FinansePolska

Moody’s podtrzymuje wysoką ocenę kredytową Polski na poziomie „A2”

Agencja Moody’s wysoko ocenia wiarygodność kredytową Polski, wskazując jednocześnie, że obniżenie wydatków pozabudżetowych mogłoby poprawić sytuację sektora finansów publicznych. 

Deficyt budżetowy w 2024 roku będzie najwyższy w historii Polski w ujęciu nominalnym. Wyniesie blisko 164,8 mld zł, co stanowi 4,5% PKB. W rezultacie dług publiczny zwiększy się do 54% PKB na koniec 2024 roku. Zdaniem agencji Moody’s nie stanowi to ryzyka dla stabilności fiskalnej kraju. Agencja podtrzymała ocenę kredytową Polski na poziomie inwestycyjnym „A2”, co oznacza, że charakteryzujemy się „wysoką zdolnością do wywiązywania się z podjętych zobowiązań przy jednoczesnej wrażliwości na niekorzystne warunki zewnętrzne”.

Według Moody’s deficyt fiskalny będzie się obniżał od 2025 roku, powołując się na fakt, że polskie rządy z reguły były konserwatywne fiskalnie, a obecny szef rządu Mateusz Morawiecki wskazuje na konieczność konsolidacji fiskalnej. Jednocześnie agencja ratingowa zaznacza, że zakładany w projekcie budżetu wzrost długu publicznego do 54% PKB w 2024 r. wpływa negatywnie na profil kredytowy Polski. Warto dodać, że Moody’s oczekuje mniejszego wzrostu zadłużenia – do ok. 52% PKB.

Agencja odniosła się także do potencjalnej zmiany rządzącej opcji politycznej w kraju. Wskazała, że zmiana rządu nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na poziom strukturalnych wydatków lub cięcia w wydatkach socjalnych. Jednocześnie dodając, że korzystnie na finanse publiczne wpłynęłyby spadek pozabudżetowych wydatków oraz reforma systemu podatkowego.

Zobacz też: Prognozy inflacyjne są wysokie. Obniżka stóp nie jest uzasadniona

Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego, Moody’s najwyżej ocenia Polskę spośród głównych agencji ratingowych.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Czy grozi nam kataklizm finansów publicznych? Ocena stabilności długu publicznego [RAPORT OG]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker