Gospodarka

Światowe prognozy gospodarcze – zmierzamy do spowolnienia

Światowe prognozy gospodarcze wskazują na spowolnienie gospodarcze w praktycznie wszystkich państwach globu

Niepewna sytuacja geopolityczna wywiera wpływ na wszystkie gospodarki świata. Zglobalizowany rynek jest szczególnie wrażliwy na szoki pojawiające się w którymkolwiek punkcie globu. Ostatnie lata są tego najlepszym przykładem – pandemia COVID, wojna oraz wciąż trwający kryzys energetyczny. Pozostaje pytanie, jak wyglądają światowe prognozy gospodarcze na kolejne lata. 

Światowe prognozy gospodarcze – Unia Europejska

Mimo pesymistycznego początku roku Komisja Europejska podniosła swoje prognozy dla strefy euro na 2022 rok. Szacuje się, że wzrost gospodarczy w strefie wyniesie 3,2%, jest to o 0,6 p.p. więcej niż podczas wcześniejszych analiz. Niestety obecna sytuacja geopolityczna wymusiła weryfikację prognoz na 2023 rok w dół. W przyszłym roku wzrost ma wynieść jedynie 0,3%, natomiast w 2024 roku już 1,5%.

Zmiana prognoz PKB dla strefy euro w 2023 r

W 2023 roku recesji ma doświadczyć m.in. nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy. Gospodarka ma skurczyć się o 0,6%. Będzie to wynikało z osłabienia tamtejszego przemysłu przez wysokie koszty energii. Zła sytuacja już teraz przekłada się na zachowania konsumentów, którzy ograniczają wydatki. Skutkuje to spadkiem liczby nowych zamówień dla firm. Z tego powodu spodziewany jest również spadek inwestycji.

Zobacz także: Niemcy ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. Co z recesją?

W innych państwach prognozy również nie są optymistyczne. We Francji PKB w 2023 roku wzrośnie zaledwie o 0,4%, we Włoszech o 0,3%, natomiast w Hiszpanii prawdopodobnie o 1%. Jednak mimo gospodarczego ochłodzenia sytuacja na rynku pracy ma pozostać względnie stabilna przez utrzymujące się wcześniej braki kadrowe w wielu firmach. Z tego powodu stopa bezrobocia ma wzrosnąć jedynie nieznacznie z 6,8% w tym roku do 7,2% w przyszłym, po czym spadnie do 7% w 2024 roku.

Prognozowana stopa bezrobocia w 2023 r. w krajach strefy euro

Inflacja w strefie euro w przyszłych latach

Kolejną bardzo ważną kwestią jest inflacja. Niestety Komisja Europejska podniosła swoje prognozy dla całej strefy euro. W 2022 roku HICP ma osiągnąć poziom 8,5%, natomiast w 2023 roku 6,1%. To wynik gorszy o 2,1 p.p., niż zakładano podczas poprzednich prognoz. Dopiero w 2024 roku inflacja powinna znaleźć się na poziomie 2,6%. Na taki wynik będzie składał się mniejszy wzrost cen energii, ograniczony popyt i mniejsza presja płacowa.

W 2023 roku żadne państwo strefy euro nie zdoła osiągnąć celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego, czyli 2% w skali roku, a w 2024 osiągnie to jedynie Finlandia oraz Łotwa. W Niemczech natomiast ma wynieść 2,9%, a we Francji, Włoszech i Hiszpanii około 2,3%.

Zobacz także: Inflacja w Europie: pod względem wzrostu cen przodują Turcja, Ukraina oraz Litwa

Zmiana prognoz HICP dla strefy euro (dane kwartalne)

Światowe prognozy gospodarcze – Stany Zjednoczone

W przypadku USA sytuacja będzie nieco lepsza niż w państwach Europy. Co prawda również wystąpi recesja w obecności wysokiej inflacji, jednak będzie ona płytsza. PIE wskazuje, że problemy na rynku amerykańskim wynikają głównie z wysokiej inflacji, a także ograniczenia polityki fiskalnej oraz monetarnej.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych w tym roku ma urosnąć o 1,5%, aby w przyszłym roku tempo zwolniło do  0,5%. Problemy z gospodarką zaczęły się już na początku 2022 roku, kiedy znalazła się ona w technicznej recesji. Sytuacja poprawiła się w III kwartale, jednak zgodnie z przedstawionymi prognozami USA nie osiągnie dużego wzrostu gospodarczego.

Zobacz także: Inflacja w USA niższa od oczekiwań! Złoty reaguje umocnieniem w stosunku do dolara

Sporym problemem dla amerykańskiej gospodarki jest zastój na rynku budowlanym, związany z wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Doprowadziło to do zmniejszenia popytu na nowe mieszkania, co w efekcie obniżyło ich cenę. Szacuje się, że wolumen sprzedanych nieruchomości jest niższy niż w latach 2018-2019.

Z raportów samych przedsiębiorców również można wnioskować nadchodzące spowolnienie. Prawdopodobnie kolejne kwartały przyniosą znaczący spadek poziomu inwestycji oraz umiarkowany wzrost wydatków konsumpcyjnych.

Sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym w USA - światowe prognozy gospodarcze

Nie można zapominać o wpływie Fed. Bank Centralny znacząco podnosił poziom stóp procentowych, co w negatywny sposób odbiło się na aktywności gospodarczej. Jednak raportowane dane gospodarcze oraz spadająca inflacja pozwalają wierzyć, że podwyżki stóp w kolejnych miesiącach nie będą już tak dotkliwe.

Podobnie jak w Europie, w USA rynek pracy wydaje się stabilny. W tym przypadku również amerykańskie firmy zgłaszają niedobór pracowników, co najprawdopodobniej będzie chroniło większość miejsc pracy w czasie dekoniunktury. W ciągu najbliższych dwóch lat stopa bezrobocia w Stanach ma nie przekroczyć poziomu 4,5%.

Zobacz także: Kongres USA zablokował ogólnokrajowy strajk kolejarzy

Mediana prognoz stóp procentowych członków FOMC

Światowe prognozy gospodarcze – Chiny

Wyniki gospodarcze Chin będą pogorszone m.in. przez restrykcyjną politykę zero-COVID. Zmiana polityki, którą nieśmiało deklaruje Pekin, pomogłaby w zwiększeniu eksportu, a co za tym idzie w ograniczeniu inflacji w Europie.

Prognozy wzrostu PKB dla Państwa Środka pozostaną względnie wysokie w porównaniu do innych przedstawionych krajów. W tym roku wzrost gospodarczy ma osiągnąć 3,2%, a w następnym 4,2%. Mimo wysokich wskaźników wciąż jest to mniej niż cel wyznaczony przez Partię na poziomie 5,5%. Możemy obserwować wyraźne spowolnienie tempa wzrostu PKB Chin w porównaniu do ostatniej dekady.

Wzrost PKB Chin

Chiny od listopada ogłosiły poluzowanie środków mających na celu walkę z pandemią. Władze chcą zrezygnować m.in. z izolacji całych osiedli. Mają również zostać wprowadzone ułatwienia dla turystów. Luzowanie obostrzeń ma na celu zachowanie produkcji oraz eksportu. Najprawdopodobniej te zmiany zostały wymuszone przez trudną sytuację gospodarczą Chin, a także okazję do pogłębienia współpracy gospodarczej z Niemcami.

Zobacz także: Chiny szykują gigantyczny pakiet wsparcia dla producentów chipów

PIE komentuje chiński stan eksportu do Europy następująco:

W październiku eksport towarów z Chin wzrósł do 155 mln t – to o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Instytut IfW Kiel szacuje, że chiński eksport jest obecnie o ok. 37 proc. większy niż średnio w 2019 r. Poprawa handlu z Chinami ułatwi wyhamowanie inflacji w Europie – mniej wzrosną koszty produkcji towarów przemysłowych.

Polska zmierza w stronę płytkiej recesji – prognozy na przyszłe lata

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker