Kolej

LOTOS Kolej zakupił lokomotywę i 216 wagonów

216 wagonów platform produkcji bułgarskiej firmy Kolowag i lokomotywa elektryczna firmy NEWAG zakupiła spółka LOTOS Kolej. Umowy w tej sprawie podpisano w środę 29 stycznia 2020 r. w Gdańsku. Poprzedziły je rozstrzygnięte przetargi. Projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” jest dofinansowany ze środków unijnych.

LOTOS Kolej widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej

Realizacja projektów infrastrukturalnych i taborowych odbywa się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nadrzędnym celem tej grupy projektów jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach towarowych, poprzez częściowe przeniesienie transportu kontenerów na tory. Ma się to przyczynić do ograniczenia negatywnych skutków transportu drogowego, takich jak emisja zanieczyszczeń, a także do zmniejszenia liczby samochodów przewożących kontenery na drogach, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zobacz także: Polscy czempioni narodowi, czyli m.in. Grupa Lotos, PGNiG

„Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. LOTOS Kolej widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej i udziału w rynku poprzez tę gałąź przewozów. Dofinansowanie poprzez projekt „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej” powoduje, że będziemy konkurencyjni względem innych podmiotów realizujących ten rodzaj przewozów” – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

Podpisanie umów było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

„Zwiększenie przewozów intermodalnych to działanie zapisane w strategii spółki. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu CUPT, mamy możliwość efektywnego rozwoju przewozów intermodalnych w LOTOS Kolej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy LOTOS Kolej podpisało umowy na pozyskanie 12 nowych elektrycznych lokomotyw produkcji firmy NEWAG, co świadczy o tym, że ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju naszej spółki” – zauważył Jaromir Falandysz, wiceprezes Zarządu LOTOS Kolej.

Zobacz także: CARGOUNIT kupuje lokomotywy! Zamawia do 30 Vectronów i Traxxy

Bułgarska spółka cieszy z możliwości współpracy z polską spółką

Na mocy umowy z firmą Kolowag AD, mającą swoją siedzibę w Bułgarii, od lipca 2020 roku do marca 2022 roku zostanie dostarczonych 216 sztuk przegubowych wagonów. Sześcioosiowe wagony platformy oparte na trzech wózkach, przystosowane do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Wagony, których ładowność wynosi 108 ton, mają zezwolenie na dopuszczenie do użytkowania w całej Unii Europejskiej. Wartość umowy to 98 280 000,00 PLN.

„Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z LOTOS Kolej przy tak dużym projekcie i za to, że dzięki naszym wagonom intermodalnym możemy przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznego środowiska” – podkreślił inż. Emil Yonchev, dyrektor wykonawczy i prezes Zarządu Kolowag AD.

Zobacz także: Fuzja PKN ORLEN i LOTOS-u ma się odbyć w pierwszym półroczu 2022

Krajowe przedsiębiorstwo zakupiło również elektryczną lokomotywę!

W ramach tego samego projektu rozstrzygnięto również postępowanie na zakup jednej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej. Polska spółka zakupiła czteroosiową lokomotywę elektryczną Griffin, wyposażoną w ETCS poziomu 2. Modułowa konstrukcja lokomotywy Griffin pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczególnych przewoźników. Lokomotywy Griffin mogą być przeznaczone do prowadzania składów towarowych o masie do 3200 ton z prędkością do 160 km/h oraz pociągów pasażerskich. To już trzecia lokomotywa tego typu w LOTOS Kolej. Wartość umowy wynosi 13 770 00,00 PLN.

Polskie przedsiębiorstwo regularnie odmładza swój tabor, czego efektem są kolejne zakupy. Obecnie 28 proc. wagonów oraz 25 proc. użytkowanych lokomotyw nie przekracza wieku pięciu lat, a w kolejce są kolejne zakupy i dostawy taborowe.

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wzrosła 8-krotnie!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker