Polska

Nadwyżka handlowa Polski w 2020 roku była rekordowa. Wzrosła ona 10-krotnie

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień. Okazało się, że nadwyżka handlowa Polski w 2020 roku osiągnęła rekordową wartość! 

Nadwyżka handlowa Polski w 2020 roku była rekordowa pomimo spadku eksportu

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 237,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,3 proc. niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-XI były o 1,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zobacz także: Protekcjonizm powraca na skutek wybuchu pandemii

Grudzień przyniósł wyniki niższe od listopadowych, ale korekta taka ma charakter typowo sezonowy. Jest już bowiem daleko po szczycie zaopatrzenia handlu i przemysłu przed końcem roku, który to szczyt przypada zazwyczaj na październik, a w roku 2020 widoczny był też jeszcze w listopadzie. Tegoroczny grudzień prezentuje się doskonale na tle wyniku wypracowanego przed rokiem.

Świetne wyniki handlu z Niemcami

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–XII 2020 nasz eksport sięgnął tu 68,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,9 proc. wyższy niż przed rokiem (w okresie I – XI notowany był wzrost o 2,3 proc., a jeszcze po trzech kwartałach roku spadek na poziomie 1,5 proc.). Wzrost eksportu wypracowany w sytuacji bardzo złej kondycji niemieckiej gospodarki jest wart wyjątkowego podkreślenia. Wypada przypomnieć, że to właśnie możliwa skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu. Tymczasem odnotowano wzrost, który z umiarkowanym zadowoleniem przyjęty byłby w roku „zwyczajnym”, nie zaś naznaczonym covidem.

Zobacz także: Światowy handel bije rekordy i powoduje ogromny wzrost cen frachtu

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 68,9 mld EUR i okazał się o 3 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XI notowany był spadek sięgający 3,9 proc.). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na poprawiające się szybko, choć dotąd słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (13,3 mld EUR, spadek o 4,5 proc., po jedenastu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 5,5 proc.), Włoch (10,3 mld EUR, spadek o 4,7 proc. wobec spadku o 5,1 proc. w pierwszych jedenastu miesiącach), Holandii (10,1 mld EUR, spadek o 3,4 proc. wobec spadku o 4,4 proc. po jedenastu miesiącach roku).

Minimalny spadek eksportu do USA

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 37,9 mld EUR i okazał się o 3,3 proc. niższy niż przed rokiem (w okresie I – XI notowany był tu spadek sięgający 4,5 proc.). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (13,8 mld EUR spadek o 5 proc.). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (6,9 mld EUR wzrost o 4,2 proc.). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (29,4 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o -3,2 proc.) np. do Wielkiej Brytanii (13,6 mld EUR spadek o 4,5 proc.). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA, która spadła jedynie minimalnie (do 6,7 mld EUR o 0,5 proc.).

Zobacz także: Handel bronią na świecie przybrał na sile w trakcie pandemii

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – XII towary na kwotę 14,3 mld EUR (spadek jedynie o 0,5 proc.), głównie do Rosji (7,2 mld EUR spadek o 3,7 proc.). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 18,4 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 7,4 proc.).

Import wyraźnie niższy niż w 2019 roku

W okresie I-XII 2020 import ogółem wyniósł 225,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8 proc. niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XI import był niższy niż przed rokiem o 6 proc.).

W całym roku nasz import z Niemiec sięgnął 49,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5 proc. niższy niż przed rokiem (w okresie I – XI spadek wynosił 7 proc.). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 53,7 mld EUR i okazał się o 6,3 proc. niższy niż przed rokiem (dla okresu I – XI notowano wynik niższy niż przed rokiem o 7,4 proc.). Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 10,2 proc. do 7,8 mld EUR), Włoch (o 5,4 proc. do kwoty 11,2 mld EUR), i Belgii (o 7,1 proc. do 5,1 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 1,3 proc. do 8,9 mld EUR).

Zobacz także: Polski eksport w czasie pandemii COVID-19 pokazał siłę

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 21,2 mld EUR (spadek o 7,4 proc.). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (21,8 mld EUR spadek o 8 proc.), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,0 mld EUR spadek o 8 proc.), ale i z Koreą Południową (5,4 mld EUR wzrost o 7,8 proc.). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 13,9 mld EUR (spadek o 24,7 proc.), głównie z Rosji (10,2 mld EUR spadek o 29,6 proc.), zaś z krajów rozwijających się – 65,6 mld EUR (wzrost o 4,8 proc.) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (32,8 mld EUR wzrost o 12,1 proc.).

Rekordowa nadwyżka handlowa Polski w 2020 roku

W sumie dodatnie saldo handlowe dla Polski wyniosło 12 mld euro, podczas gdy saldo w 2019 roku było równe 1,2 mld euro. Oznacza to, że nadwyżka handlowa Polski w 2020 roku była 10-krotnie większa niż w 2019 roku. Eksperci podają, że jest to także jeden z wyższych rezultatów w UE. 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Handel detaliczny na pandemii traci bardziej niż hurtowy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker