GospodarkaPolska

ORLEN: rośnie zapotrzebowanie na bioetanol o prawie 50 procent

ORLEN znacząco zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol. Zgodnie z szacunkami spółki wzrost zapotrzebowania na ten surowiec wyniesie w przyszłym roku około 700 tys. metrów sześciennych. Aby wytworzyć taką ilość bioetanolu, trzeba będzie przetworzyć ok. 2 miliona ton zbóż, które będą pozyskiwane głównie od lokalnych rolników.

Czym jest bioetanol?

Bioetanol to dodatek do benzyny otrzymywany z biomasy. W przypadku Polski biomasą, z której się go uzyskuje, są przede wszystkim ziarna kukurydzy oraz pszenicy. Co warto zaznaczyć, dodawanie bioetanolu do paliw wiąże się z szeregiem korzyści. Pomaga to zmniejszać koszty środowiskowe związane z transportem. Pojazd napędzany wzbogaconym paliwem emituje mniej zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu czy cząstki stałe. Ponadto w przeciwieństwie do ropy naftowej biomasa wykorzystywana do produkcji etanolu jest surowcem odnawialnym. Przekłada się to na bardziej zrównoważony sposób zaspokajania potrzeb energetycznych.

Dodatkowo w dzisiejszym, pełnym konfliktów świecie, produkowany z lokalnych surowców bioetanol pozwala ograniczyć uzależnienie od importu ropy naftowej. Lokalna produkcja biododatków oznacza również wsparcie dla krajowych rolników oraz wytwórców biokomponentów. Aktualnie niemal całość zapotrzebowania Grupy ORLEN na bioetanol wykorzystywany do krajowej produkcji paliw pochodzi od producentów tego biokomponentu leżących na terenie naszego kraju.

Grupa ORLEN inwestuje w bioetanol i biopaliwa

Ze względu na szereg korzyści płynących z produkcji i stosowania bioetanolu oraz powstałych na jego bazie biopaliw Grupa ORLEN planuje w nachodzących latach znacznie rozwinąć analizowany sektor. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, do końca bieżącej dekady ORLEN dziesięciokrotnie zwiększy produkcję biopaliw. Spółka zamierza wzmocnić pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych. W tym celu koncern przeprowadzi szereg inwestycji w ich produkcję, w tym HVO, czyli diesel produkowany z olejów posmażalniczych, bioetanolu, biogazu i biometanu.

Realizowane przez Grupę ORLEN projekty pozwolą w perspektywie 2030 roku na zwiększenie produkcji biopaliw do poziomu około 3 mln ton rocznie, a biogazu do 1 mld metrów sześciennych. Ponadto w zakładzie w Jedliczu realizowana jest budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji, której uruchomienie ma mieć miejsce do końca 2024 roku. Bioetanol produkowany tam będzie powstawał z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy, skupowanej od lokalnych rolników. Zgodnie z szacunkami roczne zapotrzebowanie na słomę instalacji w Jedliczu wyniesie ok. 150 tys. ton.

Większy rynek zbytu dla polskich producentów rolnych

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, zgodnie z deklaracjami koncern zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol do produkcji paliw. Zastosowanie biokomponentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na większe bezpieczeństwo paliwowe. Prawie 90 proc. bioetanolu wykorzystywanego przez ORLEN do produkcji paliw w polskich rafineriach powstaje z krajowych surowców rolniczych. Z tego powodu decyzja Grupy ORLEN o zwiększeniu zużycia tego biokomponentu oznacza większy rynek zbytu dla polskich producentów rolnych.

Produkcja bioetanolu nowej generacji w Polsce coraz bliżej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker