Biznes

Jakie są największe firmy rodzinne na świecie? [RANKING]

Wśród 10 największych firm rodzinnych świata znajdują się firmy z USA, Niemiec i Indii.

Firmy rodzinne wielu osobom wciąż kojarzą się z małymi podmiotami. Tymczasem wiele największych przedsiębiorstw na świecie to właśnie firmy rodzinne. Gdyby zebrać razem 500 największych biznesów rodzinnych świata stanowiłoby trzecią gospodarkę globu. Jakie są największe firmy rodzinne na świecie?

  • Największą firmą rodzinną na świecie pod względem przychodów jest Walmart.
  • Wśród 10 największych firm rodzinnych świata znajdują się firmy z USA, Niemiec i Indii.
  • Firma rodzinna to pojęcie trudne do zdefiniowania, jednak pewne jest, że odgrywają one bardzo ważną rolę dla gospodarki.

Największe firmy rodzinne na świecie

Co dwa lata firma doradcza EY publikuje Family Business Index (Indeks Firm Rodzinnych). Ostatnia edycja badania ukazała się w 2023 r. i została przygotowana wraz z Uniwersytetem St. Gallen. Zestawienie obejmuje 500 największych firm rodzinnych na świecie. Wynika z niego, że wygenerowały one ponad 8 bln USD przychodów w 2022 r. To oznacza, że razem stanowiłyby one trzecią gospodarkę świata. Zatrudnienie w 500 największych biznesach rodzinnych globu znajduje 24,5 mln osób.

Największe firmy rodzinne na świecie pod względem przychodów według Indeksu Firm Rodzinnych EY 2023 to:

L.p. Firma Rok założenia Przychody (mld, 2022 r.) Zatrudnienie Jurysdykcja Rodzina Typ Udział rodziny
1 Walmart Inc. 1962 572,8 2 300 000 USA Walton publiczna 48,9%
2 Berkshire Hathaway Inc. 1955 276,1 372 000 USA Buffett publiczna 37,2%
3 Cargill Inc. 1865 165 155 000 USA Cargill-MacMillan prywatna 85%
4 Schwarz Group 1930 151,5 550 000 Niemcy Schwarz prywatna 100%
5 Ford Motor Company 1919 136,3 183 000 USA Ford publiczna 40%
6 BMW AG 1916 131,6 118 909 Niemcy Quandt publiczna 46,8%
7 Koch Industries Inc. 1940 125 120 000 USA Koch prywatna 84%
8 Comcast Corp. 1936 116,4 189 000 USA Roberts publiczna 33,8%
9 Dell Technologies Inc. 1984 101,2 133 000 USA Dell publiczna 75%
10 Reliance Industries Ltd. 1973 94 343 000 Indie Ambani publiczna 44,3%

W rankingu nie znalazła się żadna firma z Polski. Niemal co trzecia firma liczy sobie ponad 100 lat. 57 proc. z 500 największych firm rodzinnych świata pochodzi z Europy. Co ciekawe, aż 1/4 z nich to firmy niemieckie. Największe firmy rodzinne na świecie działają przede wszystkim w: USA, Niemczech, Francji, Indiach oraz Korei Południowej.

Zobacz też: „Firmy rodzinne to zupełnie inne myślenie i proces podejmowania decyzji” [WYWIAD]

Największe firmy rodzinne na świecie – numer jeden to Walmart

Był rok 1962, kiedy Sam Walton postanowił założyć Walmart. W Rogers w stanie Arkansas w USA pojawił się pierwszy sklep. Po 5 latach było ich już 24. W 1980 r. Walmart po raz pierwszy wygenerował w ciągu roku 1 mld USD. Po ok. 20 latach od powstania po raz pierwszy CEO mianowano osobę spoza rodziny. W latach 90. rozpoczęła się ekspansja zagraniczna firmy – Walmart wszedł m.in. do Meksyku, Kanady, Chin i Wielkiej Brytanii. Dziś Walmart to jeden z globalnych liderów branży detalicznej, który w swoich supermarketach sprzedaje żywność, odzież, leki czy elektronikę.

Firma od ponad 50 lat jest notowana na NYSE. Cena na IPO wynosiła 16,5 USD za akcję. Obecnie Walmart jest notowany po rekordowe w swojej historii 60 USD za akcję.

Czym właściwie jest firma rodzinna?

W rankingu EY uwzględniono firmy, które są zarządzane przez co najmniej drugie pokolenie, a rodzina posiada udział w wysokości co najmniej 50% w przypadku spółek prywatnych lub co najmniej 32% w przypadku spółek publicznych. Więcej o metodologii badania można przeczytać tutaj.

Nie sposób jednak jednoznacznie określić, czym jest firma rodzinna. Jest to tak zróżnicowana grupa przedsiębiorstw, że badacze mają trudności z podaniem jednoznacznej definicji. Co właściwie sprawia, że przedsiębiorstwo można nazwać firmą rodzinną? Kryteriów jest tutaj wiele – własność, skład członków zarządu, udział w kierowaniu firmom, ale też wartości czy liczba pokoleń.

Jedna z definicji mówi, że przedsiębiorstwo rodzinne to podmiot, w którym co najmniej 51% własności należy do rodziny, członkowie rodziny stanowią większość członków zarządu, a właściciele są zaangażowani w codzienne kierowanie firmą (Surdej i Wach, 2010, s. 15). Z kolei Komisja Europejska stwierdza, że o firmie rodzinnej można mówić, gdy:

  • większościowe prawo głosu mają założyciele, ich małżonkowie, rodzice, dzieci lub spadkobiercy dzieci,
  • większość praw do podejmowania decyzji ma charakter pośredni lub bezpośredni,
  • co najmniej jeden przedstawiciel rodziny lub krewny jest formalnie zaangażowany w zarządzanie firmą.

Przy tym spółki giełdowe spełniają definicję przedsiębiorstwa rodzinnego, jeśli osoba, która założyła lub nabyła firmę (kapitał zakładowy) lub ich rodziny, lub potomkowie posiadają 25% praw decyzyjnych, a więc inaczej niż uważa chociażby EY.

Zobacz też: Jedna z największych firmy przewozowych w Kanadzie… kończy z przewozami

Firma rodzinna to specyficzny podmiot

Firmy rodzinne to jednak znacznie więcej niż udziały i prawa głosu. O istocie firmy rodzinnej decydują też takie kwestie jak chociażby sukcesja i to czy dzieci będą chciały dalej prowadzić biznes, co współcześnie staje się coraz większym wyzwaniem. Firma rodzinna to też wartości. Często te, które wyznaje rodzina, stanowią punkt wyjścia dla systemu wartości, którym kieruje się także przedsiębiorstwo. Biznes rodzinny wymaga także wyjątkowej troski o relacje, w szczególności w przypadku wielowiekowych firm, których właścicielami czasami jest nawet kilkaset linii rodu. Istotnym wyzwaniem dla rodzin, które prowadzą wspólnie firmę, jest umiejętne zbalansowanie czasu przeznaczonego na pracę i na czas wolny. W firmach rodzinnych ze szczególną uwagą podchodzi się też do zewnętrznych menedżerów i inwestorów. Firma staje się bowiem dla niektórych swego rodzaju dzieckiem, z którym są silnie powiązani emocjonalnie. To wpływa także na procesy podejmowania decyzji. Przy definiowaniu firmy rodzinnej trudności nastręczają też zmiany w modelu rodziny (rozwody, nieformalne związki, dzieci z różnych związków). O firmie rodzinnej stanowi zatem wiele elementów, często trudnych do uchwycenia w sztywne ramy. Pewne jest jednak to, że firmy rodzinne (choćby w jakimś stopniu) są ważne dla wielu gospodarek świata.

Źródła:

Birdthistle, N. and Hales, R. (2023), „The Meaning of Being a Family Business in the 21st Century”, Birdthistle, N. and Hales, R. (Ed.) Attaining the 2030 Sustainable Development Goal of Responsible Consumption and Production (Family Businesses on a Mission), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 11-20. https://doi.org/10.1108/978-1-80455-840-920231002

EY, Family Business Index 2023

Piasecki, B., Marjański, A., Safin, K. (2018). Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIX, zeszyt 7, część III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa

Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.

Największe gospodarki świata. W 2024 roku potęga USA pozostanie niezachwiana

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker