Gospodarka

W slumsach żyje już ponad miliard ludzi. W tych państwach najwięcej

W latach 2000-2020 liczba ludności zamieszkująca slumsy wzrosła z 895 mln do 1,06 mld. Tylko w Indiach jest to 237 mln

Liczba osób żyjących w slumsach w XXI w. stale się powiększa, choć ich udział w całkowitej populacji miast spada. W 2020 r. w slumsach zamieszkiwało już ponad miliard ludzi. Gdzie znajdują się największe slumsy świata? W jakich państwach liczba osób mieszkających w slumsach będzie się powiększać?

  • W latach 2000-2020 liczba ludności zamieszkująca slumsy wzrosła z 895 mln do 1,06 mld.
  • Najwięcej osób żyjących w slumsach to mieszkańcy Indii. Jest ich aż 237 mln.
  • Według ONZ do 2050 r. w slumsach ma zamieszkiwać 3 mld ludzi.

Co to są slumsy?

Słownik języka polskiego definiuje slumsy prosto – są to dzielnice biedoty w wielkich miastach. Na potrzeby badawcze to jednak niezbyt przydatna definicja. Bodaj najważniejszą instytucją, która zajmuje się badaniem slumsów, jest ONZ. Organizacja stwierdza, że gospodarstwo domowe żyjące w slumsach to takie, które cierpi z przynajmniej jednego z poniższych powodów:

  • braku dostępu do wody pitnej,
  • braku dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  • niewystarczającej powierzchni mieszkalnej,
  • trwałości budynku mieszkalnego.
  • bezpieczeństwa swojej własności (przy czym ONZ nie uwzględnia tego kryterium w badaniach, bo trudno je dokładnie zdefiniować).

Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka definicja ONZ jest dość szeroka, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. Przykładowo niewystarczająca powierzchnia mieszkalna ma miejsce w sytuacji, gdy jeden pokój zamieszkują więcej niż 3 osoby, przy czym stosuje się jeszcze dodatkowe wskaźniki takie jak np. średnia powierzchnia mieszkania na osobę czy liczba osób przypadająca na jedno łóżko.

Zobacz też: Afryka i Azja doganiają bogaty Zachód! Wzrost w biednych krajach przyspieszył

Coraz więcej osób żyje w slumsach

Według tak przyjętej definicji w slumsach w 2020 r. zamieszkiwało 1,06 mld ludzi. Jak zauważa analityk Jędrzej Lubasiński w Tygodniku Gospodarczym PIE, liczba ta w XXI w. stale rośnie. W 2000 r. wynosiła 895 mln, a w 2010 r. 969 mln. Mimo to udział osób zamieszkujących slumsy w całkowitej populacji miast spada. W 2000 r. slumsy zamieszkiwało 31,2 proc. ludności miast. W 2020 r. było to już 24,2 proc. Jak to możliwe? 

Prawdopodobnie nakładają się tutaj na siebie dwa procesy. Jeden to zwiększenie liczby ludności świata – jednocześnie więcej ludzi żyje w slumsach. Drugi to szybsze powiększanie się ogólnej liczby ludności miast niż zwiększanie się liczby ludności mieszkającej w slumsach. Jak pisze Lubasiński, od 2000 r. ogólna populacja miast zwiększyła się o 52 proc., podczas gdy dzielnic biedy o 18 proc.

Slumsy to codzienność dla Indii

Najwięcej osób żyjących w slumsach to mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej i Azji. Stanowią oni aż 85 proc. wszystkich ludzi żyjących w slumsach na świecie. 359 mln stanowią mieszkańcy Azji Środkowej i Południowej, 306 mln Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zaś 230 mln Afryki Subsaharyjskiej.

Niechlubnym liderem, jeśli chodzi o ludność mieszkającą w slumsach, są Indie. Populacja takich osób wynosi tam nawet 237 mln. Z kolei miasta, gdzie dominują slumsy, najłatwiej spotkać w Czadzie w Afryce. Ludność ze slumsów odpowiada tam za 82 proc. całej ludności miasta.

W latach 2000-2020 liczba ludności slumsów najbardziej wzrosła w Indiach (o 76 mln), Angoli (o 12 mln), Pakistanie (o 11 mln), Iraku (o 9 mln), Etiopii (o 6,7 mln) Birmie (o 6,2 mln), Ugandzie (o 3,5 mln), Udział slumsów w miastach w tym samym okresie najmocniej wzrastał w Afganistanie, Angoli, Kubie, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei, Iraku i Birmie. Jeśli chodzi o inne państwa, gdzie znajdują się największe slumsy świata, to w Brazylii zarówno liczba ludności slumsów, jak i jej udział spadają (z 49 mln w 2000 r. do 27 mln w 2016 r. i z 34,7 proc. do 14,9 proc. w tym samym okresie). ONZ nie dysponuje za to danymi dla Wenezueli. 

Zobacz też: W Rosji brakuje lokomotyw. I pracowników. Ale za to bieda jest

Slumsów na świecie będzie przybywać

ONZ szacuje, że do 2050 r. liczba ludności mieszkającej w slumsach powiększy się do 3 mld osób (przy liczbie ludności świata wynoszącej 10 mld). W największym stopniu do tego wzrostu ma się przyczynić zwiększenie populacji slumsów w Nigerii, Filipinach, Etiopii, Tanzanii, Indiach, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie i Pakistanie.

Warto mieć na uwadze, że jest to związane z wysokim wskaźnikiem urbanizacji w tych państwach. Miasta szybko się powiększają, ale nie idzie za tym równie szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Jak pisze Lubasiński, panuje bieda, duże rozwarstwienie społeczne, słabe instytucje państwowe, niska dostępność mieszkań dla biedniejszej części społeczeństwa.

Dlaczego najbiedniejsze osiedla są przeważnie na wschodzie miast?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker