Europa

Andora stała się 190. członkiem MFW

W połowie października Andora dołączyła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z tego powodu MFW przygotował kilka ciekawostek na temat najmłodszego członka organizacji.

Korzyści wynikające z członkostwa w MFW

Andora złożyła wniosek o członkostwo w MFW w styczniu 2020 roku. Proces, który obejmował zbieranie informacji ekonomicznych był całkowicie wirtualny ze względu na ograniczenia w podróżowaniu związane z COVID-19. Kilka departamentów MFW współpracowało w tym celu na szczeblu europejskim na płaszczyźnie finansowej, prawnej oraz statystycznej.

Członkostwo umożliwia rządowi Andory korzystanie z doradztwa w zakresie polityki MFW, zwłaszcza w sytuacji, gdy kraj ten walczy z kryzysem wywołanym przez COVID-19 i opracowuje politykę na rzecz trwałego ożywienia gospodarczego. W szczególności kraj ten może obecnie otrzymywać od MFW coroczny przegląd lub „ocenę funkcjonowania” swojej gospodarki, korzystać z pomocy technicznej i w razie potrzeby uzyskać dostęp do pożyczek z MFW.

Zobacz także: System ochrony zdrowia w Singapurze nie taki piękny jak go malują

Andora może teraz również uczestniczyć w wiosennych i dorocznych posiedzeniach MFW i Banku Światowego jako pełnoprawny członek, na których spotykają się delegaci z całego świata i wymieniają poglądy na temat stanu światowej gospodarki.

Andora — ciekawostki przeygotowane przez MFW

Andora mimo swoich niewielkich rozmiarów jest największym mikropaństwem w Europie. Z powierzchnią 468 km kwadratowych, Andora ma około dwie trzecie powierzchni Singapuru. Jest ona jednak największa spośród sześciu europejskich mikropaństw, do których zaliczają się jeszcze Liechtenstein, Malta, Monako, San Marino i Watykan.

andora 1

Zobacz także: Hongkong: nowe przypadki zakażeń koronawirusem po 23 dniach przerwy

Mimo, że Andora nie jest członkiem strefy euro, to używa wspólnotowej waluty. Księstwo formalnie stało się demokracją parlamentarną w maju 1993 roku, po zatwierdzeniu nowej konstytucji w powszechnym referendum. Głową rządu jest premier, podczas gdy prezydent Francji i biskup Urgell w Hiszpanii są wspólnymi głowami państwa lub „współksiążętami”. Kraj nie ma własnej waluty i nie ma banku centralnego. Zanim wprowadzono euro, Andora używała hiszpańskiej pesety i francuskiego franka. Chociaż nie jest członkiem UE, Andora negocjuje z blokiem układ stowarzyszeniowy, aby uzyskać dostęp do rynku wewnętrznego.

 

 

Główne branże w Andorze to turystyka, handel i bankowość. Kraj bez dostępu do morza położony w wysokich górach Pirenejów przekształcił się z kraju w dużej mierze rolniczego i hodowlanego w regionalne centrum finansowe w latach 50-tych XX wieku, a ostatnio stał się celem podróży turystycznych. Obecnie handel i turystyka stanowią blisko 40 procent produkcji gospodarki, a sektor finansowy stanowi kolejne 20 procent. W 2019 roku Andorę odwiedziło ponad 8 milionów turystów, którzy przybyli głównie z Hiszpanii i Francji ze względu na znane trasy narciarskie i szlaki rowerowe.

Zobacz także: Ochrona lasów sprawiła, że już 3 kraje absorbują więcej CO2, niż emitują

Około połowa parlamentarzystów to kobiety, podczas gdy na świecie kobiety w parlamencie stanowią mniej niż 25 proc. ogółu. Kobiety to prawie 47 procent parlamentarzystów, w tym marszałek i zastępca marszałka. Wśród ministrów panuje również doskonała równowaga płci. Osiągnięto to bez żadnych parytetów i wymogów prawnych.

Andora jest zaangażowana w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Od 2016 roku kraj ten pięciokrotnie zwiększył swoje możliwości w zakresie energii odnawialnej. Podczas gdy jej wysiłki koncentrują się obecnie na transporcie i ciepłownictwie – głównych źródłach emisji w kraju – rząd ustanowił również długoterminowe cele w zakresie zmniejszenia zależności energetycznej i zwiększenia produkcji energii odnawialnej do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

andora 2

MFW

MFW: Kostaryka osiągnęła sukces dzięki m.in. bezpłatnej opiece zdrowotnej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker