Europa

Unia Europejska wprowadza quasi-wizy. Również dla Amerykanów

Obywatele USA odwiedzający Unię Europejską będą potrzebowali od unijnych organów zezwolenia na wjazd do strefy Schengen.

W zeszłym roku UE ogłosiła, że tworzy Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży (ETIAS), który będzie wymagał „przed wyjazdem kontroli bezpieczeństwa i oceny ryzyka migracji podróżnych korzystających z bezwizowego dostępu do strefy Schengen”.

Strefa Schengen to strefa 26 krajów europejskich, które nie mają granic wewnętrznych i umożliwiają swobodne przemieszczanie się między nimi. Obecnie obywatele USA mogą podróżować do Europy na okres do 90 dni bez żadnego zezwolenia na podróż. ETIAS to zmieni.

Podróżujący bezwizowo, w tym obywatele amerykańscy, będą musieli wystąpić o zezwolenie ETIAS przed wizytą w strefie Schengen. Mogą oni wypełnić wniosek online i uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 7 euro. Upoważnienie jest ważne przez trzy lata.

„Wypełnienie wniosku online nie powinno trwać dłużej niż 10 minut z automatycznym zatwierdzeniem w ponad 95% przypadków” – stwierdziła Komisja Europejska w oświadczeniu. Stany Zjednoczone posiadają podobny system zwany Elektronicznym Systemem Autoryzacji Podróży (ESTA).

„Jesteśmy świadomi, że Unia Europejska planuje wdrożenie własnego systemu informacji o podróżach i zezwoleń na podróż, podobnego do amerykańskiego ESTA, aby przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania zewnętrznymi granicami UE i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego” – powiedział w oświadczeniu urzędnik Departamentu Stanu USA. „Każdy kraj ma prawo określić swoje standardy wjazdu”. Urzędnik dodał, że „upoważnienie ETIAS nie jest wizą”.

Stany Zjednoczone nie będą jedynym krajem dotkniętym zmianami. Od 2021 r. obywatele 60 krajów będą musieli ubiegać się o ETIAS przed wjazdem do strefy Schengen. Wśród krajów objętych ETIAS będą m.in. Brazylia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, Izrael i Mauritius.

Parlament Europejski w lipcu zgodził się na wdrożenie ETIAS. Wówczas Dimitris Avramopoulos, europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, wskazał, że wymóg ten został wprowadzony ze względów bezpieczeństwa.

„Nowy ETIAS zagwarantuje, że nie będziemy mieli już luki informacyjnej na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego” – powiedział w oświadczeniu. „Każdy, kto stanowi zagrożenie migracyjne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostanie zidentyfikowany, zanim jeszcze uda mu się dotrzeć do granic UE”.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker