tworząc tę perspektywę, pominięto środki z Krajowego Planu Odbudowy, gdyż ten stanowi osobne źródło finansowania.

Uważamy, że absorbcja środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w trakcie realizacji perspektywy finansowej 2021-2027 będzie miała podobny przebieg jak w przypadku perspektywy 2014-2020.

Z perspektywy programów unijnych w 2016 roku zaobserwowano spadek, ponieważ z finansowania na lata 2007-2013 można było korzystać do 2015 roku. Wówczas realizacja projektów w ramach finansowania na lata 2014-2020 wciąż była ograniczona. Podobna sytuacja ma mieć miejsce w ciągu najbliższych lat:

Uważamy, że z podobną sytuacją (znaczącego zmniejszenia absorbcji środków unijnych i silnego spowolnienia produkcji budowlano-montażowej) będziemy mieli do czynienia w 2024 r. Możliwość rozliczenia środków w ramach bieżącej perspektywy kończy się bowiem w 2023 r., a absorbcja środków w ramach perspektywy 2021-2027 będzie jeszcze ograniczona.

Credit Agricole

Zobacz także: Rekordowe zapotrzebowanie na magazyny utrzymuje się! Więcej w UE budują tylko Niemcy

Według Credit Agricole to właśnie absorpcja środków unijnych ma w największym stopniu stymulować produkcję budowlano-montażową w 2023 roku. Wtedy nałożą się na siebie dwa strumienie finansowania (2014-2020 i 2021-2027). To wzrostu aktywności w branży ma przyczynić się również Krajowy Program Odbudowy, który znacznie ograniczy, zarysowany wyżej, prognozowany spadek w 2024 roku.

Mieszkanie prawem czy towarem? [RAPORT OG]

Polecane artykuły

Back to top button