Europa

Paliwa kopalne w UE nadal najważniejszym źródłem energii

Paliwa kopalne w UE nadal odgrywają bardzo ważną rolę. W 2019 r. z nich wytworzono w Unii Europejskiej 71 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię brutto w Unii Europejskiej.

Paliwa kopalne w UE nadal najważniejszym źródłem energii

Dostępna energia brutto to ilość energii potrzebna do zaspokojenia potrzeb energetycznych danego kraju lub regionu. Całkowita krajowa podaż energii obejmuje m.in. przetwarzanie energii (takie jak wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych) i paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie.

Zobacz także: Czy Unia Europejska odpowiada za zmiany klimatu?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci odsetek ten znacznie się zmniejszył ze względu na wzrost udziału energii odnawialnej. Od 1990 r., pierwszego roku, dla którego dostępne są dane, odsetek paliw kopalnych wykorzystywanych w UE w produkcji energii zmniejszył się o 10,9 punktów procentowych (p. proc.).

paliwa kopalne

W UE nadal w dużym stopniu polega na paliwach kopalnych w odniesieniu do ogólnych krajowych dostaw energii, co ilustruje stosunek energii z paliw kopalnych do dostępnej energii brutto. W 2019 r. państwami członkowskimi UE o najwyższym udziale paliw kopalnych w dostępnej energii brutto była Malta (97 proc.), Cypr i Niderlandy (oba 92 proc.), Polska (90 proc.), Irlandia (89 proc.), Grecja (86 proc.) oraz Luksemburg (82 proc.). W większości pozostałych państw członkowskich udział ten wynosił od 60 do 80  proc. Jedynie Szwecja (32 proc.), Finlandia (43 proc.) i Francja (50 proc.) miały udziały poniżej 60 proc. – wynika z danych Eurostatu.

paliwa kopalne 1

Zobacz także: Jak wydry morskie mogą walczyć ze zmianami klimatu?

Niektóre państwa UE coraz bardziej polegają na kopalnych paliwach

Spośród państw UE w ciągu ostatnich 10 lat jedynie Litwa zwiększyła swój udział paliw kopalnych w dostępnej energii brutto. Jest to wzrost o 10 punktów procentowych (z 56 proc. w 2009 r. do 66 proc. w 2019 r.) i wynika przede wszystkim z zamknięcia elektrowni atomowych. Największy spadek o 19 p. proc. zmierzono w Danii (z 83 proc. do 64 proc.), a tuż za nią uplasowały się Estonia (z 86 proc. do 73 proc.) i Finlandia (z 56 proc. do 43 proc.; w obu przypadkach to 13 p. proc.).

Porównując rok 2019 do 2018, tylko dwa państwa członkowskie UE, Łotwa i Austria, zwiększyły swój udział paliw kopalnych w dostępnej energii brutto, każde o 1 pp. Dane ośmiu państw pozostały bez zmian. Wśród pozostałych krajów największe spadki wystąpiły w Estonii – 12 p. proc., na Słowacji – 4 p. proc., a następnie w Belgii i Danii – po 3 p. proc.

Eurostat

Ilu europejskim krajom uda się osiągnąć neutralność klimatyczną?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker