Polska

Mimo pandemii liczba obcokrajowców studiujących w Polsce wzrosła!

Jak informują autorzy najnowszego tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), mimo pandemii liczba obcokrajowców studiujących w Polsce wzrosła. Według niektórych ekonomistów wzrost ten należałoby podtrzymać, gdyż może on być bardzo korzystny dla polskiej gospodarki. 

liczba obcokrajowców studiujących w Polsce wzrosła!

W roku akademickim 2020/2021 w Polsce studiowało ponad 85 tys. obcokrajowców. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, studentów z zagranicy było we wspomnianym okresie więcej o 3 tysiące w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. Warto zaznaczyć, że cudzoziemcy studiujący w naszym kraju stanowią coraz większy odsetek ogólnej liczby studentów. W Polsce udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosił 7,0 proc. W roku 2019/2020 wskaźnik ten był mniejszy o 0,2 punkty procentowe. 

Liczba cudzoziemców studiujących Polsce

Szczególnie chętnie studiowali w Polsce Ukraińcy i Białorusi. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, ci pierwsi stanowili 45,4 proc. zagranicznych studentów w roku akademickim 2020/2021, a ci drudzy 11,5%. Obywatele innych krajów byli reprezentowani znacznie mniej. Eksperci PIE informują, że:

„W roku akademickim 2019/2020 GUS odnotował od 1 tys. do 3,4 tys. studentów z Indii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Chin, Norwegii, Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Czech, Uzbekistanu i Tajwanu”.

Analitycy PIE twierdzą, że omawiany wzrost mógł być spowodowany nie tylko rosnącym zainteresowaniem cudzoziemców polskimi uczelniami. Jak piszą oni w swoim tygodniku:

„[Wzrost ten] Może to być efektem mniejszej liczebności roczników kończących studia, przy tym samym co rok wcześniej poziomie rekrutacji na pierwszy rok i przesuwaniem terminów obrony prac licencjackich i magisterskich”.

Wzrost liczby zagranicznych studentów jest korzystny dla uczelni i dla gospodarki

Jak informują analitycy PIE, na wzroście liczby cudzoziemców studiujących w Polsce zyskują krajowe uczelnie. Im wyższy wskaźnik umiędzynarodowienia ma dany uniwersytet tym jest on wyżej w rankingach krajowych i zagranicznych. Może się wydawać, że jest to stosunkowo niewiele, ale właśnie na podstawie rankingów wiele młodych ludzi wybiera uczelnie, na jaką pójdzie.

Do tego, jak twierdzi grupa ekonomistek z Politechniki Gdańskiej, wzrost zainteresowania cudzoziemców studiami w Polsce należałoby podtrzymywać, gdyż może on wpłynąć pozytywnie na całą gospodarkę. Gdyby zagraniczni studenci stali się polskimi pracownikami nie tylko uniwersytety zyskałaby na fali przypływu obcokrajowców do naszego kraju. Wskazują one, że należałoby stworzyć system zachęcający cudzoziemców do pozostania w Polsce. Analitycy PIE twierdzą, że nie będzie to łatwe zadanie ze względu na zróżnicowane zainteresowań zagranicznych studentów. Jak podają oni w swoim tygodniku:

„W roku akademickim 2019/2020 były to: kierunek lekarski (7,4 tys. osób), zarządzanie (2,1 tys.), informatyka (1,7 tys.), stosunki międzynarodowe (1,2 tys.) i kierunek lekarsko -dentystyczny (1,1 tys.)”

Zobacz także: Warszawa drugim miastem w Europie pod względem liczby studentów

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker