Polska

Zarobki w Polsce. Politycy i kierownicy na szczycie zestawienia

Zarobki w Polsce są bardzo zróżnicowane. Dzięki badaniu GUS wiemy, w których grupach są największa oraz najniższe

Zarobki w Polsce są zróżnicowane pod względem wykonywanego zawodu, płci czy chociażby miejsca zamieszkania. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie. Dowiemy się z niego który sektor zawodowy jest największy oraz w którym dominuje któraś z płci. Zobaczymy również, kto może pochwalić się największymi zarobkami.

  • 71% Polaków jest zatrudnionych w sektorze prywatnym.
  • kobiety, które stanowiły 49,4% zatrudnionych, zajmowały aż 67% miejsc pracy w sektorze publicznym.
  • Najliczniejszą grupą zawodową w 2022 roku byli pracownicy sprzedaży w sklepach.
  • Najniższa mediana zarobków występuję w województwach: lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.
  • Według wielkich grup zawodowych największą medianę wynagrodzeń posiadają przedstawiciele władz publicznych oraz wyżsi urzędnicy i kierownicy.

W których sektorach pracuje najwięcej ludzi?

Główny Urząd Statystyczny przeanalizował dane zatrudnienia za październik 2022 roku. Wtedy w gospodarce narodowej zatrudnionych było ponad 8,5 mln ludzi. Jest to wzrost o prawie 5% w porównaniu do października roku 2020. 71% osób znalazło zatrudnienie w sektorze prywatny. Co ciekawe kobiety, które stanowiły 49,4% zatrudnionych, zajmowały aż 67% miejsc pracy w sektorze publicznym. Chodzi tutaj m.in. o nauczycielki, czy pracownice administracji publicznej. Z kolei udział mężczyzn był większy w sektorze prywatnym i stanowił 57,8%.

Zobacz także: Kryzys w Wielkiej Brytanii. Polska goni byłe imperium

Wyniki badania Struktura Wynagrodzeń pozwalają na przedstawienie danych dotyczących zatrudnionych według wykonywanego przez nich zawodu. Do najliczniejszych średnich grup zawodów w październiku 2022 rok należały:

  1. Pracownicy sprzedaży w sklepach (4,7% ogólnej liczby zatrudnionych),
  2. Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4,6%),
  3. Specjaliści do spraw administracji i zarządzania (4,1%).

W tych trzech grupach zawodowych było łącznie zatrudnionych ponad 1,15 mln osób. Z czego nieco ponad 77% stanowiły kobiety. Najbardziej sfeminizowane średnie grupy zawodów to jak podaje GUS: „Pracownicy świadczący usługi na ulicach” (100,0%), Położne (99,4%), Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli (97,9%), Pielęgniarki (97,5%) oraz Sekretarki (97,1%).

GUS przygotował również analogiczne zestawienie dla mężczyzn: Marynarze i pokrewni (100,0%), Rybacy (100,0%), Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (100,0%), Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (98,8%), Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli (98,6%), oraz Kierowcy ciężarówek i autobusów (98,2%).

Zarobki w Polsce względem grup zawodowych

Jak podaje GUS. w październiku 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w podmiotach objętych badaniem wyniosło 7001,28 zł. Warto zaznaczyć, że było ono wyższe w sektorze publicznym o 182,42 zł niż w prywatnym. Dalej z raportu możemy wyczytać, że mężczyźni otrzymywali przeciętne wynagrodzenie za badany miesiąc o 17,6% wyższe niż kobiety. Nominalnie była to kwota 1128,48 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD Stan za październik

Wysokość wynagrodzenia była uzależniona od różnych czynników, takich jak wiek, wykształcenie, staż pracy oraz wielkość zakładu pracy. Warto zauważyć, że przeciętne wynagrodzenia wykazywały znaczące zróżnicowanie wśród różnych grup zawodów. Przykładowo, w grupie Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni wynagrodzenia sięgały nieco ponad 3600 zł. Podczas gdy w grupie Dyrektorzy generalni i zarządzający przekraczały 19000 zł.

Zobacz także: Poczta wyśle SMS o tym kiedy doręczy nam list. Ale awizo i tak zostawi

Rozkład zatrudnionych w wielkich grupach zawodów według krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i płci Stan za październik

Z kolei mediana za omawiany okres w firmach zatrudniających 10 osób i więcej wyniosła 5701,62 zł. Trzeba wspomnieć, że 54,7% ogółu zatrudnionych kobiet otrzymało wynagrodzenie na poziomie mediany lub niższe. Z kolei odsetek mężczyzn w tym zakresie wyniósł 45,5%. Mediana wynagrodzeń środkowych wśród mężczyzn wyniosła 6011,42 zł, co było o 11,3% wyższe niż w przypadku kobiet, gdzie wyniosła 5400,00 zł.

W badanych podmiotach, 10,0% najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 3270,00 zł. W tej grupie aż 97,7% zatrudnionych pracowała w sektorze prywatnym. Mężczyźni w tej grupie stanowili 54,3%. Z kolei 10,0% najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 11554,60 zł. W tej grupie przeważali mężczyźni (65,6%), a większość pracowała w sektorze prywatnym (76,2%).

Mediana wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów i płci Stan za październik

Zarobki w Polsce ze względu na region i płeć

W 10 miesiącu 2022 roku wynagrodzenie w wysokości minimalnej lub niższej otrzymało 6,3% zatrudnionych w firmach zatrudniających 10 i więcej osób. Stanowiło to liczbę 539,2 tys. pracowników. Różnica między minimalnym wynagrodzeniem  a medianą wyniosła 2691,62 zł. Według GUSu w tym przedziale wynagrodzenia otrzymało 43,7% zatrudnionych w badanych podmiotach.

Zobacz także: Zarobki w Polsce w 2023 roku: Bogaty jak górnik, biedny jak kelner

Mediana była z kolei niższa o 1299,66 zł od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pomiędzy medianą a średnią mieściły się wynagrodzenia 16,3% zatrudnionych w firmach z 10 i więcej pracownikami. Pracownicy, którzy otrzymali pensję równą, lub mniejszą niż przeciętne wynagrodzenie stanowili 66,3%. Z czego nieznacznie przeważały kobiety (52,8%), a 73,6% z nich pracowało w sektorze prywatnym.

Jak możemy zauważyć poniżej, najwyższa mediana godzinowego wynagrodzenia występuje w Warszawie oraz w województwach dolnośląskim i opolskim. Pozytywnie pod tym względem wyróżniają się również: pomorskie, lubuskie, śląskie i małopolskie. Możemy również wyróżnić trzy województwa, które negatywnie wypadają na tle całego państwa. Są to: lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Mediana wynagrodzenia brutto według regionów Stan za październik

W kontekście różnic płac między kobietami i mężczyznami Główny Urząd Statystyczny komentuje zagadnienie następująco:

Jednym z podstawowych celów prezentowanego badania jest pokazanie zróżnicowania wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jedną z miar umożliwiających porównanie tych wynagrodzeń jest wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć (gender pay gap). W Polsce w październiku 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 7,9%. Oznacza to, że o tyle procent przeciętne godzinowe wynagrodzenie za październik 2022 r. kobiet było niższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia mężczyzn.

W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 3,7% mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym o 13,9%. Prawie we wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet, jedynie w wielkiej grupie zawodów Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy stawka godzinowa kobiet była wyższa od stawki godzinowej mężczyzn.

Zapracowany jak student. Jak praca podczas studiów przekłada się na późniejsze zarobki?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker