Azja i OceaniaGospodarka

Jednorazowy zastrzyk kapitału pozwalał na zmniejszenie ubóstwa w Bangladeszu [BADANIE]

Według badania przeprowadzonego w Bangladeszu ubóstwo w długiej perspektywie czasu może zostać zredukowane za pomocą pojedynczego świadczenia. Badanie stanowi punkt wyjścia dla polityk wspierania ludzi w wychodzeniu z ubóstwa w państwach rozwijających się. Jak walczyć z ubóstwem w krajach Azji? 

Zwalczanie ubóstwa w Bangladeszu – badanie

Analiza została przeprowadzona przez ekonomistów z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Badanie dotyczy przewlekłego ubóstwa obejmującego przede wszystkim mieszkańców państw rozwijających się. Udowodniono, że jednorazowy zatrzyk kapitału pozwala osobom zmagającym się z ubóstwem gromadzić aktywa, znaleźć lepsze zawody i w dłuższej perspektywie wyjść z ubóstwa. Co istotne, badanie nie sugeruje, że ubóstwo wynika ze zdolności lub postaw ludzi. W przypadku państw rozwijających się, np. w Bangladeszu, bardzo biedni ludzie znajdują się w swoistej pułapce ubóstwa, w której początkowy brak środków uniemożliwia  poprawę sytuacji majątkowej.

Clare Balboni, adiunkt ekonomii na MIT, skomentowała wyniki:

Biedni w tych kontekstach nie są w stanie podjąć bardziej produktywnego zatrudnienia, po prostu brakuje im zasobów produkcyjnych, aby to zrobić.

Zobacz także: Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

Przed podjęciem badania, naukowcy przeanalizowali dane z 23 000 gospodarstw domowych w 1309 wsiach, administrowanych przez BRAC, główną organizację pozarządową w Bangladeszu.

Projekt dotyczył specjalnego programu do walki z ubóstwem, który obejmował 6000 ubogich wiejskich gospodarstw domowych. Połowie kobiet biorącym udział w projekcie zaoferowano jednorazowy transfer aktywów w wysokości około 500 USD (za które kupowano krowę) oraz uzupełniające szkolenie i wsparcie. Połowa kobiet stanowiła grupę kontrolną.

Po czterech latach od przekazania krowy zarobki danej grupy wzrosły o 37%, konsumpcja o 10%, posiadanie artykułów trwałego użytku w gospodarstwie domowym o 110%, a skrajne ubóstwo (żyjących poniżej 1,25 USD dziennie) spadło o 15% w porównaniu do grupy kontrolnej.

Jak walczyć z ubóstwem? Biednemu należy dać wędkę

Badanie śledzi również wyniki polityki „wielkiego nacisku”, która polega na znaczących jednorazowych interwencjach. Takie programy zyskały na popularności w ciągu ostatnich piętnastu lat. W badaniu przeprowadzonym w Bangladeszu pokazano, że niewłaściwa alokacja ekonomiczna, która wynika z pułapki ubóstwa w tym środowisku, jest 15-krotnością jednorazowych kosztów przekroczenia przez gospodarstwa domowe progu ubóstwa.

Zobacz także: Jak wyciągnąć ludzi z biedy? Wystarczy dać im kapitał [BADANIE]

Autorzy badania mówią o dwumodalnej dystrybucji bogactwa. Według nich istnieje luka pomiędzy ludźmi posiadającymi bardzo niewiele aktywów a pomiędzy osobami względnie zamożnymi. Biedni nie pozostają w luce po otrzymaniu świadczenia w wysokości 500 USD. Śledząc los gospodarstw domowych w kolejnych latach, bardzo często powtarzał się wzorzec pokazujący, że ludzie, którzy otrzymali 500 USD, wydostali się z ubóstwa, jednocześnie przekraczając ten próg. Z czasem zdobyli również dochód i bogactwo, podczas gdy ci poniżej tego progu pozostawali biedni. Wobec tego zakup nawet jednej krowy z czasem pozwolił na przejście z trybu niepełnego zatrudnienia do większej pracy przy hodowli i uprawy ziemi. To również dowód, że nie zawsze prawdziwe jest stwierdzenie, iż osobom biednym, również po otrzymaniu świadczenia finansowego, nie chce się pracować. Bardzo często w badaniu przeprowadzonym w Bangladeszu powielanym wzorcem był wzrost przepracowanych godzin, gdy ludzie zyskiwali więcej możliwości pracy. Badanie szacuje, że przed interwencją 98% ubogich gospodarstw domowych składało się z pracowników najemnych, podczas gdy około 98% zdecydowałoby się poświęcić kilka godzin dodatkowo na hodowlę zwierząt, mając wystarczającą ilość majątku, co w dłuższej perspektywie pozwoliło im pokonać próg ubóstwa.

Podobne badanie przeprowadzone w Indiach dowiodło, że podobny program na wiejskich obszarach Indii generował wzrost dochodów o 30%, przynosząc jednocześnie korzyści ekonomiczne na poziomie co najmniej czterokrotności kosztów programu pomocowego.

Zobacz także: Ile zarabia zawodowy kierowca? Najnowszy raport wskazuje nierówności

Badanie pokazało, że jednorazowy zastrzyk kapitału istotnie zmienia sytuację materialną i pozwala w dłuższym okresie wyjść z kryzysu ubóstwa. Analiza może wydawać się oczywista, jednak konkretne działania są kluczowe do opracowywania polityk pomocowych w przyszłości. Oczywiście prawidłowość ta sprawdza się w wybranych przypadkach i wpływ na jej przebieg mają również inne czynniki towarzyszące. Badanie jest również uzasadnieniem stwierdzenia, że efektywniejszym sposobem na wychodzenie z ubóstwa na dużą skalę jest powierzenie osobom sposobu na zarobek, a nie tylko ofiarowanie im pieniędzy. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Jak walczyć z ubóstwem?”. Jednak badania przeprowadzone w Bangladeszu mogą być istotną wskazówką na przyszłość.

Wpływ pandemii na ubóstwo i dochody w Unii Europejskiej?

Polecane artykuły

Back to top button