GospodarkaUSA

Deficyt budżetowy USA bije rekordy. Wynosi już 6% PKB

Rynkowi finansowemu powoli zaczyna nie podobać się głęboki deficyt budżetowy w USA

We wrześniu kończy się rok fiskalny w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem deficyt budżetowy USA już osiągnął 1,6 biliona dolarów, czyli 6% PKB. Jeżeli roczne saldo budżetowe odnotuje podobny wynik na koniec września będzie to szósty najgorszy rok od 1948. 

  • Skumulowany poziom salda budżetowego za pierwsze dziesięć miesięcy bieżącego roku fiskalnego jest już na poziomie -1,613 bln dolarów (-6% PKB).
  • Po wyłączeniu umorzenia kredytu studenckiego deficyt budżetowy USA może wzrosnąć w rzeczywistości z -3,8% PKB w 2022 r. do -7% PKB w 2023 r., a nie jak wynika z oficjalnych danych z -5,5% do -6%.
  • Całkowite dochody budżetowe w USA zmniejszyły się jak dotąd o 10,1% r/r, natomiast wydatki rządu federalnego wzrosły o 10,1% r/r.

Departament Skarbu USA poinformował, że deficyt budżetu federalnego w lipcu 2023 roku wyniósł 220 mld dolarów w porównaniu do deficytu w analogicznym miesiącu poprzedniego roku na poziomie 211 mld dolarów (+4,2% r/r). Skumulowany poziom salda budżetowego za pierwsze dziesięć miesięcy bieżącego roku fiskalnego jest już na poziomie -1,613 bln dolarów w porównaniu z -726,1 mld dolarów w tym samym okresie poprzedniego roku podatkowego.

Zobacz też: United Airlines doda alfabet Braille’a w swoich samolotach

W 2022 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 5,5% PKB. W tym roku deficyt osiągnie poziom 1,5-1,6 bln dolarów, co daje ok. 6% PKB (prognoza rządowa: -5,4% PKB) Wówczas będzie to szósty najgorszy rok dla budżetu federalnego od 1948 roku. Większy deficyt budżetowy zaobserwowano jedynie podczas kryzysu finansowego w latach 2009-2012 oraz w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021.

Źródło: @T_Smolarek / Twitter, X

Warto jednak zauważyć, że po wyłączeniu sztucznych zabiegów deficyt budżetowy USA może wzrosnąć w rzeczywistości z -3,8% PKB w 2022 r. do -7% PKB w 2023 r., a nie jak wynika z oficjalnych danych z -5,5% do -6%. Dlaczego należy dokonać takiej korekty? Ponieważ niektóre składowe budżetu federalnego mają niewiele wspólnego z realnymi przepływami (umorzenie kredytów studenckich). Wyjaśnia to ekonomista Tomasz Smolarek na Twitterze/X.

W zeszłym roku administracja Bidena ogłosiła program anulowania długu studenckiego, który w długim terminie miał łącznie obniżyć budżet o >400 mld USD (wartość bieżąca tych kredytów), a gotówkowo, rokrocznie zmniejszałby on napływy do budżetu w wysokości 20 mld USD. Jednak zgodnie z ustawą z 1990 r. CBO (Congressional Budget Office) musi taką dotację ująć w budżecie w roku, kiedy udziela się uprzywilejowanych kredytów lub kiedy je anuluje. Biały Dom anulację ogłosił w zeszłym roku, więc ten odpis na >400 obciążył budżet 2022 i powiększył deficyt z 3.8% do 5.5%.

Ale Sąd Najwyższy odrzucił niedawno ten program. W związku z czym odwrócono zapis w roku fiskalnym 2023, a umorzona została tylko mniejsza część długu. Ten zabieg, który nie ma nic wspólnego z wpływami czy wypływami z budżetu wspiera więc na papierze budżet 2023.

Korekta powoduje, że deficyt w 2023 może wzrosnąć nie z -5.5% do -6%, ale z -3.8% do -7%.

Wejdźmy teraz w dane szczegółowe budżetu federalnego i zobaczmy, które kategorie wydatków i dochodów uległy największym zmianom w br. budżetowym.

Zobacz też: USA liderem eksportu surowców energetycznych na świecie!

Całkowite dochody budżetowe w USA zmniejszyły się jak dotąd o 10,1% r/r. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły o 19,4% r/r, natomiast od osób prawnych o 1,9% r/r. Zmniejszyły się również dochody z akcyzy (-10,9% r/r) i cła (-18,6% r/r). Wzrosły z kolei wpływy z ubezpieczeń społecznych (+10,4% r/r). Warto odnotować, że dodatkowym wydatkiem dla budżetu federalnego było dokapitalizowanie sektora bankowego, a ściślej mówiąc banków regionalnych (52 mld dolarów).

Wydatki rządu federalnego wzrosły w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku o 10,1% r/r. Przyczyny zwiększonych wydatków publicznych władz są dwie. Po pierwsze prawie 9-procentowa (8,7%) waloryzacja świadczeń społecznych wynikająca ze wzrostów kosztów utrzymania. W rezultacie płatności Medicare zwiększyły się o 11,3% r/r, natomiast wydatki na ubezpieczenie społeczne o 10,9% r/r. Po drugie, cykl podwyżek stóp procentowych Fed, który podwyższył koszty obsługi długu publicznego. Płatności odsetkowe wzrosły aż o 37,3% r/r. Ponadto rząd federalny zwiększył wydatki na obronność (+10,9% r/r), Z ważniejszych kategorii, spadły jedynie wydatki na programy zdrowotne – o 2,4% r/r.

Zobacz też: Liczba bezrobotnych w USA szybko rośnie. Fed może zakończyć cykl podwyżek

Rynkom zaczyna się powoli nie podobać mocno ujemna trajektoria deficytu budżetowego w ostatnich latach i brak znaczących zmian w następnych latach (wzrost rentowności amerykańskich obligacji rządowych do najwyższego poziomu od piętnastu lat). Według prognoz CBO (Congressional Budget Office) saldo rządu federalnego ma wynieść średnio -6,1% PKB w okresie 2024-2033.

Kryzys banków regionalnych w USA trwa… Moody’s obniża rating 10 banków!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker