Europa

Szykują się zmiany na rynku pracy! UE wprowadza przepisy zmniejszające gender pay gap

Zatwierdzenie przepisów ma stworzyć bardziej transparentny rynek pracy w krajach UE

UE stara się zmniejszyć gender pay gap. Komisja Europejska zatwierdziła przepisy dotyczące przejrzystości płac obejmujące zasadę równego wynagrodzenia za taką samą pracę. 

Gender pay gap – nierówności płacowe mężczyzn i kobiet

Unia Europejska zatwierdziła przepisy, które mają pomóc w zwalczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Osiągnięto porozumienie z krajami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy. Jak pokazują badania, Europejki zarabiają średnio 13% mniej na godzinę niż Europejczycy. Nowe przepisy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, w tym konieczność publikacji danych o nierównościach (gdy w firmie pracuje ponad 100 pracowników).

Věra Jourová komisarz ds. przejrzystości powiedziała:

Równa praca kobiet i mężczyzn zasługuje na równe wynagrodzenie, a przejrzystość jest kluczem do tego, by stało się to rzeczywistością. Dzisiaj robimy kolejny krok od dyskryminacji i jeszcze jeden krok bliżej do równości.

Zobacz także: 140 państw wprowadzi minimalny podatek dla dużych firm. UE jako pierwsza

Nowe przepisy wynikają z wielu analiz i badań ekonomicznych. Jak przytacza Euractiv, za transparentnością w systemie płac opowiada się m.in. OCED. Zdaniem organizacji środki przejrzystości płacowej przyczyniają się do zmniejszania różnic w wynagrodzeniach obu płci. Zazwyczaj polega to jednak na redukcji wypłat dla mężczyzn i podwyżce dla kobiet. Niemniej zasady transparentności są ważnym narzędziem w walce o równość płacową w miejscu pracy. Pokazują one zarówno pracownikom, jak i pracodawcom rzeczywiste różnice występujące na rynku pracy w danych zawodach.

Zobacz także: UE planuje opodatkować emisje z żeglugi. Co z kosztami frachtu?

Asymetria płac – jak będą wyglądały zmiany w UE?

Według unijnych przepisów wszyscy kandydaci i osoby zainteresowanie zatrudnieniem w danym przedsiębiorstwie będą mogły uzyskać informacje na temat zakresu wynagrodzeń, o które się ubiegają. Co więcej, pracownicy zyskają prawo do dostępu do informacji o płacach z podziałem na płeć. Dzięki temu osoba zatrudniona w danej firmie będzie mogła zweryfikować, czy rzeczywiste w danym miejscu pracy występują różnice w płacach za tę samą pracę uwarunkowane wyłącznie płcią pracownika. Zmiany dotyczyć będą nie tylko „sztywnych” wynagrodzeń, ale również systemu podwyżek i premii. Po zatwierdzeniu przepisów dane te będą musiały być neutralne pod względem płci.

Organy UE chcą zmienić także podejście do procesu rekrutacji pracowników. Po zmianach przyszły pracodawca nie będzie mógł pytać o wynagrodzenie w poprzedniej firmie. Dzięki temu zminimalizowane ma zostać zjawisko celowego zaniżania płac. Historia płacowa ma być chroniona, aby nie wpływała na składane oferty. Nałożone zostaną również obowiązki wobec firm zatrudniających ponad 100 pracowników. Pracodawcy będą mieli obowiązek zgłaszania różnic płacowych zależnych od płci. Ponadto, gdy różnica wyniesie powyżej 5% (bez uzasadnienia występowania asymetrii), firma będzie zmuszona podjąć działania naprawcze, zmierzające do wyrównania poziomu. Każde państwo członkowskie będzie musiało ustalić kary za naruszanie przepisów dotyczących równości wynagrodzeń, a pracownicy będą mieli prawo do odszkodowania. Ponadto organy ds. równości i przedstawiciele pracowników mogą występować w postępowaniach sądowych lub administracyjnych w imieniu pracowników. Gdy pracodawca nie dopełnił obowiązków dotyczących przejrzystości, to pracodawca, a nie pracownik, będzie musiał udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji płacowej.

Nierówności płacowe to wciąż poważny problem wielu społeczności, również w Europie. Dotyczą one zazwyczaj stanowisk menedżerskich i pojawiają się w wielu branżach. Nowe przepisy mają pomóc zminimalizować ten problem. Już w czerwcu 2019 roku Rada wezwała Komisję do opracowania konkretnych środków, by zwiększyć przejrzystość wynagrodzeń. Pandemia wydłużyła jednak okres przepisów sprzyjających likwidacji gender pay gap. Wielu przypadkach to kultura wpływa na wciąż utrzymujące się nierówności, zwłaszcza w państwach, gdzie mężczyzna pełni funkcję „głowy rodziny”, a kobieta zajmuje się wychowywaniem dzieci.

Zmiany skomentowała również Helena Dalli, komisarz ds. równości:

Zapewnienie równej płacy przyczynia się do ekonomicznej i finansowej sprawiedliwości oraz niezależności kobiet, co w czasach wielu kryzysów jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Przejrzystość płac to sprawa każdego. To kwestia uczciwości. Przyniesie to również korzyści gospodarce, ponieważ lepsze warunki pracy pomogą przyciągnąć i zatrzymać więcej kobiet na rynku pracy. Potrzebujemy przejrzystości, aby określić koniec dyskryminacji płacowej.

Pa pa folijko – Jednorazowe opakowania wychodzą z UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker