Europa

Polska z najwyższą inflacją w UE. Grupa Wyszehradzka wyraźnie winduje średnią

Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła we wrześniu 2020 r. -0,3 proc., co oznacza spadek z poziomu -0,2 proc. w sierpniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wahał się w okolicach 0,8 proc. Z kolei roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła we wrześniu 0,3 proc. i jest to spadek z poziomu 0,4 proc. w sierpniu. Rok temu inflacja w UE była równa 1,2 proc. – wynika z danych Eurostatu.

Najniższe roczne stopy odnotowano w Grecji (-2,3 proc.), na Cyprze (-1,9 proc.) i w Estonii (-1,3 proc.). De facto oznacza to, że we wszystkich wymienionych krajach miała miejsce deflacja i to stosunkowo głęboka. Prócz wymienionych państw inflacja przyjęła ujemne wartości w dziewięciu innych krajach UE.   

inflacja wrzesien 2020

Najwyższe roczne stopy odnotowano natomiast w Polsce (3,8 proc.), na Węgrzech (3,4 proc.) i w Czechach (3,3 proc.). Są to w zasadzie trzy najmocniej wyróżniające się kraje pod względem wzrostu cen. W czwartej Rumunii inflacja wyniosła już 2,1 proc., a w kolejnej Słowacji 1,4 proc.

We wrześniu największy wkład w roczną inflację w strefie euro miały żywność, alkohol i tytoń (+0,34 p. proc.), a następnie usługi (+0,24 p proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (-0,08 p. proc.) i energia (-0,81 p. proc.).

Pomiędzy skrajnymi wartościami inflacji różnica jest stosunkowo duża i wynosi 6,1 p. proc.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker