Europa

UE zmniejszyła dług publiczny w stosunku do PKB, podobnie Polska

W 2019 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zarówno w strefie euro, jak i w UE zwiększył się w wartościach względnych w porównaniu z 2018 r., natomiast dług publiczny w obu przypadkach uległ zmniejszeniu – wynika z danych Eurostatu.

W strefie euro stosunek deficytu budżetowego do PKB wzrósł z 0,5% w 2018 r. do 0,6% w 2019 r., a w UE z 0,4% do 0,5%. W strefie euro relacja długu publicznego do PKB zmniejszyła się z 85,8% na koniec 2018 roku do 84,0% na koniec 2019 roku, a w UE z 79,5% do 77,6% – podaje Eurostat.

W 2019 r. brak deficytu odnotowały: Dania (+3,8%), Luksemburg (+2,4%), Bułgaria (+1,9%),

Niderlandy (+1,7%), Niemcy, Grecja i Cypr (wszystkie +1,5%), Austria (+0,7%), Irlandia, Malta, Słowenia i Szwecja (wszystkie +0,5%), Chorwacja (+0,4%), Czechy i Litwa (oba +0,3%) oraz Estonia i Portugalia (oba +0).

Z kolei najniższy stosunek długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (8,4%), Bułgarii (20,2%), Luksemburgu (22,0%), Czechach (30,2%) i Danii (33,3%).

Jedenaście państw członkowskich miało wskaźnik długu publicznego wyższy niż 60% PKB, przy czym najwyższy odnotowano w Grecji (180,5%), we Włoszech (134,7%), Portugalii (117,2%), Belgii i Francji (98,1%), Hiszpanii (95,5%) i na Cyprze (94,0%).

Jeśli chodzi o Polskę, to w 2019 roku deficyt budżetowy wyniósł 0,7% PKB, podczas gdy rok wcześniej w roku 2018 był równy 0,2% PKB. Mimo to dynamika wzrostu gospodarczego była o wiele wyższa dzięki czemu relatywnie dług zmalał. W 2018 roku wysokość długu publicznego do PKB wynosiła 48,8%, a rok później już 45,7%.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker