Azja i OceaniaGospodarka

Jednorazowy zastrzyk kapitału pozwalał na zmniejszenie ubóstwa w Bangladeszu [BADANIE]

Według badania przeprowadzonego w Bangladeszu ubóstwo w długiej perspektywie czasu może zostać zredukowane za pomocą pojedynczego świadczenia. Badanie stanowi punkt wyjścia dla polityk wspierania ludzi w wychodzeniu z ubóstwa w państwach rozwijających się. Jak walczyć z ubóstwem w krajach Azji? 

Zwalczanie ubóstwa w Bangladeszu – badanie

Analiza została przeprowadzona przez ekonomistów z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Badanie dotyczy przewlekłego ubóstwa obejmującego przede wszystkim mieszkańców państw rozwijających się. Udowodniono, że jednorazowy zatrzyk kapitału pozwala osobom zmagającym się z ubóstwem gromadzić aktywa, znaleźć lepsze zawody i w dłuższej perspektywie wyjść z ubóstwa. Co istotne, badanie nie sugeruje, że ubóstwo wynika ze zdolności lub postaw ludzi. W przypadku państw rozwijających się, np. w Bangladeszu, bardzo biedni ludzie znajdują się w swoistej pułapce ubóstwa, w której początkowy brak środków uniemożliwia  poprawę sytuacji majątkowej.

Clare Balboni, adiunkt ekonomii na MIT, skomentowała wyniki:

Biedni w tych kontekstach nie są w stanie podjąć bardziej produktywnego zatrudnienia, po prostu brakuje im zasobów produkcyjnych, aby to zrobić.

Zobacz także: Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

Przed podjęciem badania, naukowcy przeanalizowali dane z 23 000 gospodarstw domowych w 1309 wsiach, administrowanych przez BRAC, główną organizację pozarządową w Bangladeszu.

Projekt dotyczył specjalnego programu do walki z ubóstwem, który obejmował 6000 ubogich wiejskich gospodarstw domowych. Połowie kobiet biorącym udział w projekcie zaoferowano jednorazowy transfer aktywów w wysokości około 500 USD (za które kupowano krowę) oraz uzupełniające szkolenie i wsparcie. Połowa kobiet stanowiła grupę kontrolną.

Po czterech latach od przekazania krowy zarobki danej grupy wzrosły o 37%, konsumpcja o 10%, posiadanie artykułów trwałego użytku w gospodarstwie domowym o 110%, a skrajne ubóstwo (żyjących poniżej 1,25 USD dziennie) spadło o 15% w porównaniu do grupy kontrolnej.

Jak walczyć z ubóstwem? Biednemu należy dać wędkę

Badanie śledzi również wyniki polityki „wielkiego nacisku”, która polega na znaczących jednorazowych interwencjach. Takie programy zyskały na popularności w ciągu ostatnich piętnastu lat. W badaniu przeprowadzonym w Bangladeszu pokazano, że niewłaściwa alokacja ekonomiczna, która wynika z pułapki ubóstwa w tym środowisku, jest 15-krotnością jednorazowych kosztów przekroczenia przez gospodarstwa domowe progu ubóstwa.

Zobacz także: Jak wyciągnąć ludzi z biedy? Wystarczy dać im kapitał [BADANIE]

Autorzy badania mówią o dwumodalnej dystrybucji bogactwa. Według nich istnieje luka pomiędzy ludźmi posiadającymi bardzo niewiele aktywów a pomiędzy osobami względnie zamożnymi. Biedni nie pozostają w luce po otrzymaniu świadczenia w wysokości 500 USD. Śledząc los gospodarstw domowych w kolejnych latach, bardzo często powtarzał się wzorzec pokazujący, że ludzie, którzy otrzymali 500 USD, wydostali się z ubóstwa, jednocześnie przekraczając ten próg. Z czasem zdobyli również dochód i bogactwo, podczas gdy ci poniżej tego progu pozostawali biedni. Wobec tego zakup nawet jednej krowy z czasem pozwolił na przejście z trybu niepełnego zatrudnienia do większej pracy przy hodowli i uprawy ziemi. To również dowód, że nie zawsze prawdziwe jest stwierdzenie, iż osobom biednym, również po otrzymaniu świadczenia finansowego, nie chce się pracować. Bardzo często w badaniu przeprowadzonym w Bangladeszu powielanym wzorcem był wzrost przepracowanych godzin, gdy ludzie zyskiwali więcej możliwości pracy. Badanie szacuje, że przed interwencją 98% ubogich gospodarstw domowych składało się z pracowników najemnych, podczas gdy około 98% zdecydowałoby się poświęcić kilka godzin dodatkowo na hodowlę zwierząt, mając wystarczającą ilość majątku, co w dłuższej perspektywie pozwoliło im pokonać próg ubóstwa.

Podobne badanie przeprowadzone w Indiach dowiodło, że podobny program na wiejskich obszarach Indii generował wzrost dochodów o 30%, przynosząc jednocześnie korzyści ekonomiczne na poziomie co najmniej czterokrotności kosztów programu pomocowego.

Zobacz także: Ile zarabia zawodowy kierowca? Najnowszy raport wskazuje nierówności

Badanie pokazało, że jednorazowy zastrzyk kapitału istotnie zmienia sytuację materialną i pozwala w dłuższym okresie wyjść z kryzysu ubóstwa. Analiza może wydawać się oczywista, jednak konkretne działania są kluczowe do opracowywania polityk pomocowych w przyszłości. Oczywiście prawidłowość ta sprawdza się w wybranych przypadkach i wpływ na jej przebieg mają również inne czynniki towarzyszące. Badanie jest również uzasadnieniem stwierdzenia, że efektywniejszym sposobem na wychodzenie z ubóstwa na dużą skalę jest powierzenie osobom sposobu na zarobek, a nie tylko ofiarowanie im pieniędzy. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Jak walczyć z ubóstwem?”. Jednak badania przeprowadzone w Bangladeszu mogą być istotną wskazówką na przyszłość.

Wpływ pandemii na ubóstwo i dochody w Unii Europejskiej?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker