NieruchomościPolska

Credit Agricole: Środki unijne będą stymulować budownictwo w Polsce w najbliższych latach

Według analityków Credit Agricole aktywność w budownictwie zostanie podbita przez środki unijne. Nałożenie się na siebie dwóch strumieni finansowania oraz Krajowego Programu Odbudowy ma minimalizować spadki. Jak środki unijne mogą wpłynąć na budownictwo w średniej perspektywie? 

Środki unijne a budownictwo w Polsce

Według danych GUS, struktura produkcji budowlano-montażowej prezentowała się w 2021 roku następująco: 52,5% stanowiły obiekty inżynierii wodnej i lądowej, 29,9% budynki niemieszkalne i 17,8% budynki mieszkalne. Jak wskazują analitycy Credit Agricole, główną determinantą dynamiki produkcji budowlano-montażowej jest szybkość absorpcji środków unijnych. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej są kluczowe w ramach średnioterminowej perspektywy dla budownictwa w Polsce. Analitycy wskazują, że w trakcie poprzedniej unijnej perspektywy finansowej (2007-2013) w latach 2010-2015 dynamika wartości wniosków o płatność była silnie związana z tempem wzrostu produkcji budowlano-montażowej (49%), szczególnie w segmencie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (67%). Podobną sytuację można zaobserwować w trakcie trwania perspektywy finansowej (2014-2020).

Jak widać na poniższych wykresach pochodzących z Tygodnika Ekonomicznego CA, profil wykorzystania środków unijnych (dynamika zgłaszanych wniosków o płatność) podczas realizacji programu Infrastruktura i Środowisko był podobny w obu perspektywach finansowania. Co istotne, środki unijne dynamizowały produkcję budowlano-montażową w 4-5 roku trwania perspektywy.

Credit Agricole

Zobacz także: Niemieckie budownictwo mieszkaniowe pogłębia się w kryzysie. Dojdzie do załamania rynku?

Przewidywane wykorzystanie środków unijnych

Na podstawie danych historycznych dotyczących absorpcji środków unijnych, oszacowano przewidywane wykorzystanie środków unijnych. Analizie zostało poddane wyłącznie wykorzystanie środków w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (kontynuacja Programów Infrastruktura i Środowisko w poprzednich perspektywach), a więc część budżetu o kluczowym znaczeniu dla branży. Tworząc tę perspektywę, pominięto środki z Krajowego Planu Odbudowy, gdyż ten stanowi osobne źródło finansowania.

Uważamy, że absorbcja środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w trakcie realizacji perspektywy finansowej 2021-2027 będzie miała podobny przebieg jak w przypadku perspektywy 2014-2020.

Z perspektywy programów unijnych w 2016 roku zaobserwowano spadek, ponieważ z finansowania na lata 2007-2013 można było korzystać do 2015 roku. Wówczas realizacja projektów w ramach finansowania na lata 2014-2020 wciąż była ograniczona. Podobna sytuacja ma mieć miejsce w ciągu najbliższych lat:

Uważamy, że z podobną sytuacją (znaczącego zmniejszenia absorbcji środków unijnych i silnego spowolnienia produkcji budowlano-montażowej) będziemy mieli do czynienia w 2024 r. Możliwość rozliczenia środków w ramach bieżącej perspektywy kończy się bowiem w 2023 r., a absorbcja środków w ramach perspektywy 2021-2027 będzie jeszcze ograniczona.

Credit Agricole

Zobacz także: Rekordowe zapotrzebowanie na magazyny utrzymuje się! Więcej w UE budują tylko Niemcy

Według Credit Agricole to właśnie absorpcja środków unijnych ma w największym stopniu stymulować produkcję budowlano-montażową w 2023 roku. Wtedy nałożą się na siebie dwa strumienie finansowania (2014-2020 i 2021-2027). To wzrostu aktywności w branży ma przyczynić się również Krajowy Program Odbudowy, który znacznie ograniczy, zarysowany wyżej, prognozowany spadek w 2024 roku.

Mieszkanie prawem czy towarem? [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker